Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Toruniu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Toruniu, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Dom Eskenów, Toruń

Budynek, będący siedzibą Muzeum został wzniesiony w drugiej połowie XIV w. przez burmistrza toruńskiego Henryka Hitfelda. Początkowo był to reprezentacyjny budynek mieszkalny, od 1518 r. należący do rodziny Eskenów, około 1590 r. Franciszek II Esken przekształcił kamienicę gotycką, w renesansową rezydencję, z okazałym kamiennym portalem, przypisywanym sprowadzonemu z Gdańska flamandzkiemu rzeźbiarzowi – Wilhelmowi van den Blocke. Od 1844 r. stała się własnością firmy kupieckiej L.Damman i Kordes, która ujednoliciła budynek w stylu klasycznym i przeznaczyła go na spichrz.. Od 1990 r. Dom Eskenów należy do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prezentowane są w nim trzy stałe wystawy: „Odkrywanie przeszłości” – wystawa archeologiczna, "Militaria od średniowiecza do początków XX wieku", "Toruń 1793-1920. Miasto pogranicza".

Dom Mikołaja Kopernika, Toruń

Muzeum powstało w 1960 r. Dom Mikołaja Kopernika zajmuje dwie gotyckie kamieniczki. W przeszłości należały one do krakowskiego kupca Mikołaja Kopernika, który przybył do Torunia około 1456 r. i tu ożenił się, z pochodzącą z patrycjuszowskiej rodziny Barbarą Watzenrode. Domy te są uważane za przypuszczalne miejsce narodzin Astronoma. Na zbiory poświęcone Mikołajowi Kopernikowi przeznaczono dwie sąsiadujące kamienice przy ulicy Kopernika 15/17, we wnętrzach których prezentowane są wystawy stałe poświęcone życiu uczonego: "Mikołaj Kopernik – życie i dzieło", "Pracownia uczonego", "Makieta miasta Torunia z czasów M. Kopernika" (projekcje światło-dźwięku, wersje: polska, angielska, esperanto, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, włoska). Kamienice należące do Muzeum wyróżniają się nie tylko urodą ale również jednością stylistyczną. Odwiedzający je goście mogą zapoznać się z: życiem i dziełem Mikołaja Kopernika, z wnętrzami mieszczańskimi od XVI do XIX w., z wyglądem średniowiecznego Torunia (makieta) oraz z piernikarstwem toruńskim.

Twierdza Toruń Fort IV

Standardowy fort artyleryjski, zbudowany w latach 1878-1884 z betonu i cegły na planie pięciokąta wg projektu von Biehlera. Pierwotnie nosił nazwę "II - Yorck ". Jego zadaniem była obrona węzła kolejowego Toruń-Mokre i Toruń-Północ. Wzniesiony wg najnowszych zasad sztuki artyleryjskiej mógł przetrwać półroczne oblężenie, przeznaczony był dla załogi złożonej z dwóch kompanii piechoty oraz obsługi stanowisk artyleryjskich. Fort IV jako jedyny miał dodatkowe zewnętrzne obmurowania kaponiery zewnętrznej oraz fosy, zaś dojazdu doń bronił żelazny most zwodzony wiodący do głównej bramy wejściowej. W 1920 został przejęty przez Wojsko Polskie i oddany 63. pułkowi toruńskiemu, który ulokował tam kompanię ckm po przeprowadzeniu gruntownego remontu zdewastowanego przez wyjeżdżające wojsko pruskie fortu (fort został pozbawiony wszystkich mechanicznych elementów obsługi).

Kamienica Pod Gwiazdą, Toruń

Muzeum mieści się w jednej z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich Torunia. Kamienica wyróżnia się wspaniałą późnobarokową fasadą ozdobioną na szczycie złotą gwiazdą, od której wzięła swą nazwę. W Muzeum znalazła miejsce kolekcja Sztuki Dalekiego Wschodu ofiarowana w latach 1966-1970 przez znanego kolekcjonera Tadeusza Wierzejskiego. Kolekcja obejmuje zabytki z Chin, Syjamu, Tybetu, Korei, Wietnamu, Indii i Japonii. Są to zarówno obrazy, drzeworyty, brązy, rzeźby kamienne oraz drewniane, jak i wyroby z kamieni półszlachetnych, ceramika i tkanina. Wśród wyrobów z brązu są nie tylko rzeźby, ale i obiekty użytkowe, z takich okresów historycznych jak panowania dynastii: Shang-In (1600-1027 r.p.n.e.), Han (206 r.p.n.e.-220 r.n.e.), Tang (618-907), Sung (960-1279), Juan (1280-1368), Ming (1368-1644), sięgając aż do wieku XVIII.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Muzeum powstało 1 stycznia 1959 roku. obejmuje swoją działalnością obszar całej Polski, w szczególności zaś gromadzi zabytki kultury wiejskiej z terenu Polski Północnej. Spośród ponad 55 tysięcy zebranych muzealiów wyróżnia się wielka ogólnopolska kolekcja dawnej i współczesnej ludowej sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wycinanek (około 8700), malarstwa na szkle (Śląsk, Kaszuby, Podhale), ceramiki, tradycyjnej zabawki wiejskiej, zbiory folkloru muzycznego i słownego, duża kolekcja skrzyń wiannych i kufrów, oryginalne złotem wyszywane czepki kaszubskie, mycki warmińskie, czepce kujawskie i pałuckie, dywany dwuosnowowe, bogate zbiory kowalstwa, pożarnictwa, dawnych narzędzi rolniczych. Na zbiór malarstwa składają się obrazy na desce, blasze, płótnie, papierze. Wyróżnia się w nim szczególnie grupa obrazów pochodzących z warsztatów częstochowskich. Tajemnice codzienności... to jedna z najnowocześniejszych ekspozycji stałych w polskim muzealnictwie etnograficznym. Prezentuje życie codzienne ludzi zamieszkujących wsie i małe miasta regionów etnograficznych: Kujaw, ziemi chełmińskiej, Kaszub, Borów Tucholskich, Kociewia, Pałuk, ziemi dobrzyńskiej i Krajny. 

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum mieści się w Ratuszu Staromiejskim, najbardziej znanej, zabytkowej budowli w mieście. Muzeum gromadzi zbiory archeologiczne, sztukę (malarstwo i rzeźba), rzemiosło artystyczne, numizmatykę, grafikę oraz etnograficzne. Aktualnie w Ratuszu Staromiejskim prezentowane są wystawy stałe: "Galeria sztuki gotyckiej", "Sala Sądowa", "Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793". "Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765”, "Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.", "Sala Królewska. Poczet Królów Polskich", "Galeria malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do pocz. XX w.", "Sztuka sakralna nowożytnego Torunia", "Skarb ze Skrwilna. Skarb z Nieszawy. Złotnictwo świeckie polskie i obce". Wystawę Skarbów pokazano w centralnej części wieży Ratusza, zaś w pomieszczeniu przyległym - polskie i w obcych warsztatach wykonane srebra o charakterze świeckim. Do niedawna sale te nie były udostępniane zwiedzającym. W początkach niemieckiej okupacji, która w Toruniu trwała od 4 IX 1939r. do 31 I 1945r. zlikwidowane zostały polskie ekspozycje, a w końcu działań wojennych część najcenniejszych zbiorów wywieziono. Niektóre muzealia udało się odzyskać po zakończeniu wojny i Muzeum wznowiło swoją działalność w Ratuszu.