Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Pile i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Pile i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Kultury Ludowej, Skansen w Osieku

Muzeum na wolnym powietrzu gromadzące obiekty architektury ludowej z północnej Wielkopolski - Krajny, Pałuk i Puszczy Nadnoteckiej. Na powierzchni ok. 13 ha odtwarzana jest typowa dla tych terenów wieś o układzie owalnicy. Skansen jest w ciągłej realizacji. Plan docelowy zakłada odtworzenie małej wsi z pogranicza wielkopolsko-pomorskiego. Na tę wieś składać się będzie 38 obiektów architektury ludowej, przy czym najstarsze pochodzą z połowy XVIII w. a najmłodszy z I ćwierci XX w. Obecnie jest to już jedno z bardziej znanych w kraju muzeów skansenowskich, z udostępnionymi 27 obiektami. Wnętrza obiektów są wyposażone meblami, sprzętami, dewocjonaliami, dekoracjami zgodnie z czasem, którego dotyczą, statusem społecznym i zamożnością mieszkańców oraz zajęciami pozarolniczymi wykonywanymi przez gospodarzy (szewc, cieśla, sklepikarz).

Muzeum Okręgowe w Pile

Siedzibą muzeum jest budynek pochodzący z połowy XIX w., formą architektoniczną nawiązujący do willowego budownictwa włoskiego. Muzeum gromadzi obiekty z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki. W zbiorach działu archeologicznego gromadzone są zabytki pozyskiwane zarówno drogą badań wykopaliskowych, jak i pochodzące z odkryć przypadkowych, m.in. bogaty zespół narzędzi z kości i poroża - pochodzą one z VIII tys. p.n.e., zbiór zakonserwowanych drewnianych elementów konstrukcji grobli z połowy III tys. p.n.e. (neolit) - fragmentu przeprawy przez dolinę Noteci w Żuławce Małej, gm. Wyrzysk. Zbiory etnograficzne stanowią muzealia będące wytworami ludowej kultury materialnej miejscowych grup etnicznych. Na uwagę zasługują obiekty sztuki ludowej - kolekcja szopek, rzeźba, malarstwo, haft.

Muzeum Walk o Wał Pomorski, Mirosławiec

Muzeum zostało otwarto w 1985 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Znajduje się w trzech salach. W pierwszej zgromadzono eksponaty związane z walkami o polskość od okresu piastowskiego do porozbiorowego. Odwiedzający mogą zapoznać się z kopiami starej broni, dokumentów, obrazów itp. Druga sala przedstawia zabytki związane z historią Ludowego Wojska Polskiego. Zbiór medali i odznaczeń uzupełnia kolekcja sztandarów wojskowych oraz interesujących fotografii. Centralnym punktem Muzeum jest trzecia sala, gdzie umieszczona została diorama o rozmiarach 9 m na 3,3 m, przedstawiająca walki o przełamanie Wału Pomorskiego w rejonie Mirosławca, wykonana przez malarza Stefana Garwatowskiego. Ekspozycję uzupełniają fotografie, rozkazy bojowe, mapy, dokumenty, ulotki antyhitlerowskie, prasa wojenna i zbiór orderów. Ostatnim akcentem jest kolekcja uzbrojenia i umundurowania piechoty oraz kawalerii, jak też ilustracja walk o odzyskanie Pomorza, dostępu do Bałtyku, forsowania Odry i zdobycia Berlina.

Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Muzeum mieści się w odrestaurowanym budynku starej pruskiej szkoły z końca XIX wieku, zostało otwarte w 1998 roku. Sala wystawowa podzielona została na trzy grupy tematyczne. Pierwsza z nich to ekspozycja archeologiczna z obiektami wydobytymi z wcześniejszych badań wykopaliskowych, na której można zobaczyć m.in. gliniane grzechotki, igły kościane czy topory z brązu. Kolejną grupę stanowią eksponaty związane z dziejami Czarnkowa od XVI w. do lat '30 ubiegłego stulecia. Na uwagę zasługuje kurtka mundurowa żołnierza z okresu Księstwa Warszawskiego, żupan szlachecki z XIX w., czy Księga czarnkowskiego Cechu Kuśnierskiego z pierwszą datą wpisową 1741 r. Trzecią grupą tematyczną jest religia. Czarnków do 1939 r. był miastem wielowyznaniowym. Na wystawie można zobaczyć obiekty sakralne trzech grup wyznaniowych: katolicyzmu, judaizmu i ewangelicyzmu. Całość wystawy zamykają fotografie z lat '20 i '30 XX w.

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Trzcianka

Muzeum mieści się w dwóch budynkach (Żeromskiego 36a i Żeromskiego 7). Historia trzcianeckiej placówki muzealnej sięga okresu międzywojennego. Pierwsze, powstałe w 1924 r. muzeum, posiadało w swoich zbiorach zarówno muzealia przedhistoryczne (naczynia, narzędzia, ozdoby, monety) jak i ślady późniejszych epok historycznych. Podstawą ekspozycji stały się prywatne zbiory Wiktora Stachowiaka, a on sam został pierwszym powojennym kustoszem w Trzciance. W 1964 r. muzeum trzcianeckiemu nadano jego imię. W następnych latach muzeum sukcesywnie powiększało swoje zbiory. Do dnia dzisiejszego Muzeum zgromadziło 20 tysięcy eksponatów w sześciu działach: archeologicznym, historycznym, numizmatycznym, etnograficznym, szkolnictwa, a także artystycznym i sztuk użytkowych. W Muzeum czynne są wystawy stałe: "Dawno temu w Trzciance", "W dawnej szkole..." oraz "Trzcianka na dawnej fotografii".

Muzeum Ziemi Wałeckiej, Wałcz

Muzeum działa od 1982 r. W zasobach Muzeum znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII, dokumenty obrazujące walkę o utrzymanie polskości po rozbiorach i germanizację od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego na Ziemi Wałeckiej oraz osadnictwo i odbudowę ze zniszczeń po wyzwoleniu, są też zbiory pamiątek po kombatantach II wojny światowej, a ponadto artystyczne meble i wyroby rzemiosła artystycznego. Muzeum sprawuje również opiekę merytoryczną nad fragmentem umocnień. Wału Pomorskiego przebiegającego w okolicach Wałcza. Przy muzeum funkcjonuje Skansen Grupy Warownej „Cegielnia”, oferuje praktyczne spotkanie z historią Wału Pomorskiego – zwiedzanie schronów z przewodnikiem, interesującą wystawę na zewnątrz i wewnątrz schronów i wystawę plenerową sprzętu wojskowego.