Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Katowicach i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Katowicach i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Centrum Scenografii Polskiej

Centrum powołane zostało w lipcu 1991 roku jako oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach. Centrum Scenografii Polskiej nie ma odpowiednika w muzealnictwie polskim. Wedle zamysłu, placówka ta miała ogarniać równolegle zamierzenia o charakterze muzealnym, wystawienniczym, kreacyjnym, dokumentacyjnym. Od momentu zainicjowania idei Centrum Scenografii Polskiej zgromadziło w swoich zbiorach około 15.000 projektów dekoracji i kostiumów, obiektów scenicznych, makiet i kukieł najwybitniejszych polskich scenografów. Idea konieczności utworzenia muzeum scenografii sięga początków lat 60-tych. W 90 procentach zbiory Centrum stanowią dary artystów, ich spadkobierców i teatrów. Najwybitniejsi twórcy polskiej plastyki teatralnej, m. in. J. Szajna, A. Sadowski, A. Kreutz - Majewski, K. Wiśniak, J. Polewka mieli tu swoje wystawy jubileuszowe.

Galeria Magiel

Galeria znajduje się na terenie zabytkowego osiedla robotniczego, wybudowanego dla górników kopalni Giesche (obecnie Wieczorek) w latach 1908-1918 przez koncern górniczo-hutniczy Georg von Giesches Erben. Na działalność wystawienniczą kopalnia Wieczorek przekazała budynek dawnej pralni i magla. W budynku zaczęło funkcjonować muzeum społeczne nazwane Galeria Magiel. Obecnie Galeria jest filią Muzeum Historii Katowic. W nowej filii muzeum ma powstać sala zaaranżowana na nikiszowieckie mieszkanie, będzie też sala przeznaczona do wystaw czasowych oraz sala, w której będzie można przeprowadzać różnego rodzaju warsztaty czy szkolenia. Pierwszą wystawą w nowym budynku będą obrazy malarzy grupy Janowskiej, czyli Ociepki, Wróbla, Gawlika i Sówki. Planowana jest także wystawa fotografii ukazujących mieszkania na Nikiszu od czasu powstania osiedla do teraźniejszości.

Galeria Szyb Wilson

Galeria powstała w 1998 roku. Na obecnym terenie Galerii działało przedsiębiorstwo górnicze, na które składały się: dwa szyby wydobywcze – Richthofen i Hulda (przemianowane w 1935 na Wilson I i Wilson II ku czci Prezydenta Stanów Zjednoczonych), Łaźnia, Cechownia, Zakład Przeróbczy, Nadszybie i Sortownia, z której węgiel wyruszał w świat z lokujących się na terenie ramp i węzła kolejowego. Tu również znajdował się jeden z przystanków zjawiskowej kolejki „Balkan”, służącej jako bezpłatny środek komunikacji osobowej i towarowej w latach 1920 - 1977. W chwili obecnej ten zabytkowy obiekt stanowi m.in. przestrzeń ekspozycyjną dla Galerii Szyb Wilson (powierzchnia blisko 2500 m2). Składają się na nią trzy sale tzw. Mała Galeria, Średnia Galeria i Duża Galeria.

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Muzeum zostało utworzone w 1975 roku. W zbiorach muzeum szczególnie eksponowana jest gotycka sztuka cechowa. Powiększona z czasem o nowe zabytki reprezentuje kolekcję malarstwa tablicowego, rzeźby i rzemiosła artystycznego. O unikalności tej kolekcji świadczy zespół rzeźb związanych z kręgiem Madonn na lwie / Madonna z Dzieciątkiem z Miasteczka Śl. 1380, Zmartwychwstały z Leszczyn 1390, Święta Anna Samotrzeć z Knurowa 1410 , a także takie obiekty jak: Piękna Madonna z Knurowa 1410, rzadkiej urody średniowieczny prymityw - obraz tablicowy przedstawiający świętą rozmowę ze Św. Mikołajem z Wilczy 1450, Ogród Mistyczny z Bzia Zameckiego 1450, kwatera witrażowa Ukrzyżowania z Miedźnej z r. ok. 1440 posiadająca nie tylko pierwotne szkła, ale i listwy ołowiane, co należy do wielkiej rzadkości. Z rzemiosła artystycznego wyróżnia się kielich mszalny z fundacji Mikołaja, proboszcza w Żarach i jego brata Bernharda Stewiczów z r. 1384 o bogatym programie ikonograficznym.

Muzeum Historii Katowic

Muzeum gromadzi zbiory historyczne: pocztówki, fotografie, dokumenty oraz sztukę mniej i bardziej znanych artystów, których twórczość przeplata sie z historią Katowic. W zbiorach muzeum znajduje się w sumie blisko 100 000 eksponatów, w tym cykl 27 pasteli Stanisława Ignacego Witkiewicza, będących portretami Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej, mieszkającej po wojnie w Katowicach. Na wystawie historycznej Dzieje Katowic 1299 - 1990 można zapoznać się z dziejami Katowic od 1299 roku; Wśród zbiorów można zobaczyć wiele historycznych fotografii, których cały zbiór szacowany jest na 80 000 pozycji. Wystawę uzupełniają przedmioty codziennego użytku, stroje tradycyjne, stare plany miasta i dzielnic, rekonstrukcje a także dokumenty związane z historią miasta, w tym Akt sprzedaży Katowic czy też Reces uwłaszczeniowy chłopów katowickich, podpisany w 1827 roku. W zbiorach muzeum znajdują się także unikalne pamiątki po Wojciechu Korfantym

Muzeum Śląskie

Muzeum usytuowane jest na terenie kopalni "Katowice", która została zmieniona w unikatową kopalnię kultury, udostępniając bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu. W głębi ziemi otwarta została Galeria sztuki polskiej 1800-1945, Galeria sztuki polskiej po 1945, Galeria śląskiej sztuki sakralnej oraz Galeria plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej prezentuje Centrum Scenografii Polskiej na wystawie „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”. Pod ziemią ulokowane są sale edukacyjne, biblioteka z czytelnią, audytorium na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla dzieci oraz przeznaczona na wystawy czasowe wyjątkowa przestrzeń o wysokości 12,5 m.