Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Ostrowie Świętokrzyskim i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Ostrowie  Świętokrzyskim i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

Muzeum Geodezji i Kartografii powstało w 2005 roku. Znajduje się przy głównej trasie kierunek Kielce - Sandomierz w budynku Starostwa Powiatowego naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji. W zbiorach muzeum znajdują się zarówno duże urządzenia geodezyjne do obróbki zdjęć jak i małe przyrządy pomiarowe, duży zasób map katastralnych i instrumentów geodezyjnych. Wszystkie eksponaty są pogrupowane i udostępnione zwiedzającym. W zbiorach znajduje się wiele cenny przedmiotów. Niektóre to prawdziwe geodezyjne rarytasy. Zastąpione przez komputery i nowocześniejsze maszyny eksponaty trafiły pod dach muzeum. Do najcenniejszych eksponatów należą ogromne urządzenia: Autograf A5 Firmy Wild, Przetwornik automatyczny produkcji radzieckiej, Autograf A8 Firmy Wild.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne, Ostrowiec Św.

Muzeum mieści się w neoklasycznym pałacu z XIX w., wg projektu arch. Leandro Marconiego, położonym w zabytkowym parku o powierzchni 2,6 ha. Wystawy stałe: "Dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego od końca XVIw. Do 1939r.", "Galeria portretów książąt książąt królów polskich wg M. Bacciarellego", "Wystawa zabytkowych fajansów fajansów porcelany ćmielowskiej", "Kolekcja srebra i platerów stołowych z XIXw. i XX". W zbiorach muzeum znajdują się m.in.: broń biała i palna, medale i medaliony polskie i obce od XVIII do XX w., skarby monet: rzymskich z Chmielowa i Nietuliska, fotografie Ostrowca Św. z XIX-XX w., fotografie obiektów zabytkowych z terenu Kielecczyzny, wyroby metalowe: patery, cukiernice, kosze do ciast i owoców, świeczniki, lampy. Judaica obejmują m.in. lampy chanukowe, kieliszki i pucharki kidduszowe.

Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy Krzemionki

Kompleks prahistorycznych kopalń w Krzemionkach, koło Ostrowca Świętokrzyskiego (Góry Świętokrzyskie) należy do największych obiektów tego typu w Europie. Jego wyjątkowe znaczenie wynika z doskonale zachowanego krajobrazu nakopalnianego oraz architektury podziemi. Kopalnie pochodzą z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu (ok. 3900-1600 l. p.n.e.), jednakże większość szybów znajdujących się w Krzemionkach powstało w wyniku działalności górników w latach 2900-2500 p.n.e. Wytwarzane przez nich z krzemienia siekiery, cieszyły się dużą popularnością i rozprowadzano je w promieniu aż do 660 km od kopalń. Kopalnie w Krzemionkach są znakomitym prahistorycznym przykładem rozwoju myśli technicznej. Wspaniale zachowana architektura podziemi, budzi powszechny podziw i szacunek. Niewątpliwą atrakcją podczas zwiedzania Rezerwatu jest wioska neolityczna. Zajmuje ona powierzchnię ok. 1,5 ha. Oglądając ją można wyobrazić sobie jak ludzie epoki kamienia i wczesnej epoki brązu organizowali przestrzeń, którą zamieszkiwali.

 Bałtowski Kompleks Turystyczny

Wzdłuż blisko kilometrowej ścieżki dydaktycznej znajduje się blisko 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości. Cała trasa została podzielona na okresy geologiczne, dzięki czemu możemy chronologicznie poznawać burzliwą historię rozwoju życia na naszej planecie. W miejscu parku była jurajska plaża, po której wędrowały dinozaury. Dowodem na tą są odnalezione w tutejszym wąwozie tropy dinozaurów. Właśnie to odkrycie stało się inspiracją do powstania pierwszego w Polsce parku jurajskiego. W Muzeum Dinozaurów można oglądać wystawę pt. "Maroko - fabryka skamieniałości". Jest ona rezultatem trzech wypraw do Afryki, zorganizowanych pod szyldem Jura Park Explorer Teamu. Prezentowane okazy skamieniałości stanowią własność Bałtowskiego Parku Jurajskiego. Na wystawie można obejrzeć m.in.: kości dinozaurów kredowych, szczątki morskich gadów, zęby rekinów, paleozoiczne trylobity, mezozoiczne głowonogi, koralowce. Całość wystawy uzupełniają rekonstrukcje trylobitów, wyroby rękodzieła ludowego oraz liczne zdjęcia z wypraw. Największą atrakcję stanowią oczywiście rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości, rozmieszczone wzdłuż ścieżki spacerowej, wśród nich model roślinożercy jurajskiego - sejsmozaura - długości prawie 50 metrów.

Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się na Łysej Górze (Łyścu). Muzeum mieści się w zabytkowym budynku, będącym częścią kompleksu zabudowań klasztornych dawnego opactwa benedyktynów. Budynek wybudowano w latach 1685-1701 jako najnowsze, zachodnie skrzydło klasztoru. W pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej budynek, który przez poprzednie blisko 100 lat pełnił funkcję więzienia. Przez krótki czas pełnił on funkcję schroniska PTTK. Następnie obiekt przeszedł pod zarząd Lasów Państwowych, a w 1950 roku Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W roku 2009 przystąpiono do realizacji nowoczesnej multimedialnej ekspozycji przyrodniczej, która od 1 grudnia 2010 została otwarta dla zwiedzających. Ekspozycję rozpoczyna makieta obszaru ŚPN i jego okolic. W sposób plastyczny obrazuje ona ukształtowanie terenu, położenie poszczególnych kompleksów leśnych. Przedstawia usytuowanie obszarów chronionych oraz przebieg szlaków turystycznych. Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych w Europie. W dalszej części wystawy geologicznej można podziwiać ślady dawnego życia. Głównie są to skamieniałości z kolejnych okresów geologicznych, zebrane z terenu Gór Świętokrzyskich.