Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

W Polsce działa kilkadziesiąt muzeów regionalnych. Ich celem jest gromadzenie zbiorów o znaczeniu historycznym dla regionu z zakresu sztuki, archeologii, etnografii, techniki, przyrody i innych dyscyplin, z uwzględnieniem zbiorów regionalnych i pamiątek historycznych. Zakres tematyczny gromadzonych eksponatów jest niezwykle szeroki, od zabytków ruchomych będących dziełami sztuk plastycznych (obrazy, rzeźby, meble, urządzenia techniczne itp.), do przedmiotów ściśle związanych z danym regionem (np. palmy wielkanocne czy szopki bożonarodzeniowe).

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Muzeum Podlaskie jest największą placówką muzealną w województwie podlaskim. Powstało w 1949 r., mieści sie w ratuszu wzniesionym w połowie XVIII w. przez ówczesnego właściciela miasta, hetmana Jana Klemensa Branickiego oraz ośmiu placówkach, mieszczących się w obiektach zabytkowych. Ratusz został odbudowany od podstaw w 1958 roku po zniszczeniach wojennych. Stała ekspozycja liczy ponad 120 dzieł najwybitniejszych polskich i obcych malarzy, działających w ciągu ostatnich 250 lat. To także reprezentacyjny przegląd dziejów malarstwa, ilustrowany pracami takich twórców jak Marcello Bacciarelli, Jan Chrzciciel Lampi, Józef Grassi, Michał Bogoria Skotnicki, Piotr Michalowski. Ważną grupę tworzy zespół obrazów, będących dziełami artystów związanych z dworem Jana Klemensa Branickiego. Ozdobą Galerii jest zespół płócien polskich malarzy wykształconych w Akademii Monachijskiej, zaś prawdziwym arcydziełem w tej grupie - "Wyjazd powozem" Alfreda Wierusza - Kowalskiego.

Muzeum Ziemi Sokólskiej

Muzeum mieści się w centrum Sokółki, w XVIII wiecznym budynku z okresu działalności podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Zbiory zgromadzone w działach: historycznym, tatarskim i etnograficznym obrazują przeszłość Ziemi Sokólskiej, jej różnorodność pod względem kulturowym i wyznaniowym. Na parterze znajduje się dział historyczny, który dzięki zgromadzonym eksponatom obrazuje dzieje Sokółki i okolic począwszy od 1524 r., kiedy to król Zygmunt Stary przekazał te tereny swojej żonie królowej Bonie. Piętro przeznaczone jest na dział etnograficzny. Zgromadzone zbiory obrazują życie codzienne podsokólskich wsi. Znaleźć tu można wyroby rzemiosła ludowego codziennego użytku, sztuki ludowej m.in. słynne tkaniny dwuosnowowe, narzędzia rolnicze. Dział tatarski przypomina dzieje osadnictwa tatarskiego na terenie Rzeczypospolitej i Litwie, przybliża zwyczaje Tatarów polskich, ich tradycję oraz wzajemne przenikanie się kultury polskiej i tatarskiej.

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Muzeum mieści się w zabytkowej XIX – wiecznej kamienicy mieszczańskiej w samym centrum miasta. Wystawy stałe znajdują się na parterze muzeum. Najstarszy przechowywany w muzeum dokument to zdobiony bogatą bordiurą rękopis na pergaminie z 1593 r., w którym władze miasta potwierdzają przywileje nadane cechowi piekarzy. Kolejnym cennym eksponatem jest dokument wydany przez cesarza austriackiego Franciszka II, potwierdzający przywileje Kęt z 1793 r. Muzeum kęckie posiada znakomitą kolekcję ksiąg cechowych, z których najstarsze datują się na I połowy wieku XVII. Zbiory artystyczne muzeum obejmują sztukę sakralną oraz niewielką galerię obrazów miejscowych twórców. Do najciekawszych eksponatów należą barokowe drewniane rzeźby: nieznana święta z końca wieku XVII lub początku wieku XVIII, XVII-wieczna figura świątobliwej Ludowiki kęckiej, płaskorzeźba Matka Boska Niepokalana z wieku XVIII oraz pochodzący z początku XIX w. święty Florian. Na przeciwległej ścianie oglądać można kolekcję malarstwa świeckiego.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Muzeum mieści się w budynku, w którym, wg dokumentu austriackiego z 1863 r. znajdował się Zakład Ubogich, założony w 1641 roku przez księcia Stanisława Lubomirskiego. W stałej ekspozycji Muzeum posiada ciekawą kolekcję przedmiotów codziennego użytku oraz zdjęcia i obrazy artystów działających na tym terenie. Ekspozycja obejmuje twórczość prof. Czesława Dźwigaja (rzeźby, medale, projekty witraży), malarstwo ks. Stanisława Nowaka, Jana Stanikiewicza, Mariana Rojka, Zbigniewa Wójcickiego i Ryszarda Wolińskiego, rzeźby ceramiczne Dionizego Strzelbickiego i Andrzeja Wołowca, pamiątki historyczne dotyczące przeszłości Nowego Wiśnicza (druki, dokumenty, fotografie), kolekcje kart pocztowych z I poł.XX w., medali i odznaczeń z okresu międzywojennego w tym medali pułkowych. Obok Muzeum Ziemi Wiśnickiej stoi pomnik Juliusz Kossaka, urodzonego i ochrzczonego w Nowym Wiśniczu.

Muzeum Regionalne w Pińczowie

Muzeum Regionalne w Pińczowie powstało w 1963 r. Początkowo otrzymało jedno pomieszczenie w popaulińskim, barokowym klasztorze. Obecnie muzeum zajmuje część zachodniego, północnego oraz wschodnie skrzydła parteru z zejściem do gotyckich piwnic pierwotnego klasztoru Paulinów. Zbiory muzeum pochodzą z Ponidzia i dokumentują tradycje, historię i kulturę regionu od czasów najdawniejszych po współczesne. Dział archeologiczny gromadzi detale architektoniczne, ceramikę grobową i użytkową, przedmioty z krzemienia, brązu i żelaza oraz monety. Dział artystyczno-historyczny posiada starodruki (rękopisy, dokumenty, książki, mapy, przedmioty użytkowe, numizmaty, pieczęcie, militaria i inne). Dział etnograficzny kolekcjonuje przedmioty użytkowe z drewna, metalu, wikliny a także tkaniny i oleodruki. Pozyskane w drodze darowizn i zakupów.

Muzeum Ziemi Buskiej

Muzeum zostało otwarte w 1990 roku, mieści się w odrestaurowanej przedwojennej willi „Polonia”, drewnianym budynku ze stylowymi elementami architektoniczno-rzeźbiarskimi elewacji oraz drewnianymi schodami wewnątrz i żeliwnymi detalami. Muzeum dzieli budynek z Galerią Sztuki „Zielona”. Muzeum zgromadziło 3831 eksponatów z zakresu sztuki, archeologii, etnografii, historii, militariów i numizmatyki. Posiada następujące ekspozycje stałe: "Historia Miasta Buska, uzdrowiska i Ziemi Buskiej", "Busko i Ziemia Buska w malarstwie, grafice i rzeźbie", "Martyrologia miasta Buska", "Mieszkańcy Buska i Ziemi Buskiej - więźniowie obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich", ekspozycja pamiątek Krystyny Jamroz - sławnej śpiewaczki operowej i innych osób zasłużonych dla Buska i kultury narodowej oraz ekspozycja znalezisk archeologicznych z terenu Miasta i Gminy Busko i okolic. Muzeum organizuje również wystawy czasowe.