Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Tomaszowie mazowieckim i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Tomaszowie Mazowieckim, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Baszta Zamku Książąt Mazowieckich

Baszta Zamku Książąt Mazowieckich jest Oddziałem Muzeum Ziemi Rawskiej. Zamek wybudowany w latach 1355-1370, był rezydencją Książąt Mazowieckich, po włączeniu ziemi rawskiej do Korony - siedzibą starosty rawskiego, sądów grodzkich i archiwum, a po 1563 r. – miejscem przechowywania skarbu kwarcianego i więzieniem. W latach „potopu” szwedzkiego zamek uległ znacznemu zniszczeniu, został częściowo odbudowany w 1789 r. Po III rozbiorze władze pruskie , dla uzyskania taniego materiału budowlanego, rozebrały część murów. W latach 1954-58 zrekonstruowano ośmioboczną basztę, fragment murów kurtynowych i odsłonięto zarys fundamentów. W baszcie prezentowane są ekspozycje: „Sala rycerska”, „Zamki obronne na Mazowszu Zachodnim”, „Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie”, Wystawy fotografii Jerzego Koprowskiego. Baszta udostępniana jest dla zwiedzających w okresie letnim /czerwiec – wrzesień/ w soboty i niedziele w godz.: 11.00 – 15.00; w pozostałe dni tygodnia dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami muzeum.

Muzeum Regionalne w Opocznie

Muzeum powstało 1 stycznia 1976 roku. Na siedzibę muzeum przeznaczono jednopiętrowy zamek o tradycjach kazimierzowskich. Najliczniejszy i najbardziej zwarty pod względem regionalnym jest dział etnograficzny, posiadający 2997 eksponatów. W dziele tym do najcenniejszych i ciekawych kolekcji należy zaliczyć: strój kobiety z przełomu XIX i XX w., wycinanki, pisanki, rekwizyty obrzędowe oraz zabytkowe naczynia z wygasłego już ośrodka garncarskiego w Dąbrowie n. Czarną. Dział historyczny obejmuje 575 eksponatów. Są to w większości militaria i elementy wyposażenia żołnierskiego z okresu I i II wojny światowej, m.in. szabla polska, tzw. "Ludiwkówka", pistolet maszynowy "Sten". Do najciekawszych eksponatów zaliczyć można przywilej dla cechów: ślusarsko-kowalskiego i szewskiego w Opocznie z XVII i XVIII w. Dział numizmatyczny, liczący 1419 pozycji, zawiera monety i banknoty zarówno polskie, jak i państw środkowej i wschodniej Europy. Do najstarszych monet polskich znajdujących się w tutejszych zbiorach należą boratynki Jana Kazimierza (XVII w.). W dziale archeologicznym znajduje się 12 przedmiotów z epoki brązu, z kultury łużyckiej. Są to nagolenniki, fragment naramiennika, naszyjnik, guzy, dłuto i sierp.

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Muzeum powstało w 1927 roku. W Muzeum funkcjonuje sześć działów naukowych: etnograficzny, historyczno - numizmatyczny, archeologiczny, sztuki , przyrodniczy oraz biblioteka. W tomaszowskim Muzeum zgromadzonych jest blisko 28 tys. eksponatów. Działalność wystawiennicza Muzeum to pięć stałych ekspozycji: etnograficzna – prezentuje tkactwo, strój i sztukę ludową regionu rawsko - opoczyńskiego; archeologiczna prezentuje przemiany w obrządku pogrzebowym na terenie środkowego dorzecza Pilicy w okresie od połowy. II tys. p.n.e. do III w. n.e. Na wystawie pokazano różne formy grobów występujących na tym obszarze. W 2 połowy. II tys. p.n.e. dominował obrządek pogrzebowy szkieletowy, czego przykładem jest pokazany na ekspozycji pochówek kultury trzcinieckiej ze wsi Swolszewice - Borki, będący najstarszym z prezentowanych grobów; historyczna – prezentuje dzieje Tomaszowa z uwzględnieniem początków miasta, udziału Tomaszowian w walkach narodowowyzwoleńczych oraz zatytułowana „ROSI wojenne pamiątki”; przyrodnicza - prezentuje świat owadów i kręgowców środkowego dorzecza Pilicy.

Muzeum Ziemi Rawskiej

Muzeum Ziemi Rawskiej zostało powołane do życia w 1965 r. Muzeum ma swoją siedzibę w willi przy ul. Łowickiej 26. Początkowo muzeum zajmowało komnaty odrestaurowanej Baszty Zamku Książąt Mazowieckich (obecnie oddział muzeum). W Muzeum Ziemi Rawskiej czynne są wystawy: „Tradycyjna izba chłopska regionu rawskiego” – ekspozycja stała, będąca próbą rekonstrukcji wnętrza mieszkalnego w wystroju odświętnym w przekroju czasowym 1880 –1950. Ważnym elementem izby były dewocjonalia (krzyże, lichtarze, gipsowe figurki i święte obrazy). Z wystrojem wnętrza wiązały się też papierowe ozdoby, kilimy, haftowane poszewki czy ozdobne chodniki.; „Salonik babuni z przełomu XIX i XX wieku” - ekspozycja stała prezentująca pokój seniorki rodu babuni. W pokoju m.in. stoliczek (tzw. niciak), kryjący w sobie niezliczona liczbę przegródek i schowków na pasmanterię, szydełka i druty, ale i klęcznik z brewiarzem oraz okazały obraz Józefa Krzesza-Mąciny "Figura Matki Boskiej w nocy".

Skansen Niebowo

Skansen został otwarty 6 października 2007 roku. W jego skład wchodzi prawie stuletnia bielona chata, kryta strzechą, piwnica - ziemianka, murowana z głazów polnych, stodółka i wiata. W chacie odtworzone zostały wnętrza: izba biała, izba czarna, kuchnia i sień. W pomieszczeniach zgromadzono wyposażenie charakterystyczne dla regionu opoczyńskiego: kredensy, łóżka, krosno tkackie, masielnice, dzieże, meble i tkaniny. Przez cały rok w domu można spotkać „gospodarzy” - Rozalię i jej męża Eduarda oraz dzieci, Marysię i Kasię. Postacie ubrane są w stroje regionalne i chociaż wykonane są z papieru, mają prawdziwe dusze i prowadzą światowe życie: uczestniczą jako niemi świadkowie we wszystkich wydarzeniach i imprezach, są zapraszania na dożynki wojewódzkie i gminne. W kuchni można zobaczyć autentyczny piec chlebowy połączony z wędzarnią i zapieckiem.