Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Głogowie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Głogowie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie

Lapidarium to zespół około 170 nagrobków i grobowców dawnego cmentarza ewangelickiego, założonego w 1609 r., który znajduje się w północnej części Wschowy przy ul. Solnej. Cmentarz ten jest najstarszą nekropolią chrześcijańska w Polsce, położoną poza murami miasta (extra muros). Porośnięty zielenią teren otoczony otwartymi do wewnątrz arkadami, nawiązuje do włoskich założeń cmentarnych zwanych Campo Santo czyli Święte Pola. Wschowski cmentarz jest pierwszą i największą na ziemiach polskich nowożytną realizacją włoskiego wzoru chowania zmarłych, dostosowaną jednak do możliwości i potrzeb ówczesnej gminy ewangelickiej. Obiekt jest obwiedziony murem, z partiami wzmocnionymi pilastrami. W murze od wewnątrz oraz w ścianach licznych kaplic, wmontowane są kamienne płyty epitafijne, które pochodzą z XVII i XVIII wieku.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Zamek głogowski wzniesiono w połowie XIII w. Początkowo był budowlą drewnianą z wolnostojącą. W latach 1652-1657 rozpoczęto prace zmierzające do przebudowy zamku. Przebudowa zamku nadała mu charakter rezydencji pałacowej i wygląd zbliżony do dzisiejszego. Zbiory Muzeum liczą ponad 23.000 eksponatów. Dużą ich część stanowią zabytki związane z historią Głogowa i okolic (m.in. kolekcja kart pocztowych i widokówek Głogowa, kolekcja wydawnictw kartograficznych związanych z Głogowem i ziemią głogowską oraz kolekcja radio-odbiorników, gramofonów i urządzeń grających. Największą część zbiorów stanowią numizmaty. Dział Archeologiczny jest największym działem w głogowskim Muzeum. Zajmuje się on pozyskiwaniem, gromadzeniem i przechowywaniem ruchomych zabytków archeologicznych, dokumentacji naukowej i przypadkowych odkryć. Kolekcja sztuki w głogowskim Muzeum rozrasta się od 30 lat. Obecnie zbiory liczą 200 obrazów olejnych, grafik i rzeźb oraz 200 fotografii wykonanych przez 88 artystów.

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Muzeum Ziemi Wschowskiej utworzono 1 kwietnia 1968. Na siedzibę muzeum przeznaczono zabytkową kamieniczkę przy placu. Zamkowym. Muzeum gromadziło i gromadzi pamiątki związane z regionem w zakresie: archeologii, etnografii, historii i historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów królewskiego miasta Wschowy, posiada także własne zbiory biblioteczne. Muzeum zgromadziło bogaty zbiór wyrobów cynowych, pochodzących z pracowni dolnośląskich datowany na okres od końca XVII do przełomu XIX/XX wieku [talerze, dzbany do wina, kufle, patery, miarki do odmierzania płynów lub materiałów sypkich, flasze apteczne], portret trumienny, porcelana miśnieńska datowana na okres XVII - XIX w., malowana kobaltem, zdobiona tzw. wzorem cebulowym, malowana barwnie, fajans z Delft (słynna pracownia holenderska) malowany kobaltem – XVIII w. Muzeum promuje kulturę muzyczną organizując wystawy czasowe, wykłady, prelekcje oraz koncerty i spotkania ze znanymi instrumentalistami i solistami.