Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Przemyślu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Dzwonów i Fajek

Muzeum mieści się w Wieży Zegarowej usytuowanej w centrum przemyskiej starówki. Ekspozycja starych fajek ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej prezentuje fajki historyczne, fajki z fortów Twierdzy Przemyśl oraz "walatówki". Na wystawie wyodrębniono fajki gliniane: jednorodne oraz lulki, tj. główki fajek złożonych. Cenny zbiór stanowią fajki z pianki morskiej, wśród nich wyróżniają się: milenijna węgierska, biedermeierowskie oraz fajki "z fałszywą datą". Wśród fajek drewnianych znajduje się jedyna tego typu w Polsce w kształcie głowy konia oraz czeska, zdobiona humorystyczną sceną myśliwską. Na pierwszej kondygnacji przedstawiono cykl produkcyjny dzwonu. Cykl ten nie zmienił się od średniowiecza. Na trzech kolejnych kondygnacjach Wieży Zegarowej, na specjalnej konstrukcji zawieszone są większe dzwony. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują dwa przemyskie dzwony z elementami herbu miasta i datami 1740 i 1864. Na szczycie Wieży znajduje się taras, który jest najwyższym punktem widokowym w centrum miasta. Można z niego podziwiać przede wszystkim architekturę starego Przemyśla, tworzącą unikalny w skali europejskiej zespół architektoniczno-krajobrazowy.

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

Muzeum mieści się w dwóch kaminicach: Rynek 9 i Serbańska 7, w części przyrynkowej znajdują się sale wystawowe, od ulicy Serbańskiej - pracownie i magazyny, w podziemiach zaś restauracja "Piwnica Mieszczańska". Wystawa stała "Wielka izba" prezentuje najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie kamienicy mieszczańskiej. Ciekawym a jednocześnie dominującym elementem izby jest odtworzony wczesnobarokowy piec usytuowany w północno-zachodnim narożniku. Kolejno prezentowane są zwiedzającym wnętrza mieszczańskie: ekspozycja sprzętów i naczyń kuchennych z XIX I 1. poł XX wieku (autor: Dorota Zahel), Gabinet pana domu (kancelaria) z lat 20. XX wieku, Salon biedermeierowski z lat 1830-1860, Pokój stołowy (jadalnia) z początku XY wieku oraz Sypialnia z lat około 1885-1895. Istotnym dopełnieniem wystawy historii miasta są kopie grafik W. Brochockiego i A. Brzozowskiego ukazujące Przemyśl w latach 60. XIX wieku oraz materiał ikonograficzny obejmujący lata do 1939 roku.

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Muzeum powstało w 2007 roku. Mieści się w pałacu wybudowanym na początku XIX wieku, zaprojektowanym przez znakomitego architekta Chrystiana Piotra Aignera, na zlecenie Ignacego i Magdaleny Morskich. Muzeum zajmuje pięć sal na I piętrze urządzonych w części zgodnie z ich pierwotnym wystrojem z 1 ćwierci XIX wieku, w części poświęconych dziejom rodu - ze szczególnym uwzględnieniem działalności I ordynata Włodzimierza Dzieduszyckiego. W rotundzie na I piętrze pokazane zostały obiekty pochodzące z pierwotnego wyposażenia pałacu. W salach na parterze i na korytarzu I p. eksponowane są portrety (barwne reprodukcje fotograficzne) Dzieduszyckich i spokrewnionych z nimi przedstawicieli innych rodów. W Muzeum prowadzone są lekcje muzealne i organizowane wystawy czasowe.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Muzeum mieści sie w jednej z najpiękniejszych kamienic mieszczańskich w Polsce, która została wybudowana przed 1593 rokiem. Początkowo znajdowała się w zabudowie zwartej, a narożną stała się w 1625 roku, kiedy to spalił się sąsiedni dom i na jego miejscu utworzono uliczkę do wałów (obecnie ulica Trybunalska). Początkowo kamienica była własnością rodziny Smiszowiców. W 1633 roku kamienicę nabył od aptekarza Stanisława Smiszowica kupiec krakowski Wilhelm Orsetti, Włoch z pochodzenia. Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią miasta i regionu w postaci archiwaliów, ikonografii, wyrobów rzemiosła, zabytków archeologicznych, numizmatyki, sztuki współczesnej i wydawnictw. We wnętrzach znajduje się częściowo zachowana polichromia z XVII i XVIII wieku. Pierwsze obiekty związane z historią Jarosławia zaczęto gromadzić już na początku XX wieku. Muzeum udostępnia zbiory na wystawach stałych: Historia Jarosławia, Wnętrza mieszczańskie oraz Wielka izba.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Zbiory muzeum liczą ponad 80 tysięcy muzealiów, a uzupełniają je bogate materiały naukowe i pomocnicze, biblioteka posiada liczący 35.000 księgozbiór, w tym 98 rękopisów, ok. 400 starodruków i 600 pozycji zbiorów kartograficznych. Dział Archeologii gromadzi zabytki archeologiczne z wszystkich epok i okresów prehistorycznych, począwszy od paleolitu górnego oraz ze średniowiecza. Dział Etnografii obejmuje dawną i współczesną sztukę ludową. Liczny jest zbiór przedmiotów o charakterze użytkowym (narzędzia rolnicze, sprzęty, ubiory), wyrobów związanych z obrzędowością wsi (pisanki, szopki, obrzędowe pieczywo) i ceramiki, zwłaszcza huculskiej. Dział sztuki gromadzi dawną i współczesną sztukę, zwłaszcza twórców związanych z terenem wschodniej Małopolski m in. malarstwo polskie i obce, cenny zbiór ikon XV-XX w., grafika, rysunek, rzeźba, rzemiosło artystyczne, medalierstwo, militaria.

Muzeum Parafialne w Pruchniku

Muzeum powstało w 1994 roku. Mieści się w budynku dawnej organistówki, budynku o konstrukcji wieńcowej, na wysokiej podmurówce z kamienia i cegły, wybudowanej w 1890 r. Muzeum obejmuje dwie salki. Pierwsza na zabytkowe sprzęty oraz dokumenty dotyczące Pruchnika i okolic, druga poświęcona pamięci ks. Bronisława Makiewicza. Eksponaty znajdujące się w muzeum: sprzęty gospodarstwa domowego, rękopisy, książki, dokumenty przynosili ludzie, którzy je posiadali, ale też często były wyszukiwane i gromadzone przez proboszcza miejscowej parafii. Do dziś zebranych zostało wiele zabytkowych eksponatów przedstawiających historię Pruchnika i jego mieszkańców. Do ciekawszych należą: Meteoryty znalezione w Pruchniku; Płytki do wypiekania Hostii; Drewniane widły; Lampy naftowe; Żelazko na duszę; Drewniany turoń. Rogata głowa z wielką kłapiącą paszczą – wyrabiana z drewna i obijana kożuchem lub innym futrem.