Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Informacje o muzeach morskich w Polsce, opinie, komentarze.

Muzeum Zalewu Wiślanego

Muzeum znajdujące się w samym centrum Kątów Rybackich. Położone na Mierzei Wiślanej, 60 km od Gdańska, działa jako sezonowa placówka muzealna od 2002 roku. Muzeum zostało zorganizowane w prowizorycznie zaadaptowanych halach szkutniczych, gdzie prezentowana jest wystawa poświęcona dziedzictwu kulturowemu tego regionu, związanemu z lokalnym rybołówstwem, szkutnictwem oraz żeglugą morską i śródlądową. Można w nim podziwiać stare łodzie rybackie - czółna (dłubanki) oraz używanego przez zalewowych rybaków, 10-metrowego barkasa. Ekspozycja prezentuje autentyczne kutry, łodzie, sieci i narzędzia, których używali kiedyś szkutnicy z tego regionu. Na stałe zagościła ekspozycja prezentująca warsztat szkutniczy sprzed II wojny światowej. Wśród eksponatów znajdziemy też wyposażenie działającego przed laty na Mierzei Wiślanej warsztatu szkutniczego, od najmniejszego gwoździa, przez drewniane i metalowe ściski, które służyły do "pasowania" desek, po polową kuźnię.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Narodowe Muzeum Morskie przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechnia wiedzę o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce. Muzeum przyjęło jako podstawowe zadanie dokumentowanie i popularyzowanie historii i współczesności polskiej gospodarki, techniki i kultury morskiej. Ze względu na nikłość zachowanych zbiorów historyczno-morskich, muzeum podjęło kilka inicjatyw, które zaowocowały unikatowymi kolekcjami. Przede wszystkim rozpoczęło pionierskie w Polsce systematyczne poszukiwania i badania podwodne w Bałtyku. Muzeum realizuje swoją misję poprzez prace badawcze, konserwację zabytków, organizację wystaw i uczestnictwo w stowarzyszeniach muzealniczych.

Akwarium Gdyńskie

W Akwarium Gdyńskim prezentowane są wystawy muzealne dotyczące oceanografii, hydrobiologii oraz akwaria z florą i fauną zarówno morską, jak i słodkowodną. Skład całego Akwarium Gdyńskiego: 215 gatunków łącznie 142 gatunki ryb 3 gatunki płazów 12 gatunków gadów 58 gatunków bezkręgowców 61 rodzin łącznie(rodzina inaczej podgrupa) 48 ryb 3 gadów 1 płazów 9 bezkręgowców. W części muzealnej eksponowane są zbiory odpowiednio spreparowanych okazów flory i fauny morskiej oraz liczne plansze, modele i płaskorzeźby przedstawiają w sposób poglądowy różnorodne wiadomości związane z życiem morza oraz eksploatacją jego zasobów. Stałe ekspozycje muzealne prezentowane są w trzech głównych salach wystawowych: Sali Bałtyckiej i Sali Dydaktycznej. W części muzealnej obejrzeć można również płaskorzeźby przedstawiające gady, ptaki i ssaki morskie oraz ekspozycje ścienne.

Muzeum Rybołówstwa

Na wystawach prezentowane są, narzędzia szkutnicze, przyrządy do połowów ryb i myślistwa morskiego. Wokół kościoła znajduje się skansen tradycyjnych łodzi rybackich. Szczególnie wartościowa jest pełnomorska łódź typu "pomeranka", pochodząca z Dębek. Uwadze polecamy również dawne łodzie znad Zalewu Wiślanego - żakówkę i barkasy. Swoją przystań znalazły tu także kuter pławnicowy i łódź o wdzięcznej nazwie "Dziunia", która stanowiła wyposażenie stacji naukowej im. Arctowskiego na Antarktydzie. Ogółem prezentowanych jest 11 jednostek pływających. Rybacki klimat skansenu tworzą również składziki rybackie wykonane z przepołowionych łodzi i zbiorniki do przechowywania żywych ryb (sadze). Zbiór uzupełniają elementy konstrukcyjne dawnych statków wyłowione z morza przez rybaków.

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu położone przy Al. Bursztynowej 28 i leży na głównym trakcie spacerowym łączącym Niechorze z Pogorzelicą. Zgodnie z misją muzeum organizowane są ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno dzieła należące do jego zbiorów, jak i wypożyczone z innych placówek oraz stanowiące własność prywatnych kolekcjonerów. Prezentowane w trzech niewielkich salach wystawy ukazują specyfikę zawodu rybaka, posługującego się w swojej pracy określonymi narzędziami i sprzętem pomocniczym. Na wystawach eksponowane są m.in. zestaw sieci i haczyków, kosze do transportu ryb, żelazne kotwice, więcierze, ościenie kowalskiej roboty oraz szereg innych ciekawych przedmiotów charakterystycznych dla zawodu rybaka. Zebrane w trakcie tworzenia muzeum zabytki stanowią interesujący wycinek kultury pomorskiej, kształtowanej poprzez określone warunki ekologiczne.

Kołobrzeski Skansen Morski

Skansen Morski w Kołobrzegu został uroczyście otwarty w sierpniu 2013 roku, jako obiekt Muzeum Oręża Polskiego. W skansenie można zwiedzić dwa wyslipowane okręty, czyli stojące obecnie na lądzie, obejrzeć jacht pełnomorski, elementy z legendarnego kontrtorpedowca ORP „Burza”, liczne uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej RP oraz zabytki techniki morskiej. Pierwszy eksponat to morska mina kontaktowa wzór 1908/39, jakże charakterystyczna dla tematyki wojennej na morzu. Szeroko stosowana na świecie, również przez Marynarkę Wojenną II RP oraz po wojnie. Kontaktowa, ponieważ do jej eksplozji konieczne było uderzenie kadłuba okrętu (statku). W minie znajdowało się 110 kg materiału wybuchowego, mimo to, ma ona wyporność dodatnią, czyli utrzymuje się na powierzchni wody. Prawidłowo postawiona znajduje się jednak pod wodą. Jest ona przytwierdzona minliną do wózka, który opadając na dno wciąga ją na ustawioną głębokość. Wózek spełnia rolę kotwicy i dlatego zaliczamy ją do tzw. min kotwicznych. Miny te miały być użyte do realizacji planu „Rurka” w momencie wybuchu wojny. Nasz stawiacz min ORP „Gryf” miał za zadanie, 1 września 1939 roku na Zatoce Gdańskiej, postawić zagrodę minową. Niestety, plan ten się nie powiódł w wyniku ataku niemieckich samolotów bombowych.