Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Kaliszu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Kaliszu i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Centrum Rysunku i Grafiki w Kaliszu

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza otwarto we wrześniu 1994 r. spełniając tym samym ostatnią wolę artysty. W Galerii odtworzono warszaw­ską pracownię artysty, wraz z ukochanymi przez niego przedmiotami, zwożonymi z różnych zakątków świata, w otoczeniu których przebywał niegdyś na co dzień. Staraniom tym towarzyszyła jak największa dociekli­wość po tak nikłe szczegóły jak znalezienie miejsca na zachowane puste plastry miodu, czy leżące na stole, obok okularów, trzy kasztany. Galeria od początku istnienia stara się realizować prezentację sztuki współczesnej, a zwłaszcza rysunku i gra­fiki, dziedzin najbliższych Kulisiewiczowi. Pokazywała już m.in. prace: Mariana Bogusza, Tadeusza Piotra Potworowskiego, Pawła Jocza, Jana Tarasina, Leszka Rózgi, Stanisława Fijałkowskiego, Franciszka Maśluszczaka, Marii Anto, Mieczysława Kościelniaka.

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

Maria Dąbrowska (6 X 1889 - 19 V 1965) pisarka i publicystka, urodziła się w Russowie pod Kaliszem. Maria Dąbrowska spędziła w Russowie tylko dzieciństwo i młodość, ale do końca pozostała związana z Ziemią Kaliską. Dom rodzinny M. Dąbrowskiej w Russowie nigdy nie był własnością jej rodziców. Dzisiejszy budynek różni się od pierwowzoru architekturą zewnętrzną i układem pomieszczeń. Pokój Marii Dąbrowskiej został wyposażony w meble z końca XIX w. Wnętrze wypełniają reprodukcje fotograficzne przedstawiające: rodziców pisarki, Marię w okresie dzieciństwa, jej rodzeństwo. Znalazły się tu również fotografie z okresu studenckiego, w Brukseli i Lozannie. Całość uzupełniają oryginalne pamiątki pochodzące z ostatniego mieszkania Dąbrowskiej: maszyna do pisania, fotografie, dywaniki, ranne pantofle, bibeloty. Na klatce schodowej umieszczono fotografie dworku w Russowie przed odbudową z lat 50. XX w. oraz obrazy kaliskiego malarza Zygmunta Miszczyka.

Muzeum Historii Przemysłu, Opatówek

Muzeum mieści się w klasycystycznej, starej fabryce sukienniczej Adolfa Fiedlera z 1824 r. Budynek ten jest zabytkiem techniki z zachowaną na pięciu kondygnacjach wewnętrzną konstrukcją drewnianą i żeliwnymi schodami. Na stałych wystawach Muzeum prezentuje: XIX wieczne napędy, pracujące maszyny - zbiór najcięższych eksponatów, krosien, maszyn przygotowawczych w procesie produkcji tkaniny, maszyn parowych oraz silników parowych, które wykorzystywane były do napędzania wszelkich urządzeń w dawnej fabryce; Kolekcja obejmuje ponad 50 fortepianów skrzydłowych, stołowych, fortepian-lirę i pianina z całej Europy, m.in. takich firm jak: H. Herz - Paryż, F. Voigt i Syn - Berlin, J. Becker - St. Petersburg, R. Rathke - Dorpat, J. F. Marty - Królewiec, Bracia Stingl - Wiedeń, C. Fey - Wartenberg. Ciekawostką jest maszyna do druku, która sama po wybraniu z klawiatury litery lub symbolu z roztopionego metalu odlewała daną literę i wykorzystywała ją do druku.

Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

Muzeum Leśnictwa mieści się na terenie parku-arboretum w zabytkowych dziewiętnastowiecznych obiektach: Oficynie, Powozowni i Owczarni. Muzealne zbiory z dziedziny rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego podkreślają niezwykle inspirującą rolę lasu i jego mieszkańców. W odrestaurowanej dziewiętnastowiecznej "Powozowni" zorganizowana jest stała ekspozycja z zakresu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa. Część pierwsza tzw. sala zielona to "Spotkanie z lasem" czyli las jako zjawisko geograficzne,przyrodnicze i botaniczne. Na wystawie można zobaczyć prawdziwe. W oddzielnym pomieszczeniu można obejrzeć "księgi drzewne". Są to pudełka wykonane każde z innego gatunku drewna. W zbiorach gołuchowskiego Muzeum Leśnictwa znajduje się 18 gatunków drzew - "ksiąg drzewnych". Część ekspozycji poświęcono nasiennictwu i szkółkarstwu leśnemu. Na znacznej powierzchni zgromadzono wielkogabarytowe maszyny i urządzenia związane z pozyskaniem drewna, zrywką i transportem.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Muzeum należy do grona najstarszych polskich placówek muzealnych. Pierwsze próby utworzenia w Kaliszu muzeum podjęto już w 1883 roku, ale na skutek braku zgody władz carskich, muzeum utworzono dopiero w 1900 roku. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki, które prezentuje na wystawach stałych i czasowych oraz organizuje imprezy plenerowe (Festyny Etnograficzne, Jarmark Archeologiczny i Biesiadę Piastowską). Zbiory etnograficzne zgromadzone aktualnie w muzeum liczą ponad 2.500 obiektów, obejmują zabytki tradycyjnej kultury ludowej, wytwory współczesnej sztuki i rękodzieła ludowego oraz eksponaty afrykańskie. Zbiory archeologiczne liczą ok 1.500 obiektów + od pradziejów, przez starożytność i wczesne średniowiecze, aż do lokacji miasta w połowie XIII w. Obejmują kości zwierząt z epoki lodowcowej (nosorożców i mamutów) oraz ślady działalności ludzkiej w okresie paleolitu i neolitu oraz płytę nagrobną księcia Mieszka Starego, władcy Polski zmarłego w 1202 r.

Muzeum Regionalne w Pleszewie

Muzeum Regionalne otwarto 9.06.1983 r. podczas obchodów 700-lecia Pleszewa. Jako instytucja naukowo - badawcza prowadzi działalność oświatową upowszechniania nauki, sztuki, i kultury. Gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki i techniki przede wszystkim z własnego regionu. Wśród zbiorów znaczącą częścią jest kolekcja malarstwa i rysunków znanego artysty - pleszewianina Mariana Bogusza (1920 - 1980). Siedzibą Muzeum jest dawny zajazd pocztowy z lat 30-tych XIX w. przy ul. Poznańskiej 34, wzniesiony około 1820–1830 r., o cechach klasycystycznych, murowany, częściowo podpiwniczony, parterowy, z mieszkalnym poddaszem nakrytym dachem naczółkowym. (budynek znajduje się w rejestrze obiektów zabytkowych). W ostatnich latach prowadzone są systematycznie prace remontowe i zabezpieczające substancje budynku oraz przystosowujące obiekt na potrzeby muzeum.