Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Lublinie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Lublinie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Martyrologii Pod Zegarem

Muzeum mieści się w celach byłego aresztu Gestapo. Muzeum posiada dużą kolekcję korespondencji więźniów zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) oraz hitlerowskich obozów koncentracyjnych do których trafili, obwieszczeń i zarządzeń niemieckich z lat 1939-1944, dokumenty i pamiątki osobiste po byłych więźniach Zamku (dowody tożsamości, legitymacje, świadectwa szkolne, krzyże harcerskie, tarcze szkolne, fotografie rodzinne, zeszyty i podręczniki szkolne, a także materiał ikonograficzny Lublina z lat 1939-1944, a także archiwum fotograficzne byłych więźniów Zamku z lat 1939-1954. W zbiorach muzealnych znajduje się materiał dokumentujący działalność Klubu, Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych Zamku i „Pod Zegarem” (21 tomów kronik z lat 1969-2000). Wystawy stałe: Historia więzienia na Zamku i domu "Pod Zegarem", Martyrologia młodzieży Lublina i harcerstwa Lubelszczyzny 1939-1945.

Muzeum Poleskiego Parku Narodowego

Muzeum w w Załuczu Starym jest ważnym obiektem edukacyjnym Parku. Składa się z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki „Żółwik" z oczkiem wodnym, Ośrodka Rehabilitacji zwierząt z wolierą dla ptaków i wybiegiem dla ssaków, oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej zgromadzone są zbiory na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne (militaria, numizmaty, dokumenty) i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego. W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum. Na szczególną uwagę zasługują tu: sąsieg - pojemnik na zboże wydłubany z jednego pnia 250 letniej sosny oraz wozy chłopskie i bryczki produkowane niegdyś w Załuczu Starym. Natomiast ścieżka "Żółwik" prezentuje wiadomości dotyczące żółwia błotnego oraz budowy lasu i jego mieszkańców.

Muzeum Regionalne w Kraśniku

Muzeum powstało w 1976 roku. Muzeum posiada zbiory regionalistyczne, historyczne, etnograficzne, a nade wszystko znane daleko poza Kraśnikiem zabytki archeologiczne. Zbiory etnograficzne prezentują zabytki związane z kulturą i sztuką ludową regionu. Najciekawszymi eksponatami tego działu są: kolekcja ceramiki urzędowskiej od XVIII wieku po czasy współczesne, duży zbiór eksponatów dotyczących kultury materialnej wsi i plastyki obrzędowej – wycinanki, pisanki, palmy wielkanocne. Najciekawsze zbiory historyczne to księgi z biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych, liczne dokumenty z okresu okupacji, fotografie dawnego Kraśnika i jego mieszkańców. Ciekawe i liczne są też zbiory militariów z I i II wojny oraz oporządzenia wojskowego.

Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

Muzeum mieści się w XIX wiecznym dworku przy ul. Kościuszki 28. Powstało z inicjatywy lubartowskich regionalistów. Terenem działania jest powiat lubartowski. Muzeum posiada ponad 2500 eksponatów takich dziedzin jak: etnografia, historia, numizmatyka i archeologia. Wśród nich poczesne miejsce zajmują eksponaty z kultury ludowej powiatu lubartowskiego z przewagą zbiorów sztuki ludowej jak: wyroby garncarskie, plecionkarskie, tkaniny, rzeźba, wycinanki, lubartowskie stroje ludowe z przełomu XIX i XX wieku. W posiadaniu muzeum znajdują się również wyroby lubartowskiej fajansarni /1840-1850/, zbiór żelazek, sztandary harcerskie i szkolne. Na wystawie "Z dziejów Lubartowa" prezentowane są miedzy innymi dokumenty dotyczące najstarszych dziejów miasta w postaci fotografii i kserokopii jak i przywilej lokacyjny, przywileje dla rzemieślników, fragmenty ksiąg wieczystych.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Muzeum Stefana Żeromskiego mieści się w dawnej pracowni pisarza, wybudowanej w 1905 roku według projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza. Jest to jednoizbowa budowla z gankiem wspartym na filarach i z dachem krytym gontem. Zbudowana z bali kładzionych “na zrąb”, na wysokiej kamiennej podmurówce, posiada cechy stylu zakopiańskiego. Ekspozycję Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie stanowi autentyczne wyposażenie dawnej pracowni pisarza - meble: kanapa, biurko, krzesła i fotele, za parawanem łóżko. W serwantce eksponowane są podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, pamiątki z podróży i wiele rysunków Adama Żeromskiego, obok jego narty i czekany. Na uwagę zasługuje kolekcja portretów pisarza autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, Eligiusza Niewiadomskiego, Tadeusza Pruszkowskiego, Michała Bojczuka z Ukrainy, Tymona Niesiołowskiego, Franciszka Siedleckiego.

Muzeum Uniwersyteckie Historii KUL

Muzeum zostało otwarte w 2008 roku. Mieści się w Gmachu Głównym (sala 28 i 29), w dawnych pomieszczenia stołówki akademickiej. Muzeum eksponuje zbiory związane z historią KUL. Są to m. in. fotografie, dokumenty, medale, tkaniny, meble. Ekspozycja została podzielona na różne obszary tematyczne: początki Uniwersytetu- założyciele, historia herbu KUL, rektorzy i wielcy kanclerze, przyjaciele KUL- fundatorzy i członkowie TP KUL, studenci, historia Uniwersytetu, dokumenty archiwalne, nagrania archiwalne, Ojciec Święty Jan Paweł II, medale okolicznościowe, osiągnięcia sportowe, życie kulturalne. Ekspozycja zbiorów Muzeum łączy różne metody prezentacji muzealiów i historii: tradycyjna (przedmioty umieszczone w przeszklonych gablotach lub ramkach); multimedialna (wystawy wirtualne w kioskach komputerowych, nagrania dźwiękowe, krótkometrażowe projekcje filmowe.