Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Płocku i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Płocku i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku miejskiego ratusza, posiada największą kolekcję broni, ekwipunku, umundurowania i innych pamiątek z Kampanii 1939 roku w Polsce, która prezentowana jest na stałej wystawie "Pole Bitwy 1939-1945". Muzeum gromadzi zabytki kultury materialnej, dokumentacje, archiwa, prowadzi badania związane z dziejami Sochaczewa oraz Ziemi Sochaczewskiej. W salach wystawienniczych prezentowane są cyklicznie wystawy czasowe, na których podziwiać można m.in. malarstwo, rękodzieło czy rzeźbę polskiej sztuki współczesnej, etnografię świata i Polski. W muzealnym sklepiku prowadzona jest sprzedaż książek różnych oficyn wydawniczych a także własne wydawnictw, dotyczące historii Ziemi Sochaczewskiej jak i samego miasta Sochaczew. Wystawa główna obejmuje również tematykę całej II Wojny Światowej dodatkowo eksponowanej na wystawie plenerowej na dziedzińcu muzeum.

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Muzeum zostało zbudowane w 1903 r. z inicjatywy bł abp. Antoniego J. Nowowiejskiego przez architekta Stefana Szyllera. Zbiory muzealne zapoczątkowały zabytki z katedry płockiej oraz darowizny: ks. Tomasza Kowalewskiego i prof. Franciszka Tarczyńskiego. W latach 1929-1930 muzeum rozbudowano. W muzeum, na powierzchni ok. 450 m2, zgromadzono wiele różnorodnych dzieł sztuki. Do najcenniejszych eksponatów należą: rękopisy i dokumenty, zbiór mazowieckiej rzeźby średniowiecznej, złotnictwo, kolekcja pasów kontuszowych i szat liturgicznych oraz zbiory malarstwa. W 2008 Muzeum otrzymało nową powierzchnię użytkową w dawnym opactwie benedyktyńskim. W nowej siedzibie znalazły miejsce bezcenne zabytki sztuki sakralnej jak Herma św. Zygmunta, Kielich Księcia Konrada, Kielich Ferdynanda Wazy. Skarbiec muzealny jest jednym z pięciu najbogatszych w Polsce.

 Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Muzeum Małego Miasta, jedyne tego rodzaju w Polsce, z niecodzienną ekspozycją przenoszącą w atmosferę małych miasteczek. W 1974 r. bieżuński społecznik Stefan Gołębiowski założył muzeum regionalne, a w 1986 r. rozszerzył je o ekspozycję prezentującą typowe polskie miasteczko z połowy XIX w. Tak powstało jedyne w Polsce Muzeum Małego Miasta. Odtworzono tu m.in. gabinet prowincjonalnego lekarza. Pasją Stefana Gołębiowskiego była poezja - pisał wiersze, tłumaczył Horacego. Po śmierci Gołębiowskiego jego dom stał się częścią muzeum liczną korespondencja z innymi poetami i pisarzami polskimi. Muzeum stanowi także centrum życia kulturalnego Bieżunia, organizowane są tu wystawy prac malarskich, fotograficznych, ekspozycje czasowe o różnej tematyce.

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Muzeum powstało w 1821 r. Jest ono najstarszym muzeum publicznym w kraju, powołanym do istnienia na skutek decyzji władz Królestwa Polskiego. Muzeum posiada zbiory z zakresu sztuki, historii, archeologii, numizmatyki i etnografii. W dziale sztuki zgromadzono około 14500 obiektów, z czego ponad 5500 to obiekty secesyjne, 601 neosecesja. W kontekście gromadzenia zbiorów tworzona jest również kolekcja sztuki Art Deco. Liczące ok. 6000 zabytków zbiory archeologiczne, mają charakter wybitnie regionalny, wiążą się terytorialnie z Płockiem i północnym Mazowszem. Obiekty działu Numizmatyki liczą ogółem 35668 obiektów: monety (starożytne, polskie, krajów ościennych i inne), pieniądze papierowe, medale, medaliony, plakiety. W zbiorach Działu Etnografii znajduje się: kolekcja rzeźby (w tym Chrystusa Frasobliwego), tkaniny, ceramiki, wycinanki ludowej, zbiory kultury materialnej, strój ludowy z obszaru Mazowsza (Kurpie Białe, Kurpie Zielone, Łowickie, Sannickie, Mazowsze Płockie, Rawskie, Kołbielskie).

Muzeum Regionalne w Kutnie

Siedzibą Muzeum od 1981 roku jest ratusz. Ratusz miejski w Kutnie w stylu klasycystycznym został wzniesiony w latach 1842-1845, według projektu Bonifacego Witkowskiego, na działce ofiarowanej przez dziedzica miasta Feliksa Mniewskiego. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość poprzez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodzą z przełomu epoki kamienia i brązu. Datowane na III / II p.n. e. –II / III n.e. Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich rodzin, przemysł, handel i rzemiosło, działalność organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społecznych oraz sportowych. W zbiorach działu przyrodniczego znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.

Skansen - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Muzeum powstało w 1971 roku. W czerwcu 1985 roku zostały otwarte i udostępnione do zwiedzania pierwsze ekspozycje skansenowskie. Skansen jest mocno urozmaicony. Północna część położona jest w głębokiej, zalesionej dolinie Sierpienicy. Południowa część to równina ciągnąca się ponad jarem rzecznym. Zabudowa wiejska zlokalizowana została na powierzchni ok. 5 ha. Ok. 20 ha gruntów ornych przylegających do zagród podzielono na pola w układzie pasowym charakterystyczne dla rzędówki. W skład ekspozycji wchodzi: 11 zagród chłopskich (budynki mieszkalne, stodoły, obory, spichrza, chlewy), karczma-w której można kupić bardzo dobry chleb ze smalcem, wiatrak, kaplica. Zagrody są zróżnicowane. Prezentują budownictwo ludowe z II połowy XIX w. oraz pierwszego ćwierćwiecza XX w. Obok zabudowań urządzone zostały ogródki warzywne i kwiatowe oraz sady owocowe.