Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Lesznie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Lesznie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Okręgowego, Galeria Sztuki w  Lesznie

Muzeum mieści się w budynku dawnej synagogi. Najbardziej znana kolekcja leszczyńskiego mu­zeum to galeria malarstwa polskiego o tematy­ce wiejskiej, jeden z większych tego typu zbiorów w Polsce. Liczy prawie 800 obrazów oraz ponad 250 rysunków i grafik cenio­nych, artystów polskich - m.in. T. Axentowicza, J. Chełmońskiego, A. Fałata, W. Jarockiego, S. Kamoc­kiego, I. Kossaka, A. Kotsisa, I. Malczewskiego, F. Pautscha, K. Sichulskiego, W. Tetmajera, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego i M. Wywiórskiego. Muzeum posiada również bogatą kolekcję portretów (około 160 płócien) m.in.: najstarszy w zbiorach portret Fryde­ryka V z l połowy XVII w. Innym przykładem XVII-wiecznego portretu są dwa wizerunki przedstawiające Mieszczanina w kryzie i Mieszczkę w kryzie, wizerunki Aleksandra Józefa Suł­kowskiego i Mężczyzny w zbroi.

Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu

Muzeum mieści się ona w XVIII-wiecznym klasycystycznym dworku, w którym urodził się błogosławiony Edmund Bojanowski. Zbiory Muzeum zostały umieszczone w siedmiu niewielkich pomieszczeniach. Na parterze znalazła miejsce ekspozycja archeologiczna pochodząca z wykopalisk prowadzonych w Grabonogu. Kolejne dwie izby poświęcono pamięci ludzi kultury regionu. Salonik, urządzony w stylu bidermeier, przypomina dawne szlacheckie dworki. Wypełniony jest myśliwskimi trofeami oraz militariami. W osobnej sali zgromadzono stroje ludowe z Biskupizny i instrumenty muzyczne. Największą grupę wśród eksponatów stanowią zbiory etnograficzne, głównie sprzęty gospodarstwa domowego, podarowane przez mieszkańców podgostyńskich wiosek. Na zewnątrz, w czterech drewnianych, krytych gontem wiatach eksponowane są m.in. XIX-wieczne maszyny i urządzenia rolnicze.

Muzeum Rolnictwa i Młynarstwa w Rydzynie

Siedzibą muzeum jest zabytkowy wiatrak typu koźlak z 1758 roku. Wiatrak zachował swoją sylwetkę, a w tym galeryjkę, schody. Z wyposażenia zachowało się koło palczaste, hamulec klockowy i drugi starszy (stanowiący ob. Eksponat), koło zębate (motyl) do napędu biegu przemiałowego, przesiewacza, dwa kamienie młyńskie w obudowie, zsyp do żaren, wciągarka do worków. Pod względem konstrukcyjnym zachował się kompletny kozioł (słup główny, zastrzały, siodło, pojazdy) wsparty na cegielnianej podwalinie, mącznica (zakonserwowana, z żelaznymi okuciami wokół słupa), regle pojazdowe, regle mączne, reglowanie ścian, wał główny z głowicą żelazną. W wiatraku prezentowane są zbiory podzielone są na dwie ekspozycje. Pierwsza obejmuje drobne przedmioty używane w rolnictwie, druga historię dawnego młynarstwa wietrznego w Wielkopolsce. Na zewnątrz eksponowane są odkopane w pobliżu, stare kamienie młyńskie.

Muzeum Tercetu Egzotycznego

Muzeum powstało w 2013 r., dla upamiętnienia działalności najdłużej istniejącego w Polsce i jednego z najstarszych na świecie zespołu muzycznego pod nazwą Tercet Egzotyczny. W Muzeum prezentowane są pamiątki związane z zespołem, w tym złote, platynowe i diamentowe płyty, niezliczone fotografie, plakaty, instrumenty oraz rzeczy osobiste. W Muzeum znajduje się ekspozycja kilkudziesięciu kostiumów Gwiazdy Tercetu Egzotycznego - Izabelli oraz jej męża, założyciela zespołu Zbigniewa Dziewiątkowskiego. Muzeum Tercetu w Lubiniu to nie mauzoleum, ale żywe muzeum, miejsce tętniące życiem, w którym można posłuchać muzyki i zobaczyć filmy związane z zespołem. Zapraszamy do odwiedzania jedynego i wyjątkowego muzeum w Polsce. Żaden artysta w Polsce nie doczekał się takiego uhonorowania swojej działalności. Na świecie znane są tylko muzea Dolly Parton, Abby czy Elvisa Presleya.

Muzeum w Gostyniu

Muzeum mieści się w samym centrum miasta, po sąsiedzku z zabytkową świątynią św. Małgorzaty, w pobliżu Rynku i Góry Zamkowej. Obecny budynek muzealny zbudowano w 1903 roku, ustanowiono w nim wówczas Szpital św. Ducha (dom pomocy społecznej). Łączna powierzchnia wystawowa wynosi ponad 380 m2. W Muzeum znajdują się trzy sale wystawowe, z czego jedna wyłącznie na wystawy czasowe. Liczące ponad 2 tysiące eksponatów zbiory prezentowane są w działach archeologicznym, historycznym, wojskowym, numizmatycznym, artystycznym i etnograficznym. Poza stałymi wystawami prezentującymi meble, klejnoty czy elementy miejscowego folkloru organizowane są też wystawy czasowe. Podstawę zbiorów stanowią dary pozyskane od miejscowej ludności.

Muzeum Ziemi Rawickiej

Muzeum powstało w 1971 roku. Zbiory Muzeum eksponowane są w salach. Sala dawny Rawicz prezentuje najstarsze pamiątki związane z założeniem miasta i działalnością cechów rzemieślniczych w XVII i XVIII w,. Sala etnograficzna prezentuje eksponaty służące do uprawy roli, wytwarzania pożywienia, przedmioty codziennego użytku, przyrządy do obróbki włókna oraz stroje ludowe; Sala Bractwa Kurkowego gromadzi głównie eksponaty związane z działalnością Bractwa Kurkowego w okresie międzywojennym, osiem tarcz strzeleckich, w tym pięć rawickich namalowanych przez Kazimierza Wopińskiego; Izba Kadecka im. Jana Kamińskiegio: wśród pamiątek znajduje się mundur kadecki Waleriana Sobisiaka, mundur kadeta Junackiej Szkoły Kadetów powstałej w Palestynie w 1942 r., symbol korpusu kadetów „słońce kadeckie”, odznaki, medale sportowe, legitymacje.