Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Muzea archeologiczne gromadzą ślady i pozostałości po działalności człowieka, przedmioty oraz dokumenty będące świadectwem bytności człowieka na ziemi, prowadzą badania archeologiczne i prace wykopaliskowe, zbierają informacje o obiektach nieruchomych, takich ja jaskinie, grodziska, kurhany, prowadzą działalność wystawienniczą i edukacyjną.

Park archeologiczny Osada VI Oraczy

Na terenie 3 hektarów przylegających do szybu Campi powstała replika osady wczesnośredniowiecznej z XIII wieku, która prezentuje początki kopalni soli i ośrodka miejskiego w Bochni. Stworzona na terenie szybu osada stanowi wariant muzeum na wolnym powietrzu – tzw. Archeopark. Na terenie osady znajduje się 17 obiektów. Są to: Warzelnia - od końca XI w. solankę wydobywano z pod ziemi za pomocą studni solankowych i gotowano ją w metalowych panwiach, Szyb poszukiwawszy, Zagroda oracza - w XIII w. w rolnictwie pojawił się żelazny pług, który zapewniał lepszą uprawę ziemi, Kleta powroźnicza - do wytwarzania sznurów i lin używano najczęściej: włókna konopi, lnu lub pokrzyw, Zagroda tkaczki, Zagroda piwowara - sztuka warzenia piwa była znana ludziom ok. 9 tysięcy lat temu, Zagroda zielarki/znachorki/farbiarki, Zagroda garncarza, Chata (typu Dueppel) - popularna konstrukcja w zachodniej i północnej strefie osadnictwa słowiańskiego od IX do XIII w., Ziemianka, Zagroda cieśli/stolarza, Kuźnia.

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy

W 1965 .r. wybudowano w Wiślicy Dom Kultury, w którym w 1966r. zostało zorganizowane Muzeum Regionalne. W 1999r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą a Rzymskokatolicką Parafią w Wiślicy dotycząca udostępnienia dwóch sal w Domu Długosza, dla zorganizowania Muzeum Regionalnego. Dom Długosza to piętrowa, ceglana budowla, rozplanowana na rzucie wydłużonego prostokąta o obszernej sieni na przestrzał. Dom ten zbudowano w 1460r. z fundacji Jana Długosza dla wikariuszy i kanoników kolegiaty przy ówczesnej ulicy Krakowskiej. W półn-zach. pomieszczeniu odkryto unikatową polichromię z końca XVw. Jest to gotyckie przedstawienie Zmartwychwstałego Chrystusa oraz kobiety z krzyżem (przypuszczalnie św. Heleny). W środku znajduje się postać klęczącego mężczyzny otoczonego aureolą z gotyckim napisem "Boże zmiłuj się nad nami". Jest to prawdopodobnie sam fundator Jan Długosz.

Muzeum Częstochowskie

Zbiory z działu archeologicznego stanowią zespoły materiałów z osad, cmentarzysk, zamków datowanych od środkowego paleolitu do czasów nowożytnych. Zbiory etnograficzne to bogata kolekcja rzeźby ludowej i malarstwa, narzędzi rolniczych i gospodarskich, strojów ludowych, przedmiotów codziennego użytku, sztuki dewocyjnej itp. Na zbiory z działu historycznego składają się numizmatyka, militaria, dokumenty dotyczące historii miasta i regionu. Zbiory działu przyrodniczego - okazy flory i fauny Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, speleologiczne, paleontologiczne i geologiczne, entomologiczne. Zbiory działu sztuki zawierają dzieła sztuki polskiej XIX/XX wieku w zakresie malarstwa (Malczewski, Mehoffer, Wyczółkowski, Stanisławski i inni), rzeźby, grafiki oraz kolekcje dzieł artystów związanych z regionem częstochowskim.

Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej

Muzeum prezentuje jedno z największych poznanych w Polsce cmentarzysk z wczesnej epoki żelaza (750-600 lat p.n.e.). Cmentarzysko sprzed 2500 lat odkryto w 1955 roku w związku z pracami budowlano-ziemnymi prowadzonymi przy budowie trasy tramwajowej i wiaduktu. Na trwałe zakonserwowano 100 metrów kwadratowych cmentarzyska i zabezpieczono za pomocą odpowiedniej konstrukcji. Dookoła zbudowano galerię, a na niej w gablotach zorganizowano wystawę o kulturze łużyckiej do której przynależy cmentarzysko w Częstochowie-Rakowie. Poważna część cmentarzyska została zniszczona w trakcie prac ziemnych, pozostała znajduje się pod nasypem wiaduktu. Obszar cmentarzyska to niegdyś piaszczysta wydma położona na lewym brzegu nie istniejącego dziś strumyka.

Muzeum Regionalne w Dębicy

Należy do najmłodszych placówek muzealnych w Polsce i gromadzi dorobek regionu dębickiego. Zawiera m.in. ekspozycje: historyczną, archeologiczną, etnograficzną, oświatową i wojskową. Placówka zawiera wiele ciekawych historycznych i etnograficznych ekspozycji z regionu dębickiego, w tym unikatowe i interesujące eksponaty związane z wojskiem, które stacjonowało w tym mieście od drugiej połowy XVIII wieku do początków XXI wieku. Budynek muzeum to jedna z licznych w mieście pamiątek po 3 Pułku Saperów. W pięknym parku otaczającym muzeum stanęły czołgi, wozy artyleryjskie i inne pamiątki wojskowe. Zbiory muzealne to w większości eksponaty ochronione przed zniszczeniem i skrupulatnie przechowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dębickiej.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum mieści się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego, w dwóch budynkach: dawnej Słodowni, popularnie zwanej Podzamczem oraz w Gimnazjum. Muzeum zajmuje się zbieraniem materiałów dotyczących historii miasta Elbląga i okolic, główną część jego zbiorów stanowią eksponaty z Elbląga, Żuław, Pomorza i krajów północnoeuropejskich. Wśród eksponatów Muzeum znajdują się: cynowe naczynia z XVI-XVIII w., barokowe, wyroby złotnicze z warsztatów pomorskich, elbląska i holenderska ceramika biała, zdobiona kobaltem (naczynia, kafle, piece kaflowe), kolekcja kartuszy herbowych elbląskiego patrycjatu miejskiego z XVII-XIX w., intarsjowane meble, elbląskie starodruki, archiwalia, plany miasta, militaria z XII-XV w., dokumenty i pamiątki po osadnikach przesiedlonych do Elbląga w latach 1945-1947, ze wschodnich terenów Polski.