Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Gliwicach i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Gliwicach i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego

Muzeum posiada bogate zbiory kopalin użytecznych, pochodzących z całego świata, a także kolekcję minerałów skał i skamielin, występujących w skorupie ziemskiej. Najstarszą kolekcją muzealną są okazy skał, minerałów i rud, zebrane przez ks. Leona Szersznika, pochodzące z XVIII i XIX w. Warto również wspomnieć, iż cześć zbiorów paleontologicznych została przekazana z gliwickiego muzeum zaraz po II wojnie światowej. Ze względu na rolę w kulturze materialnej człowieka na uwag zasługuje kolekcja narzędzi krzemiennych, znajdowanych w zamieszkałych przez człowieka pierwotnego grotach - od najstarszych - pięściaków (epoka kamienia łupanego) do ostrzy i rylców (epoka kamienia gładzonego). Do obiektów, na które warto zwrócić uwagę, należą też meteoryty.

Radiostacja Gliwice

Kompleks obiektów radiostacji zbudowała w latach 1934-35 niemiecka firma Lorenz . W budynku głównym zachowało się sporo oryginalnej przedwojennej aparatury. Najcenniejszym obiektem całego kompleksu jest oczywiście wieża nadawcza, uchodząca obecnie za najwyższą budowlę drewnianą na świecie (110m). Wieża jest unikatem inżynieryjnym w skali światowej. Inne podob­ne obiekty albo uległy zniszczeniu w toku działań wojen­nych, albo zosta­ły rozebrane i zastąpione now­szymi, stalowymi konstruk­cjami. A budulcem wieży jest drewno mo­drze­wio­we! Belki zostały połą­czone śrubami mosiężnymi. Jest tych śrub 16.100 i ani jednego gwoździa z żelaza! Wysokość konstrukcji drewnianej – 111 metrów, podstawa – 20x20m, najwyższa plat­forma: 2,13x2,13m. Drabina wiodąca na szczyt ma 365 szczebli.

Muzeum Odlewnictwa Artystycznego

Oddział powstał w 1991 r. jako filia Muzeum w Gliwicach. Mieści się w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”, zbudowanej w latach 1912–1914 według projektu niemieckich architektów Emila i Georga Zillmannów, projektantów m.in. osiedli Giszowiec i Nikiszowiec. Odlewnia była jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie końca XVIII w., dzięki zastosowaniu wielkiego pieca opalanego koksem uruchomionego tu w 1796 r. Wśród eksponowanych obiektów dużą grupę stanowi tzw. galanteria: świeczniki, talerze, patery, stojaczki na zegarek, kałamarze, przyciski do papierów itp., a także plakiety i medale czy rzeźby sakralne, portretowe i nagrobkowe. Dowodem kunsztu odlewniczego dziewiętnastowiecznych mistrzów jest prezentowana biżuteria żeliwna. Na wystawie znajdują się odlewy będące transpozycjami znanych dzieł malarskich, m.in. "Ostatnia wieczerza" wg Leonarda da Vinci czy "Jan Ewangelista" wg obrazu Domenichina.

Willa Caro

W Willi Caro mają siedzibę dwa działy: sztuki i rzemiosła artystycznego oraz etnografii. Gromadzone przez nie liczne zabytki tworzą bogate kolekcje między innymi szkła artystycznego z okresu XVII-XX wieku, największego w Polsce powojennej zbioru polskiej biżuterii srebrnej. Na wystawach podziwiać można rzadkie eksponaty z kolekcji dawnych i współczesnych wyrobów z porcelany, fajansu i kamionki, pochodzących z licznych znanych wytwórni takich jak: Miśnia, Wiedeń, Höchst, Berlin, Fürstenberg, Sèvres, Nymphenburg, Ludwigburg, Fulda, Gera, Wedgwood, Delft, Holič, kraje Dalekiego Wschodu, Ćmielów, Chodzież, Włocławek. Osobny i wyjątkowy zbiór stanowi natomiast polska fotografia artystyczna obejmująca prace autorów związanych z gliwickim środowiskiem fotograficznym – Zofii Rydet, Jerzego Lewczyńskiego, Michała Sowińskiego i innych.

Skansen Kolejowy w Pyskowicach

Skansen kolejowy zlokalizowany jest koło dworca kolejowego w Pyskowicach. Powstał na bazie kompleksu budynków hali wachlarzowej i wagonowej. Skansen prowadzi Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów, które powstało w 1998 r. Celem Towarzystwa jest stworzenie, na bazie nieczynnej lokomotywowni Pyskowice skansenu taboru kolejowego, ukazującego historię rozwoju kolejnictwa, które przez półtora wieku kształtowało i napędzało śląski przemysł i handel. W skansenie znajduje się ponad 60 unikalnych eksponatów, wśród nich należywymienić: parowozy: Ol49, TKh, TKp, TKt48, Pt47, Ty2, Ty42, Ty43, Ty45, Ty51; lokomotywy spalinowe: Kö 0130, 409Da, Ls40, Ls60, Ls300, LDH70, LDH180; wagony towarowe i osobowe, Elektryczny Zespół Trakcyjny EW90, dźwig EDK300 i inne. Kolekcję parowozów wzbogaciły m.in. eksponaty z Łaz i likwidowanego skansenu w Krzeszowicach. Skansen kolejowy w Pyskowicach to jedyny taki obiekt na Śląsku.

Zamek Piastowski w Gliwicach

Budowla znana dzisiaj jako Zamek Piastowski uzyskała obecny kształt w wyniku wielokrotnej przebudowy. Poszczególne jej części różnią się między sobą rodzajem zastosowanej cegły i wątku jej ułożenia oraz stosowanym detalem, np. nadproży okiennych i drzwiowych. Na zamku eksponowane są wystawy stałe: archeologiczna i historyczna. Atrakcją wystawy archeologicznej są zrekonstruowane szkielety mamuta i nosorożca włochatego, które wykopano w piaskowniach znajdujących się w okolicach Gliwic jeszcze przed I wojną światową. Z okresu wpływów rzymskich prezentowane są zabytki ceramiczne, elementy stroju (zapinki, sprzączki żelazne), broń. Stała wystawa historyczna w Zamku Piastowskim składa się z trzech odrębnych mini wystaw pod tytułami: "Z dziejów Gliwic", "Ikonografia miasta" oraz "Przemysł Gliwic w XIX i XX w. do 1945 roku".