Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Szczecinie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Szczecinie, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Basteja Muzeum Archeologiczne, Stargard Szczeciński

Basteja jest oddziałem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim. XVI-wieczny budynek wchodzący niegdyś w skład obwarowań miejskich został w 2013 roku odbudowany i przystosowany do pełnienia funkcji muzealnej. Wystawa Stargard od czasów późnego średniowiecza do lat 20. XX wieku została otwarta w Bastei 13 czerwca 2013 roku. Na czterech kondygnacjach, poprzez ponad 300 zabytków i około 1000 rycin, map, archiwaliów, druków, dokumentów, fotografii czy pocztówek w multimediach prezentowana jest historia miasta od czasów sprzed jego lokacji po początek XX wieku. Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje datowany na ok. 1330 r. krzyż procesyjny z kościoła Mariackiego, pochodzący z warsztatu lubeckiego mistrza Johanna Apengetera. Drugi poziom pokazuje Stargard na tle epoki zwracając uwagę na jego zmienną przynależność polityczną, funkcjonowanie samorządu miejskiego, kontakty handlowe i rozwój gospodarczy. Jednym z prezentowanych tutaj eksponatów jest stargardzki miecz katowski. Bezpośrednio z budynku można wyjść na zrekonstruowaną hurdycję - taras widokowy na murze obronnym z widokiem na Park Piastowski i ulicę Sukienniczą.

Muzeum Tradycji Regionalnych Szczecin

Muzeum, oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, mieści się w barokowym Pałacu Sejmu Stanów (Pommersche Landsmannschaft), wybudowanym w latach 1726-1727 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Budynek zaprojektowany został przez Gerharda Corneliusa de Walrave (1692-1773), autora m.in. słynnej twierdzy w Kłodzku oraz fortyfikacji szczecińskich. Pałac służył jako miejsce obrad samorządu prowincji pomorskiej, a także jako rezydencja króla, na czas jego wizyt w Szczecinie. Nad wejściem umieszczono herb Pomorza, a na szczycie fasady – herb króla Prus na tle panopliów (skrzyżowanych elementów uzbrojenia) i alegoryczne przedstawienia królewskich cnót: Sprawiedliwości i Roztropności. Budynek został wzniesiony z przeznaczeniem na siedzibę sejmiku pomorskich stanów ziemskich. W latach 1885-88 gmach uległ rozbudowie. Salę posiedzeń byłego Sejmu Stanów przekształcono w salę wystawową.

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk o Morzu US

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego zostało założone w 1994 roku. Obecnie Muzeum posiada około 5000 okazów. Dużo miejsca w muzeum poświęcono zbiorom skał o różnej genezie. Podzielono je na skały magmowe, metamorficzne i osadowe. Do tych ostatnich zaliczany jest także piasek, a tego Muzeum Geologiczne ma doprawdy pokaźną kolekcję. Piaski są specyfiką tego muzeum. Można zobaczyć piasek z Indii, Nowej Zelandii, Portugalii, znad Bajkału, Bliskiego Wschodu, Wysp Kanaryjskich, Karaibów czy Hawajów. Można dowiedzieć się, jak zmieniały się dominujące formy życia na przestrzeni wszystkich er geologicznych. Skamieniałości roślin i zwierząt są ułożone chronologicznie, czyli zgodnie z biegiem ewolucji. Do najcenniejszych eksponatów w muzeum można zaliczyć: jajo dinozaura oraz zęby mamuta, bogatą kolekcję amonitów oraz szczątki dinozaurów z Krasiejowa. Podczas zwiedzania nie wolno pominąć skał wulkanicznych Europy oraz meteorytów czy pacyficznych konkrecji polimetalicznych.

Muzeum Historii Medycyny PAM

Muzeum przy Zakładzie Historii Medycyny Pomorskiej Akademii Medycznej zostało powołane do życia w 1960 r. Mieści się na trzecim piętrze budynku Rektoratu Pomorskiej Akademii Medycznej. W Muzeum od 1960 r. zaczęto gromadzić archiwalia, starodruki i przedmioty związane z historią nauk medycznych, głównie z regionu zachodniopomorskiego. Stanowiły one własność Zakładu Historii Medycyny bądź były depozytami od osób prywatnych i instytucji. Obecnie podstawą kolekcji są eksponaty związane z historią medycyny: kolekcja mikroskopów oraz eksponaty paleopatologiczne. Znajdują się tu również meble stanowiące wyposażenie XIX-wiecznej apteki wraz z naczyniami aptecznymi, przybory używane do produkcji leków, wagi wraz z odważnikami, moździerze, jak również materiały reklamowe firm farmaceutycznych oraz leksykon preparatów aptecznych dla lekarzy praktyków z 1929. Muzeum ma charakter zamknięty - związane jest ściśle z programem dydaktycznym obowiązującym w trakcie studiów medycznych.

Muzeum Historii Szczecina

Zbiory Muzeum związane są z historią Szczecina od czasów najdawniejszych po współczesność. Zabytki archeologiczne pochodzą głównie z badań prowadzonych po wojnie na wzgórzu zamkowym i na Podzamczu. Wśród nich obejrzeć można m.in. odnaleziony podczas prac wykopaliskowych w 1999 roku wyjątkowy skarb: zbiór monet pomorskich z przełomu XIV i XV wieku i ponad 300 srebrnych, pozłacanych ozdób ze strojów, noszonych niegdyś przez zasobnych mieszczan. Bogata ikonografia historyczna, m.in. unikatowe grafiki z XVII i XVIII wieku oraz malarstwo z XIX i początku XX wieku, a także kolekcja planów Szczecina, ukazują przemiany urbanistyczne i architektoniczne miasta, dokonujące się w ciągu wieków, a przy tym stanowią przegląd lokalnego środowiska plastycznego. Kolekcja rzemiosła artystycznego, w tym wyroby z cyny, kowalstwo artystyczne, skrzynie cechowe, meble, srebra i porcelana oraz portrety, liczne fotografie, pamiątki i archiwalia wiążą się z wydarzeniami i mieszkańcami miasta. Zbiory uzupełniają: kolekcja militariów, głównie z czasów II wojny światowej i okresu powojennego oraz wciąż uzupełniana dokumentacja życia codziennego Szczecina w XX wieku.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zbiory grafiki, rysunku, malarstwa i rzeźby obejmują sztukę polską od końca XVIII w. W kolekcji malarstwa znajdują się dzieła najwybitniejszych twórców XIX i XX wieku, m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Konrada Krzyżanowskiego, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Makowskiego. W kolekcji sztuki XX wieku znajdują się znaczące zespoły prac kolorystów polskich i Grupy Krakowskiej. Do najwybitniejszych autorów kolekcji należą: Piotr Potworowski, Jan Cybis, Aleksander Kobzdej, Henryk Stażewski, Zbigniew Gostomski, Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor, Maria Jarema, Jonasz Stern, Jerzy Nowosielski, Jerzy Tchórzewski, Konrad Fijałkowski, Janusz Przybylski, Izabela Gustowska. Zbiory Działu Sztuki Dawnej obejmują kolekcje rzeźby, malarstwa, grafiki, rysunków, rzemiosła artystycznego oraz militariów z okresu od wczesnego średniowiecza do II wojny światowej. Kolekcja rzeźby średniowiecznej obejmuje przede wszystkim dzieła z obszaru Pomorza Zachodniego. Liczne zbiory zabytków archeologicznych (od pradziejów po XVI/XVII wiek), obejmujące kilkadziesiąt tysięcy pozycji inwentarzowych.