Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Kętrzynie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Kętrzynie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum im.W Kętrzyńskiego w Kętrzynie

W Muzeum gromadzone są zbiory związane przede wszystkim z historią miasta i regionu. Dużą ich część stanowią eksponaty z dziedziny sztuki, rzemiosła artystycznego, historii oraz archiwalia zabezpieczone w pierwszych latach powojennych przez założycielkę Muzeum Z.Licharewą. Wśród zbiorów artystycznych na szczególną uwagę zasługują: kolekcja rzeźb z końca XV w., epitafia z XVI-XVIII w., chorągwie pogrzebowe, kolekcja sprzętów cynowych z XVIII-XX w. Z eksponatów numizmatycznych dużą wartośą historyczną przedstawia fragment jednego z trzech skarbów monet ukrytych w 1626r. w pobliżu murów miejskich, zbiór dawnych pieczęci miejskich i cechowych, kolekcja monet i medali z XVII-XIX w. oraz zbiór monet i banknotów zastępczych z początku lat 20-tych XX w. Dział archeologiczny posiada zbiory pochodzące z rozproszonej kolekcji przedwojennego Heimatmuseum Rastenburg czy szczątki kolekcji Prussia Museum z Królewca.

Galeria Zamek w Reszlu

Galeria mieści się w południowym skrzydle zamku biskupów warmińskich. Dwie duże (400 m2 każda) sale wystawowe są miejscem ekspozycji. Gotycki zamek w Reszlu jest czteroskrzydłową budowlą wzniesioną z cegły na planie kwadratu. Zbudowany został w miejscu dawnej strażnicy drewnianej, w południowo-wschodniej części miasta, w zakolu rzeki Izery. Budowę rozpoczął biskup Jan z Miśni w 1350 roku, a ukończył biskup Henryk Sorbom około 1401 roku.. W 1505 roku zamek otoczony został murami obronnymi. Po przyłączeniu Warmii do Polski (1466 rok) zamek stracił swoje pierwotne znaczenie obronne i w drugiej połowie XVI wieku przekształcony został w letnią rezydencję biskupów. Do 1772 roku mieściło się tu także centrum administracyjne okręgu reszelskiego. W latach 1823 – 1945 rozległe wnętrze dzisiejszej galerii pełniło funkcję kościoła ewangelickiego. W latach 1976 – 1985 przeprowadzono generalny remont, podczas którego oddano monumentalną powierzchnię pod nową działalność – Galerię Sztuki Współczesnej i udostępniono ją zwiedzającym.

Muzeum Mazurskie w Owczarni

Muzeum gromadzi pozostałe w terenie meble, sprzęty gospodarstwa domowego i maszyny rolnicze. Zebrany materiał został poukładany w budynku tzw. Czworaka w byłym majątku ziemskim w Owczarni. Muzeum odbiega od ogólnie przyjętych schematów, gdyż zwiedzający staje pośród starych przedmiotów , w ich bezpośrednim otoczeniu czując klimat minionych lat. Przekraczając progi muzeum, zwiedzający ma wrażenie jakby się przeniósł w czasie. W muzeum prezentowanych jest 870 sztuk eksponatów wystawionych w 11 pomieszczeniach. Na szczególną uwagę zasługuje czarna kuchnia, w przeszłości było to jedyne miejsce, gdzie rozpalano ogień. Pomieszczenie to zwęża się ku górze, tworząc komin. Muzeum Na drodze z Kętrzyna do Giżycka znajduje się wieś zwana Owczarnią, malowniczo położona nad rzeką Guber.

Pałac w Łężanach

Pałac wybudowany w latach 1909–1911 jako siedziba pruskiego rodu szlacheckiego von Fischer-Lossainen. Zespół pałacowo-parkowy wraz z rozległym kompleksem gospodarczym i dawną wsią majątkową, usytuowany jest nad Jeziorem Legieńskim, przy drodze Biskupiec-Reszel, 9 km na południe od Reszla. Pałac to neobarokowa budowla, założona na rzucie zbliżonym do prostokąta, z narożnym ryzalitem, werandą, wieloboczną wieżyczką i wyniosłą wieżą od zachodu. We wnętrzu w większości zachował się pierwotny układ i elementy stałego wyposażenia. Sufity pomieszczeń reprezentacyjnych zdobione są sztukateriami. Zachowało się kilka kominków marmurowych, ceramicznych i jeden drewniany, ścienne szafy i boazerie dębowe. Przetrwała oryginalna glazura w kuchni, a nawet łazienki z wyposażeniem na piętrze.

Park Miniatur – Mazurolandia

Park usytuowany jest pomiędzy Gierłożą a Parczem (obok Kętrzyna), w bezpośrednim sąsiedztwie Wilczego Szańca – dawnej wojennej kwatery Adolfa Hitlera (900m za Wilczym Szańcem drogą w stronę Węgorzewa). W Parku na ponad 30 000 m2 prezentowane są miniatury najpiękniejszych i najstarszych zabytków Warmii i Mazur –drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 i rozlokowane na gigantycznej mapie Warmii i Mazur. można zobaczyć miniatury pałacu w Sztynorcie, wiaduktu kolejowego w Stańczykach, wiatraku w Bęsi, chaty mazurskiej oraz grodziska pruskiego. Przygotowano także konstrukcje przestrzenne pokazujące m.in. piękno Nidzicy, Dobrocina, Malborka i Kwidzyna. Unikatowe są także wielkoformatowe zdjęcia legendarnych prastarych „pruskich bab”. W niedługim czasie będzie można obejrzeć w miniaturze prawie wszystkie historyczne, także już nieistniejące, zabytki dawnych Prus Wschodnich, włącznie z budowlami byłej stolicy - Królewca.

Wilczy Szaniec

Wilczy Szaniec (niem. Wolfsschanze) – w latach 1941-1944 był kwaterą główną Adolfa Hitlera i Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych. W czasie wojny było to zamaskowane miasteczko - 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. Kwatera miała powierzchnię 250 ha i otoczona była pierwotnie zasiekami a następnie także polem minowym. Co kilkaset metrów ustawione były kilkunastometrowej wysokości drewniane wieże obserwacyjne, a na terenie suchym także betonowe stanowiska ckm. W 1944r. mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944 roku pułownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera. Tu pracowali i przebywali m.in.: Adolf Hitler, Hermann Goring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Joseph Goebbels, Dr Fritz Todt, Albert Speer i inni.