Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Chełmie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Chełmie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Chełmskie Podziemia Kredowe

Chełmskie podziemia kredowe zostały odkryte dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Podziemia kredowe w Chełmie to pozostałość kilku wieków eksploatacji pod miastem kredy piszącej. Służyły one również mieszkańcom jako miejsce schronienia podczas napadów, wojen i grabieży. Pod staromiejską zabudową, na stokach kredowego pagóra, w ciągu setek lat powstawały wyrobiska, które swój początek brały w piwnicach mieszczańskich domów. Labirynt korytarzy i komór, zwanych też salami, na kilku poziomach wydobywczych, położonych na głębokości nawet poniżej 20 metrów od powierzchni, powstał w wyniku przypadkowego łączenia się pojedynczych wyrobisk. Trasa turystyczna ma ok. 2 km długości i położona jest pod centralną częścią starego miasta. Na jej szlaku można zobaczyć ekspozycję dotyczącą archeologii, górnictwa kredy i historii miasta, natknąć się na nietoperze. W podziemiach panuje stała temperatura, niezależna od pogody na zewnątrz i wynosi ona +9°C. Natomiast wilgotność waha się pomiędzy 70-85%.

Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze

Obóz w Sobiborze usytuowany był na mało zaludnionych terenach wschodniej części okupowanej Polski, trzy i pół kilometra od rzeki Bug. Zbudowany był w bagnistym lesie, w pobliżu wsi Sobibór, pomiędzy Włodawą i Chełmem. Z małej stacji kolejowej w Sobiborze odchodził boczny tor prowadzący prosto do obozu. Początkowo obóz zajmował powierzchnię 30 akrów, z czasem rozrósł się do 145 akrów. Teren obozu miał kształt nieregularny (600 na 400 metrów) i był otoczony potrójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Wnętrze obozu było podzielone na Vorlager (część garnizonową) i cztery główne działy wewnętrzne zwane przez administrację i więźniów Lagrami: I, II, III, IV. Były one oddzielone od siebie ogrodzeniem z drutu kolczastego, w istocie były klatkami wewnątrz klatki. Wobec polskich Żydów stosowano bezwzględny terror, krzyki i bicie. Zagranicznych Żydów nieznających swego losu przyjmowano z zakłamaną opieką, a nawet grzecznością aż do wrót komór gazowych.

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Muzeum gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską. Siedzibą placówki jest zabytkowy zespół zabudowań synagogalnych. Zespół ów tworzą: Wielka Synagoga, Mała Synagoga i Dom Pokahalny. Zbiory to zabytki pochodzące z zakupów bądź wypożyczeń - związane są z różnymi dziedzinami życia Żydów. Składają się na nie m. in. obrazy o tematyce żydowskiej albo autorstwa artystów wywodzących się z kręgu judaizmu lub są to w większości obiekty związane z kultem religijnym sprawowanym zarówno w świątyni jak i w ognisku domowym. Wiele z nich prezentowanych jest na stałej wystawie judaików eksponowanej w sali męskiej wielkiej synagogi. Dział historyczny zajmuje się gromadzeniem eksponatów i materiałów archiwalnych dotyczących Włodawy i regionu. Ukazują one złożoną historię tych terenów, którą współtworzyli Polacy, Żydzi i ludność ruska. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują judaica, które prezentowane są na stałej ekspozycji w sali męskiej Wielkiej Synagogi.

Muzeum Ziemi Chełmskiej

Muzeum gromadzi zabytki dotyczące przeszłości Chełma i ziemi chełmskiej od średniowiecza do czasów współczesnych. Muzeum posiada zbiory historyczne, przyrodnicze, archeologiczne, etnograficzne oraz sztuki. Są to dokumenty, ogłoszenia, fotografie, dawne pocztówki, prasa, pamiątki osobiste znanych w regionie chełmskim osób, zabytki związane z geologią, zoologią i botaniką regionu lubelskiego, materiały dokumentujące pradzieje, wczesne i późne średniowiecze Chełma i okolic, zabytki związane z kulturą materialną, duchową i społeczną Chełma i okolic, malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne o różnorodnej tematyce. Do najcenniejszych zabytków należy bogaty zbiór chełmskich ogłoszeń okupacyjnych, a także dokumenty z podpisami królów polskich, zbiory motyli dziennych i nocnych oraz okazy botaniczne, w tej liczbie również rzadki okaz dziewięćsiłu popłocholistnego, którego rezerwat znajduje się na Stawskiej Górze, położonej 10 km od Chełma.