Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Muzea geologiczne zajmują się badaniem struktur i własności minerałów, ich genezą i występowaniem. Zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem okazów mineralogicznych i geologicznych.

Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego

Muzeum posiada bogate zbiory kopalin użytecznych, pochodzących z całego świata, a także kolekcję minerałów skał i skamielin, występujących w skorupie ziemskiej. Najstarszą kolekcją muzealną są okazy skał, minerałów i rud, zebrane przez ks. Leona Szersznika, pochodzące z XVIII i XIX w. Warto również wspomnieć, iż cześć zbiorów paleontologicznych została przekazana z gliwickiego muzeum zaraz po II wojnie światowej. Ze względu na rolę w kulturze materialnej człowieka na uwag zasługuje kolekcja narzędzi krzemiennych, znajdowanych w zamieszkałych przez człowieka pierwotnego grotach - od najstarszych - pięściaków (epoka kamienia łupanego) do ostrzy i rylców (epoka kamienia gładzonego). Do obiektów, na które warto zwrócić uwagę, należą też meteoryty.

Muzeum Mineralogiczne, Szklarska Poręba

Muzeum ma jedne z najoryginalniejszych zbiorów geologicznych w Polsce. Zgromadzono tu cenne okazy mineralogiczne i paleontologiczne. W Muzeum można obejrzeć blisko 2500 eksponatów: minerałów i skamieniałości z całego świata, a także jeden eksponat z kosmosu - meteoryt Gibeon. Przed budynkiem muzeum znajduje się jedyny w Europie “LAS KARBOŃSKI”. Są to skamieniałe pnie drzewa Dadoxylon, które rosły około 300 milionów lat temu. Osobnym działem muzeum są skamieniałości i szkielety dinozaurów. Jest to największa w Polsce prywatna kolekcja tych gadów z przed milionów lat. Zgromadzone w Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porębie zbiory mineralogiczne mają dużą wartość naukową i dydaktyczną. Kolekcje minerałów z Karkonoszy i Gór Izerskich, kalcytów i stalaktytów z Wojcieszowa oraz minerałów rudnych z Trepczy i Cavnik są unikatowe.

Muzeum Geologiczne w Kielcach

Muzeum istnieje od roku 1963, jako integralna część Oddziału Świętokrzyskiego PIG, początkowo jako archiwum zbiorów od 1992 roku udostępnione dla zwiedzających. Wystawa stała: "600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich" skały i skamieniałości ze wszystkich okresów geologicznych od początku ery paleozoicznej (kambr) do ery kenozoicznej (czwartorzęd); kolekcja koralowców dewońskich, okazy krzemieni pasiastych, tropy dinozaurów, szkielet wieloryba Pinocetus polonicus z Pińczowa, surowce budowlane i mineralne: rudy żelaza, miedzi, cynku i ołowiu, siarka, skały dekoracyjne. Muzeum działa na zasadach określonych w statucie PIG, we współpracy z Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie i muzeami w oddziałach PIG, nieodpłatnie propagując wiedzę z zakresu geologii i szeroko pojętych nauk o Ziemi.

Muzeum Minerałów i Skamieniałości

Muzeum jest pierwszą i jedyną tego typu placówką w woj. świętokrzyskim. Posiada niezwykle wizualne okazy minerałów z całego świata podzielone na grupy wg klasyfikacji krystalochemicznej. Największą reprezentację mają tlenki i krzemiany, wśród nich najefektowniej prezentują się odmiany kwarcu na czele ze stukilogramowym zrostem kilku kryształów górskich z Arkansas - prawdopodobnie największym jaki można zobaczyć w Polsce. Obejrzeć można również dużo rzadsze i szlachetniejsze minerały jak kolorowe odmiany korundów (rubiny i szafiry), beryli, spineli, turmalinów, granatów oraz pospolitsze skalenie czy indyjskie zeolity o fascynujących formach i kolorach. W zbiorach Muzeum miłośnicy mineralogii znajdą także niezmiernie rzadkie minerały jak np. krokoit, cornetyt, neptunit, benitonit czy fluorokanilonit oraz i wiele innych ciekawostek.

Muzeum Ziemi w Kletnie

W muzeum można zobaczyć największą kolekcję skamieniałych gniazd jaj dinozaurów - cztery gniazda to w sumie aż czterdzieści jaj. Oprócz tego w muzeum znajduje się wiele okazów na skalę europejską a także takich których nie można zobaczyć nigdzie indziej w całej Polsce. W kolekcji muzeum znajdują się między innymi: tropy gadów ssakokształtnych sprzed około 250 mln lat - najlepiej zachowane ślady w Europie, ślady łap dinozaurów z gór Stołowych - jedne z pierwszych i nielicznych śladów dinozaura jakie znaleziono w Sudetach. Prezentowana jest również kolekcja skamieniałych zębów dinozaura, pra-krokodyla, mamutów, gadów i ryb, różnego rodzaju i wielkości muszle amonitów - również tzw. amonity spirytyzowane, skamieniałe pnie drzew sprzed 250 mln lat, oraz różne ślady życia flory i fauny z minionych epok Ziemi.

Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Muzeum posiada zbiory paleobotaniczne, paleontologiczne, mineralogiczne i litologiczne. Cenne zbiory archiwalne, opracowane według obowiązujących zasad inwentaryzacji, są ujęte w kolekcje. Posiada między innymi: 132 kolekcje dokumentalne (są to kolekcje liczące niekiedy wiele tysięcy okazów, opisane w publikowanych pracach), 72 kolekcje porównawcze (tematyczne zbiory okazów) i 2 kolekcje dydaktyczne. Wśród archiwalnych kolekcji paleobiologicznych wiele zawiera okazy po raz pierwszy opisanych gatunków (holotypów) - np. kolekcje paleobotaniczne Mariana Raciborskiego . Nasza kolekcja meteorytów jest jedną z największych w Polsce, a nasze kolekcje mineralogiczne zawierają m.in. XIX w. zbiory Antoniego Wagi i Ignacego Domeyki (z Ameryki Południowej).