Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Giżycku i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Giżycku i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Muzeum zostało powołane w 1991 roku, zbiory gromadzone są od 1969 roku. Główne zainteresowania placówki skupiają się wokół kultury ludowej wszystkich grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących współcześnie i w przeszłości Polskę północno-wschodnią. Gromadzone są tu eksponaty z obszaru Mazur, jak również terenów macierzystych obecnych mieszkańców Krainy Pojezierzy. Pośród zbiorów Muzeum znajdują się przedmioty gospodarstwa domowego, tkaniny i stroje, plastyka obrzędowa, ceramika, rzeźba i malarstwo. Na szczególną uwagę zasługuje malarstwo Tymoteusza Muśki, rzeźby Stanisława Cierniaka, Aleksandra Słomińskiego, Jana Girwidza i Stanisława Reka oraz bogata kolekcja unikalnych pisanek, wycinanek i kwiatów z bibułki.

Muzeum Przyrody, Etnografii i Sztuki w Srokowie

Muzeum posiada trzy działy: dział przyrody, dział etnografii oraz dział sztuki. W dziale przyrodniczym prezentowana jest obecnie wystawa pt. "Ptaki Warmii i Mazur". Można zobaczyć tu wiele gatunków ptaków zamieszkujących pobliskie tereny. Wystawa daje szansę przyjrzenia się poszczególnym ptakom z bliska jednocześnie przedstawiając je w jak najbardziej naturalny sposób. Wystawa jest prezentowana jako diorama. Wystawa jest polecana jako uzupełnienie lekcji biologii lub przyrody. W dziale etnograficznym są prezentowane zbiory przedmiotów codziennego użytku, jakich używano dawniej, a które to powoli znikają z naszego życia stając się przedmiotami nieznanymi młodszym pokoleniom. Dzięki tej wystawie młodsze pokolenia mają szansę na zobaczenie wielu przedmiotów już nieużywanych, o których istnieniu często nawet nie wiedzą, a które towarzyszyły dawniej w codziennym życiu.

Twierdza Boyen

Twierdza Boyen powstała w latach 1843 – 1856 jako obiekt blokujący strategiczny przesmyk pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, jest doskonale zachowanym przykładem pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Stanowiła główne ogniwo w łańcuchu umocnień zamykających od wschodu dostęp na teren państwa pruskiego. Zbudowana została na obszarze liczącym ok.100ha i stanowiła bardzo ważny obiekt strategiczny Prus Wschodnich. Twierdza została przygotowana dla załogi liczącej około 3 000 żołnierzy. Garnizon giżycki utworzono w 1859 roku. Od roku 1889 w Giżycku funkcjonowała komendantura, natomiast w 1902 roku w Twierdzy Boyen umieszczono składnicę artyleryjską. W Muzeum znajduje się stała ekspozycja dotycząca historii Twierdzy, z ciekawymi eksponatami, dokumentami i makietą XIX-wiecznej fortyfikacji.

Zamek Ryn

Zwiedzanie rozpoczyna się na zewnątrz, od muru od strony tzw. "domu konwentu". Oryginalny zamkowy mur z dobrze zachowanym elementem zdobniczym w postaci ciemnej cegły oraz zarysów cegieł oryginalnych gotyckich łuków okiennych. Część Komturska to najstarsza część zamku, w której znajdował się między innymi Kapitularz (dawne miejsce spotkań i narad), Refektarz (jadalnia), zamieszkiwał tu Komtur oraz przebywali najbardziej znakomici goście. W czasie wizyt w zamku mieszkali Wielcy Mistrzowie Zakonu. Pierwszym, który gościł w Rynie w roku 1379 był Wielki Mistrz Winrich von Kniprode. Wśród zgromadzonych eksponatów znaleźć można takie niezwykłe przedmioty jak hełmy i szyszaki normańskie (X-XI w.), topory czekany (IX-X w.), topory rycerskie, włócznie na zwierza (VIII-XII w.), miecze półtoraręczne, które były na uzbrojeniu wojsk krzyżackich i polskich (XII-XIII w).