Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Chrzanowie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Chrzanowie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Dwór z Drogini

Drewniany dwór z został wzniesiony przez Adama Jordana ok. 1730 r., ówczesnego właściciela dóbr drogińskich, we wsi Droginia, położonej pomiędzy Myślenicami a Dobczycami, na prawym brzegu Raby. Przebudowywany w drugiej poł. XIX w. oraz na początku XX wieku. W 1985 roku nastąpiła rozbiórka dworu w związku z budową dobczyckiego zbiornika wodnego. W 1996 r. elementy dworu zostały zakupione przez Muzeum w Chrzanowie i przewiezione na teren skansenu w Wygiełzowie. W obecnym kształcie jest parterowym budynkiem posadowionym na podmurówce, nakrytym wysokim, łamanym dachem. Szeroka sień wejściowa dzieli trakt frontowy dworu na dwie części. Po lewej stronie znajduje się salon, pokój pani, pokój pana i sypialnia, a w nich piękne XIX i XX-wieczne piece kaflowe zdobione motywami zwierzęcymi, roślinnymi i geometrycznymi. W tej części dworu urządzono ekspozycję muzealną.

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie

Budowę skansenu rozpoczęto w 1968 r. Na teren nowego skansenu zostały pozyskane i przeniesione dwa obiekty: dom miejski z Chrzanowa z 1804 r. oraz spichlerz z Kościelca z 1798 r. Po kilkunastomiesięcznym okresie penetracji terenu trafiły tu kolejne obiekty w tym okazała chałupa sołtysia z Przegini Duchownej z 1862 r., z wyjątkowo bogatym, oryginalnym wyposażeniem wnętrza. W kolejnych latach pozyskiwano dalsze obiekty architektury drewnianej chałupy, stodoły, spichlerze, chlewik, kuźnię i olejarnię, a także zabytkowy kościół z Ryczowa z początku XVII wieku. Oficjalne otwarcie i udostępnienie do zwiedzania pierwszych obiektów nastąpiło już w październiku 1973 r. Ekspozycja obejmuje 23 zabytkowych obiektów drewnianych wzbogacone o małą architekturę (kapliczki, studnie, pasieki…), które zostały rozmieszczone w sektorze: małomiasteczkowym, wiejskim, sakralnym oraz dworskim.

Muzeum Regionalne w Libiążu

Muzeum powstało w 1992 roku. Muzeum gromadzi ponad 550 eksponatów, które prezentowane są tematyczne w pięciu pomieszczeniach. Na piętrze budynku znajduje się Izba Regionalna, gdzie zgromadzono przedmioty ukazujące lokalny charakter społeczności Libiąża. Aranżacja pomieszczenia przekazuje obraz izby mieszkalnej w pierwszej połowie XX w. (m. in. meble, rzemiosło, tkaniny) oraz życia kulturalnego (reprodukcje obrazów, rzemiosło artystyczne). W części izby prezentowane są przyrządy i narzędzia służące do pracy codziennej (m. in. tarki do prania, maselnice, kosy, wagi, tragarz). W piwnicach budynku zgromadzona jest kolekcja górnicza związana z Kopalnią „Janina” w Libiążu (m.in. rzeźby, mundury górnicze, odznaczenia, lampy górnicze).

Muzeum w Chrzanowie

Muzeum gromadzi zbiory przyrodnicze, geologiczne i etnograficzne z regionu chrzanowskiego. Posiada bogate kolekcje zielnikowe, fitogalerię i mykogalerię, spreparowane okazy zwierząt i dobrze zaplanowane plansze informacyjne. Do ciekawszych zbiorów geologicznych należą utwory dewońskie, głównie tzw. czarne marmury. Karbon reprezentują wapienie węglowe z Czatkowic, odciski flory i fauny karbońskiej oraz arkoza kwaczalska skrywająca skrzemieniałe pnie drzew, araukaryty. Część ilustracyjną stanowią mapy oraz plansze pokazujące podstawowe procesy geologiczne. Wystawę znakomicie uzupełnia sezonowa ekspozycja w ogrodzie Oddziału Muzeum Dom Urbańczyka. Wystawa "Pradzieje regionu chrzanowskiego" ukazuje najdawniejsze dzieje regionu poczynając od schyłkowego paleolitu aż po wczesne średniowiecze.

Zamek Lipowiec

Zamek Lipowiec znajduje się około 8 km na południe od Chrzanowa, przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 780 (Kraków - Chełmek) i 781 (Chrzanów-Zator). Góra zamkowa o wysokości 362 m n.p.m. piętrzy się nad wsią Babice i powstałym w roku 1973 w Wygiełzowie dawniej Lipowcu) Nadwiślańskim Parkiem Etnograficznym. Na I piętrze Zamku, w pomieszczeniach mieszkalno-reprezentacyjnych należących w połowie XVIII wieku do apartamentu frontowego, znajduje się obecnie ekspozycja obrazująca historię Lipowca. Można tutaj dokładnie zapoznać się z burzliwymi losami biskupiej warowni, obejrzeć przedmioty (głównie codziennego użytku) znalezione podczas prac archeologiczno - wykopaliskowych oraz zdjęcia i grafiki, przedstawiające wygląd budowli i życie jej mieszkańców. Wystawa udostępniona jest codziennie w godzinach otwarcia zamku, bez dodatkowej opłaty.