Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Kołobrzegu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Kołobrzegu i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Latarnia Morska Kołobrzeg

Latarnia znajduje się przy wejściu do portu, zbudowana na prawym brzegu Parsęty, przy początku falochronu ochraniającego wejście do portu. Ma wysokość 26 metrów. Zasięg światła wynosi 29,6 km. Historia latarni w Kołobrzegu sięga XVII wieku. Wieże były wielokrotnie przebudowywane. W 1945 roku latarnię wysadzili niemieccy saperzy, ponieważ stanowiła doskonały punkt orientacyjny dla polskich artylerzystów podczas walk o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Wkrótce po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do budowy nowej latarni. Wybudowano ją w nieco innym miejscu, wykorzystując fundamenty potężnych zabudowań fortecznych (poprzednia latarnia stała przed fortem, obecna stoi na jego głównej platformie). Obecna budowla w 1981 roku przeszłą kapitalny remont, zmieniono soczewkę o średnicy 50 cm na nowy, obrotowy zestaw reflektorów halogenowych, zmieniono stare drewniane schody wewnątrz wieży na metalowe.

 Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum powstało w 1963 r. Zbiory militariów, od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności, prezentowane na wystawie "Dzieje oręża polskiego" zlokalizowane są w obiektach przy ul. Emilii Gierczak 5. Przy wejściu znajdują się lufy armatnie z XVIII w. Muzeum posiada jedną z większych kolekcji broni drzewcowej i obuchowej (groty włóczni i topory) oraz egzemplarze broni siecznej, kolnej, miotającej i palnej. Z wieku XVII wystawione są eksponaty związane z walkami na morzu, kotwice, sprawny technicznie kompas okrętowy, broń pochodzenia polskiego, zachodnioeuropejskiego, szwedzkiego i wschodniego. Eksponowana jest również bardzo bogata kolekcja umundurowania Wojska Polskiego z lat 1943-1945. Wśród nich wiele mundurów żołnierzy, którzy brali udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i o Kołobrzeg w marcu 1945r.

Muzeum Miasta Kołobrzeg

Muzeum powstało w 1970 roku. Oddział Historii Miasta jest wydzieloną częścią Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, zajmującą odrębny budynek, tzw. pałacyk Braunschweigów, w centrum miasta. Na piętrze budynku jest sala bankietowa z oryginalnym XIX w. plafonem, w której organizowane są imprezy oświatowe i kulturalne. W budynku Muzeum prezentowane są dwie stałe wystawy: "Dzieje Kołobrzegu" - zabytki archeologiczne, zabytki sztuki zdobniczej, makiety i malarstwo wprowadzają zwiedzającego w klimat życia Kołobrzegu w odległych czasach aż do współczesności oraz "Zbiory metrologiczne" - unikatowe w skali kraju, cenne i rzadko spotykane miary masy, długości i pojemności wyeksponowane w taki sposób by zwiedzający mógł prześledzić ich rozwój i wychwycić różnice. Dla zwiedzających dostępna jest prezentacja multimedialna pokazującej Kołobrzeg z końca XIX i początków XX w. (w języku: polskim, niemieckim i angielskim).

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu położone przy Al. Bursztynowej 28 i leży na głównym trakcie spacerowym łączącym Niechorze z Pogorzelicą. Zgodnie z misją muzeum organizowane są ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno dzieła należące do jego zbiorów, jak i wypożyczone z innych placówek oraz stanowiące własność prywatnych kolekcjonerów. Prezentowane w trzech niewielkich salach wystawy ukazują specyfikę zawodu rybaka, posługującego się w swojej pracy określonymi narzędziami i sprzętem pomocniczym. Na wystawach eksponowane są m.in. zestaw sieci i haczyków, kosze do transportu ryb, żelazne kotwice, więcierze, ościenie kowalskiej roboty oraz szereg innych ciekawych przedmiotów charakterystycznych dla zawodu rybaka. Zebrane w trakcie tworzenia muzeum zabytki stanowią interesujący wycinek kultury pomorskiej, kształtowanej poprzez określone warunki ekologiczne.

Multimedialne Muzeum w Trzęsaczu

Trzęsacz słynie z ruin gotyckiego kościółka pw. Św. Mikołaja, wzniesionym na wysokim brzegu klifowym. Pierwotnie kościół znajdował się w odległości około 1,8-2 km od brzegu. W 1750 roku odległość ta zmniejszyła się do 58 m, a w 1771 roku morze zabrało część cmentarza. Następne lata przyniosły kolejne zniszczenia, a urwisko było coraz bliżej: w 1806 r. - 14,5 m, 1820 r. - 13 m, 1868 r. - tylko 1 m. Brzeg morski na przestrzeni ostatnich 200 lat cofał się ok. 0,4 m rocznie. Ostatni raz mszę odprawiono 2 sierpnia 1874 r., następnego dnia świątynię zamknięto. W 1900 roku obsunął się pierwszy fragment przypory. Rok później, morze zabrało resztę przykościelnego cmentarza, ścianę pn. i pn.-wsch., część zamknięcia prezbiterium. 1 lutego 1994 roku do morza runęła połowa ściany południowej. W 2001 roku rozpoczęto zabezpieczanie resztek kościoła na klifie. Podstawa klifu zabezpieczona została umocnieniem (dł. 80 m).

Kołobrzeski Skansen Morski

Skansen Morski w Kołobrzegu został uroczyście otwarty w sierpniu 2013 roku, jako obiekt Muzeum Oręża Polskiego. W skansenie można zwiedzić dwa wyslipowane okręty, czyli stojące obecnie na lądzie, obejrzeć jacht pełnomorski, elementy z legendarnego kontrtorpedowca ORP „Burza”, liczne uzbrojenie okrętów Marynarki Wojennej RP oraz zabytki techniki morskiej. Pierwszy eksponat to morska mina kontaktowa wzór 1908/39, jakże charakterystyczna dla tematyki wojennej na morzu. Szeroko stosowana na świecie, również przez Marynarkę Wojenną II RP oraz po wojnie. Kontaktowa, ponieważ do jej eksplozji konieczne było uderzenie kadłuba okrętu (statku). W minie znajdowało się 110 kg materiału wybuchowego, mimo to, ma ona wyporność dodatnią, czyli utrzymuje się na powierzchni wody. Prawidłowo postawiona znajduje się jednak pod wodą. Jest ona przytwierdzona minliną do wózka, który opadając na dno wciąga ją na ustawioną głębokość. Wózek spełnia rolę kotwicy i dlatego zaliczamy ją do tzw. min kotwicznych. Miny te miały być użyte do realizacji planu „Rurka” w momencie wybuchu wojny. Nasz stawiacz min ORP „Gryf” miał za zadanie, 1 września 1939 roku na Zatoce Gdańskiej, postawić zagrodę minową. Niestety, plan ten się nie powiódł w wyniku ataku niemieckich samolotów bombowych.