Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Lokalizacje na mapie

Informacje o muzeach sakralnych w Polsce, opinie, komentarze.

Muzeum w Tykocinie

Muzeum mieści się w zabytkowych wnętrzach Wielkiej Synagogi z 1642 r. i Domu Talmudycznego czyli Bejt Midraszu z końca XVIII w. Główne kolekcje Muzeum w Tykocinie, obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy, powstawały w latach 70, 80 i 90 XX w. Wśród nich wyróżniają się zbiory zabytków aptekarstwa (wyposażenie dawnych prowincjonalnych aptek i archiwalia aptekarskie), zbiory wyposażenia domów od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcja archiwów rodzinnych, dokumentująca dzieje kilku tykocińskich rodzin od końca XVIII do połowy XX wieku (Bohdanowiczów, Kąckich, Hermanowskich) oraz kolekcja judaistyczna. Zbiory Muzeum w Tykocinie liczą dziś ponad 3200 eksponatów. Siedzibą Muzeum są budynki pozostałe po miejscowej gminie żydowskiej: zachowana Wielka Synagoga i Wielki Bejt Midrasz odbudowany od podstaw po zniszczeniach wojennych.

Muzeum Sztuki Sakralnej Sufragarnia

Muzeum mieści się w sufragarni, czyli dawnym dworze biskupim z 1795 roku, ufundowanym przez biskupa sufragana Stefana Łubieńskiego. Sufragarnia zbudowana jest w stylu klasycystycznym, z cegły, na sklepionych piwnicach, z piętrowym portykiem i mieszkalnym poddaszem. Piętrowa część poprzedzona jest wysuniętym portykiem. Para kolumn w typie kompozytowym na wysokich cokołach podtrzymuje uproszczone belkowanie i trójkątny przyczółek. W dworku zgromadzono bogatą kolekcję dawnej sztuki sakralnej, w muzealnych salach obejrzeć można rzeźbę i malarstwo sakralne, kielichy, naczynia, szaty liturgiczne, księgi liturgiczne, medale i monety przedstawiające papieży, biskupów, ludzi zasłużonych dla Kościoła i państwa na przełomie minionych wieków i wiele innych ciekawych i rzadkich eksponatów. Na szczególną uwagę zasługują piękne szaty liturgiczne - ornaty, kapy, stuły - z przełomu XVIII i XIX wieku, mszały, śpiewniki i modlitewniki oraz dokumenty pisane ręcznie od XVI do XIX wieku.

Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie

Muzeum gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską. Siedzibą placówki jest zabytkowy zespół zabudowań synagogalnych. Zespół ów tworzą: Wielka Synagoga, Mała Synagoga i Dom Pokahalny. Zbiory to zabytki pochodzące z zakupów bądź wypożyczeń - związane są z różnymi dziedzinami życia Żydów. Składają się na nie m. in. obrazy o tematyce żydowskiej albo autorstwa artystów wywodzących się z kręgu judaizmu lub są to w większości obiekty związane z kultem religijnym sprawowanym zarówno w świątyni jak i w ognisku domowym. Wiele z nich prezentowanych jest na stałej wystawie judaików eksponowanej w sali męskiej wielkiej synagogi. Dział historyczny zajmuje się gromadzeniem eksponatów i materiałów archiwalnych dotyczących Włodawy i regionu. Ukazują one złożoną historię tych terenów, którą współtworzyli Polacy, Żydzi i ludność ruska. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują judaica, które prezentowane są na stałej ekspozycji w sali męskiej Wielkiej Synagogi.

Muzeum Parafialne im. Jana Sarkandra

Muzeum mieści się w kamienicy przylegającej do skoczowskiego ratusza, gdzie w 1576 r. przyszedł‚ na świat Jan Sarkander. Stała ekspozycja dotyczy życia i kultu św. Jana Sarkandra, składają się na nią również eksponaty pochodzące z okolicznych kościołów – parafialnego pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, oraz kościoła pw. św. Bartłomieja w Grodźcu Śl. W zbiorach znajdują się m.in. starodruki, obrazy, rzeźby. Na szczególną uwagę zasługują XVII – wieczne konfesjonały, tabernakulum oraz płaskorzeźba z 1936 roku dłuta Jana Wałacha - „Święta Teresa nad Skoczowem”. Jedna z sal przeznaczona jest na wystawy czasowe. Najczęściej prezentowane są w niej : malarstwo, grafika, rzeźba i fotografia. Podczas 64 zagranicznej podróży apostolskiej Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Czechy oraz Polskę. 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu ogłosił przyjęcie Jana Sarkandra w poczet świętych. Przy tej okazji odbył pielgrzymkę do miejsca urodzenia Świętego, do Skoczowa, 22 maja 1995 roku.

Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej

Muzeum nosi imię Bpa Teodora Kubiny, mieści się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Otwarte zostało 1997 roku. Zbiory Muzeum obejmują zabytki sztuki sakralnej z Częstochowy i okolic, powstałe w różnym czasie, mające wartość nie tylko artystyczną ale także historyczną i kulturową. Wśród rzeźb wyróżnić należy Matkę Bożą z Dzieciątkiem z ok. 1430 r., figury Chrystusa czy postacie świętych takie jak: św. Marcin z Mstowa z ok. 1500 r., czy św. Joachim z połowy XVIII w.Kompozycje malarskie to w większości obrazy przedstawiające świętych bliskich polskiej duchowości religijnej, m.in. św. Annę, św. Antoniego Padewskiego, św. Rocha i św Sebastiana, św. Pawła Pustelnika oraz sceny z życia Chrystusa i wizerunki Matki Bożej. Muzeum gromadzi nie tylko perły kultury sakralnej Archidiecezji Częstochowskiej, ale również organizuje w gmachu Muzeum wystawy sztuki sakralnej współczesnych twórców.

Jasna Góra

Jasna Góra jest jednym z ważniejszych miejsc kultu religijnego i najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Sanktuarium z wiecznymi freskami i XVII - wiecznym ołtarzem obejmujące kościół i zespół budowli klasztoru obronnego zakonu Paulinów. Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382. Kościół jasnogórski powstał w latach 40. XV w. Jasna Góra jest swoistym muzeum, gdzie podziwiać można bogate zbiory militariów (Arsenał), szaty i narzędzia liturgiczne, obrazy, biżuterię, odznaczenia, monety, medale, dary królewskie (Skarbiec), Muzeum 600-lecia, Salę Rycerską a także barokową, trzynawową bazylikę ze wspaniałymi XVII-wiecznymi freskami i XVII-wiecznym ołtarzem. Wyjątkowym miejscem jest Refektarz, w którym na przestrzeni wieków podejmowano wybitne osobistości, m. in. króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką. W refektarzu, który jest jedną z najpiękniejszych sal reprezentacyjnych klasztoru, paulini goszczą głowy państw, kardynałów i biskupów oraz księży pielgrzymów. Najcenniejszym skarbem i głównym celem pielgrzymów jest Kaplica Matki Bożej z Cudownym Obrazem Czarnej Madonny, zwanej Jasnogórską albo Częstochowską.