Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Malborku i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Malborku i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Dino Park Malbork

Park posiada ścieżkę edukacyjną, a na niej czterdzieści ruchomych dinozaurów, które w otoczeniu pięknej zieleni lasu przeprowadzą przez poszczególne okresy w dziejach ziemi. Na ścieżce o długości 1350 metrów w skali 1:1 można zobaczyć jak wyglądały dinozaury setki milionów lat temu. W muzeum skamieniałości można obejrzeć setki eksponatów, sprzed setek milionów lat, głównie szczątki zwierząt i roślin oraz ślady ich działalności zachowane w skałach. Każdy pozna prawdziwą historię życia dinozaurów. Dowie się jak wyginęły i co miało na to wpływ. Prezentowane skamieniałości, wielkie jak i drobne organizmy oraz liczne rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt umożliwiają zwiedzającym poznanie poszczególnych etapów ewolucji życia na Ziemi.

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

Zbiory muzeum pochodzą z kościołów dawnej Diecezji Chełmińskiej. Prezentują średniowieczną i nowożytną sztukę sakralną: malarstwo, w tym m.in. Poliptyk toruński, obrazy pasyjne z kościoła św. Jana w Toruniu, malarstwo mistrzów pomorskich - Hermana Hana (ok. 1574-ok. 1628) i Andrzeja Stecha (1635-1697); rzeźba: z okresu Madonn na Lwach, stylu międzynarodowego, stylu Pięknych Madonn, oraz końca gotyku z ok. 1500, resztki ołtarzy szafiastych oraz pozostałości wyposażenia wnętrz kościelnych; rzemiosło artystyczne - złotnictwo warsztatów gdańskich, toruńskich i norymberskich: naczynia liturgiczne, monstrancje i relikwiarze, tkaniny od ok. 1560 do 1800, a także rękopisy i starodruki, m.in. Biblia Gutenberga z klasztoru Franciszkanów w Lubawie. Na pierwszym piętrze znajduje się również jedna z dwóch sal przeznaczonych na wystawy czasowe. W skarbcu prezentowane są wyroby złotnicze (głównie paramenty mszalne - kielichy, monstrancje itp.) z wszystkich epok.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

Majątek Waplewo Wielkie stanowiący pierwotnie dobra rycerskie, od początku XVII w. pozostawał we władaniu polskich rodów szlacheckich, bardzo silnie związanych z Pomorzem Nadwiślańskim: Niemojewskich, Zawadzkich, Chełstowskich, Bagniewskich i Sierakowskich. Dwór Waplewski, tak pod względem formy architektonicznej jak i panującego w nim klimatu umysłowego stanowił niejako archetyp „dworu polskiego” – co niejednokrotnie podkreślała prasa krajowa oraz bawiący tu goście, wśród których znajdowało się wielu wybitnych przedstawicieli kultury polskiej. Jednocześnie właściciele Waplewa pozostawali w ścisłym związku z Gdańskiem – ośrodkiem kultury i nauki, miastem mającym niemały wpływ na charakter wielu siedzib szlacheckich, nie tylko w Prusach Królewskich, ale także na obszarze całej Rzeczpospolitej. W Muzeum organizowane są sesje naukowe, koncerty, warsztaty, plenery artystyczne.

Muzeum Wisły w Tczewie

Muzeum zostało otwarte w 1984 roku. Mieści się w zabytkowym budynku, który jest przykładem typowej XIX wiecznej architektury fabrycznej. Powstał w II połowie XIX wieku jako Fabryka Wyrobów Metalowych Emila Kelcha. W 1921 roku władze niepodległej Polski utworzyły w jej miejsce Wytwórnię Wyrobów Metalowych „Arkona”. Podczas II wojny światowej teren fabryki stanowił obóz przejściowy dla polskich wysiedleńców oraz zakład produkujący wyposażenie na potrzeby wojskowe. Po wojnie w fabryce została uruchomiona produkcja gazomierzy i sprzętu gospodarstwa domowego. Pierwsza wystawa muzeum nosiła tytuł Dzieje żeglugi Wiślanej i obecnie, razem z wystawami: Łodzie ludowe dorzecza Wisły oraz Dzieje kajakarstwa polskiego, jest wystawą stałą. Muzeum Wisły to jedyna taka placówka w Polsce, a czwarta na świecie. Muzeum jest oddziałem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Muzeum Zamkowe w Malborku

Na początku lat 80-tych tego stulecia rozpoczęto budowę zamku zwanego przez braci zakonnych Grodem Marii. W ciągu niespełna trzydziestu lat powstał czworoboczny dom konwentualny z kaplicą, kapitularzem, dormitorium, refektarzem, wewnętrznym dziedzińcem i podzamczem od strony północnej. Zamek Malbork – arcydzieło architektury obronnej i rezydencyjnej późnego średniowiecza. Największy gotycki zespół zamkowy na świecie, o powierzchni ok. 21 hektarów i łącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych, uważany za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka. Placówka dysponuje dwudziestoma trzema kolekcjami z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych z nich należą zbiory wyrobów z bursztynu, militariów, numizmatów, detalu architektonicznego i rzeźby. Intensywnie rozbudowywany, w wieku XIV uzyskał formę trójdzielnego założenia obronnego z wyraźnie wyodrębnionym Zamkiem Wysokim, Zamkiem Średnim oraz Przedzamczem.