Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej

Muzeum powstało w 1985 roku. Siedzibą Muzeum im. Franciszka Grasia jest dawny Arsenał. Budynek ten zbudowano na początku XVII wieku z przeznaczeniem na zbrojownię, w związku z budową (1602 - 1606) twierdzy typu nizinnego. Po likwidacji twierdzy (1763 rok) przeznaczono obiekt na spichlerz. Dobudowano wówczas 3 kondygnacje konstrukcji drewnianej. Z czasem wnętrza zaadoptowano na potrzeby Muzeum. Ekspozycja muzealna podzielona jest na kilka działów zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach obiektu: Z Dziejów grodu i miasta - zgromadzono tu materiały dotyczące historii miasta i okolic od czasów najdawniejszych. Dział Myślistwo i gospodarka leśna szczyci się okazałymi zbiorami licznych gatunków fauny. zamieszkującej okoliczne lasy oraz zbiorami narzędzi używanych do pracy w lesie. W dziale Rolnictwo i gospodarka domowa zgromadzono narzędzia do uprawy roli oraz używane w gospodarstwie domowym. Na poddaszu mieści się dział pszczelarski.

Muzeum Regionalne w Barlinku

Muzeum Regionalne w Barlinku mieści się w tzw. Domu Gutenberga, w którym niegdyś mieściła się drukarnia. Wnętrza muzeum posiadają specyficzny przedwojenny barlinecki klimat związany z postacią najwybitniejszego syna Barlinka – dr Emanuela Laskera – wielkiego szachisty żyjącego w latach 1868 – 1941. Unikatowa wystawa dokumentująca życie i przebieg kariery szachowej: kopie aktów urodzin rodziny Laskerów, znaczki pocztowe z całego świata, dokumenty, zdjęcia, komentarze, książki i czasopisma pomagają nam przybliżyć sylwetkę Emanuela Laskera, dotychczas najdłużej piastującego tytuł Mistrza Świata w szachach (27 lat). Ekspozycja etnograficzna to głównie sprzęty gospodarstwa domowego tworzące fragment wnętrza izby z przełomu XIX i XX w. z klepiskiem , strzechą, piecem z kominem i sprzętem używanym w ówczesnej kuchni. Wśród pozostałych ekspozycji etnograficznych na uwagę zasługują kącik tkacki i pralniczy, warsztat szewski i zakład krawiecki.

Muzeum Regionalne w Cedyni

Muzeum powstało w 1966 roku, mieści się na parterze XIX wiecznej kamienicy. Muzeum posiada zbiory: z zakresu paleontologii, archeologii, etnografii, historii wojskowości i sztuki. Najliczniejsze są zbiory archeologiczne pochodzące głównie z badań wykopaliskowych na grodzisku w Cedyni, prowadzonych w latach 1958-59 i 1961. Wśród eksponatów paleontologicznych na uwagę zasługuje łopatka i cios mamuta, a także poroże jelenia olbrzymiego. Z epoki kamienia oraz brązu i żelaza obejrzeć tu można przedmioty codziennego użytku, m. in. ozdoby, naczynia, broń, popielnice i żarna. Ze średniowiecza - oprócz narzędzi i ceramiki stołowej - zachowały się również elementy wyposażenia grobów szkieletowych z kośćmi do gry, krzesiwami oraz nożami. Muzeum posiada w swoich zbiorach egzemplarze wczesnośredniowiecznej broni. Nie brakuje także eksponatów z okresu II wojny światowej oraz rekonstrukcji przebiegu walk pod Cedynią w 1945 roku.

Muzeum Regionalne w Międzychodzie

Muzeum powstało 8 listopada 1976 roku, mieści się w stuletnim, zabytkowym gmachu dawnego magistratu, położonym we wschodniej części Międzychodu, przy skrzyżowaniu głównej ulicy miasta - 17 Stycznia z ul. Pocztową. Muzeum Regionalne w Międzychodzie od ponad 25 lat gromadzi zbiory etnograficzne z terenu Puszczy Noteckiej między innymi: najstarszy zachowany na terenie Wielkopolski pług jednoskibowy, podkowy dla wołów. Znajdują się tutaj ekspozycje stałe zbiorów etnograficznych z terenu Puszczy Noteckiej, zbiory historyczne dotyczące Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Międzychodzko – Sierakowskiej. Muzeum organizuje dużą ilość wystaw czasowych. Oprócz tego, rokrocznie urządza wystawy prac nadesłanych na konkursy plastyczne przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z całego powiatu.

Twierdza Kostrzyn - Bastion Filip

Bastion "Filip" jest położony w południowo-zachodniej części Twierdzy, nieopodal Bramy Chyżańskiej. Geograficznie zaś leżał dokładnie u ujścia Warty do Odry. Bastion powstał w XVI wieku podczas pierwszego okresu fortyfikacji Twierdzy. Jego nieregularny plan wynika z oddziaływań nań obu wspomnianych rzek. Nowoczesne jak na czasy budowy, rozwiązania architektoniczne bastionu widać do dzisiaj w jego sylwetce - pierwotnie był stworzony jako otwarty dziedziniec zamknięty wałem z piasku, a następnie wzmocniono go ceglanym murem ze strzelnicami dla dział, tworząc ostatecznie trwały ceglano-ziemny mur o skośnym nachyleniu. Pierwotnie miał on wieże strzelnice, z których zrezygnowano około XVIII wieku tak jak i z wiatraka, który stał na tarasie. Kolejne etapy przebudowy to podwyższanie poziomu stanowisk ogniowych oraz stworzenie systemu pomieszczeń.

Twierdza Kostrzyn - Brama Berlińska

Brama Berlińska została wybudowana w drugiej połowie XVI wieku. Początkowo miała jedną komorę i nazywana była Bramą Gorzyńską (Długiej Grobli). Stanowiła ostatnie z trzech przegrodzonych przejść, które trzeba było minąć, aby dostać się do miasta. Wówczas przedostać się przez nią można było tylko przez drewniany, zwodzony most. Do dzisiaj zachowane filary dźwigały zapewne masywną bramę. Udostępniona dla podróżnych została dopiero w roku 1604 (lecz tylko od rana do zmierzchu) ze względów obronnych. W pierwotnej formie nad bramą znajdował się budynek, będący mieszkaniem służbowym dowódcy załogi, a w XIX wieku inżyniera twierdzy. Brama Berlińska przybrała swój obecny kształt i nazwę w latach 1877-79. Wtedy też miejsce mostu, głównie ze względów komunikacyjnych, zajęła szeroka grobla oraz pojawiły się dwie komory.