Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Radomiu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Radomiu, lokalizacje na mapie opinie, komentarze.

Muzeum Jana Kochanowskiego

Muzeum mieści się w klasycystycznym XIX-wiecznym dworku Jabłonowskich zaprojektowanym przez Jakuba Kubickiego, odbudowanym po pożarze w 1904 r. przez kolejnego właściciela Stanisława Zawadzkiego. Dworek murowany z cegły, tynkowany, parterowy, na wysokich piwnicach, częściowo z oryginalnym sklepieniem kolebkowym z lunetami z wbudowaną w latach 1979-1980 kondygnacją strychową. W nim mieści się ekspozycja stała. Eksponowane są zabytki związane z życiem i twórczością ojca literatury narodowej i wielkiego syna Ziemi Radomskiej, a mianowicie: "oryginalne drzwi żelazne z domu poety, fotel kryty kurdybanem z herbem Jana Kochanowskiego na zwieńczeniu oparcia, kopia księgi metrykalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1544 r. z wpisem Jana Kochanowskiego i kopie wczesnych wydań dzieł poety".

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych mieści się w szydłowieckim zamku, jednej z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich. Zbiory muzeum obejmują ok. 2000 eksponatów. Stanowi to dwie trzecie instrumentów ludowych zgromadzonych w polskich muzeach. Na wystawie stałej zobaczyć można ok. 300 eksponatów, od najprostszych - listków czy kory do grania, gwizdków ze słomy czy pióra do instrumentów o dużym stopniu skomplikowania. Część prezentowanych instrumentów jest ściśle związana z pewnymi regionami Polski np. dudy podhalańskie, złóbcoki występują tylko w kulturze muzycznej Podhala. W muzeum obejrzeć można również rekonstrukcje instrumentów dziś już nie używanych. Najstarszymi obiektami są: złóbcoki z 1705 r., basy kaliskie i mazowieckie z XVIII w., tarapata z XIX w., bębny - kotły z przełomu XVI/XVII w., bębenki z XVIII i XIX w. Do najciekawszych należy m.in. największy zbiór harmonii różnych typów, duża kolekcja cymbałów, skrzypiec, instrumentów glinianych, fujarek i piszczałek oraz instrumentów dudowych.

Muzeum Regionalne w Iłży

Bogate zbiory ceramiki ludowej z Iłży i okolic ok.1000 eksp. Najciekawsze kolekcje to: -zbiór ptaszków Wincentego Kitowskiego, cykl "baby", Chrystusy Frasobliwe, kapliczki i rzeźby Stanisława Pastuszkiewicza, kolekcja rzeźb Jadwigi Kosiarskiej. Zabytki z okresu rzymskiego z kultury przeworskiej (II w P.n.e.) z cmentarzyska w Łączanach. Bogato zdobione urny popielnicowe z wyposażeniem (umbo, imacz, groty, fibule, klamry, ostrogi). Zbiory z okresu wczesnego średniowiecza to głównie ceramika oraz broń, narzędzia z metalu i kości z okresu IX-XI wieku znalezione na terenie osady wczesnośredniowiecznej położonej obok grodziska obronnego zwanego "Kopcem tatarskim".

Muzeum Regionalne w Kozienicach

Zbiory Muzeum liczą obecnie 4250 eksponatów. Najatrakcyjniejsze pod względem merytorycznym, są zbiory etnograficzne zgromadzone w dwóch działach: kultury materialnej i sztuki ludowej. Są to przede wszystkim narzędzia pracy typowe dla dawnych wiejskich i małomiasteczkowych zawodów, kolekcja uli, o ciekawej zróżnicowanej konstrukcji, z których najstarsze przerobione zostały z barci, licznych niegdyś w kozienickich lasach. Okazale prezentuje się również całościowe wyposażenie warsztatów: powroźniczego i bednarskiego. Zbiory pamiątek historycznych, to w głównej mierze dokumenty archiwalne, fotografie, widokówki, druki ulotne dotyczące Kozienic i najbliższego regionu i cenne przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalnej historii. Prócz wspomnianych eksponatów, warto odnotować m.in. oryginalny uroczysty uniform noszony przez Józefa Zmitrowicza, posła na Sejm 1922-1927, druki z czasów Sejmu Czteroletniego, rewolwer Lefaucheux, wz. 1853, skarb monet z XVII/XVIII w., mapy Polski Senexa i Schenicusa oraz wiele innych.

Muzeum Regionalne w Nowym Mieście nad Pilicą

Muzeum zostało otwarte w 1960 roku w 560 rocznicę nadania miastu praw miejskich. Zajmuje dwa pomieszczenia w kamienicy przy placu O.H. Koźmińskiego. Zbiory muzeum liczą ponad 500 muzealiów z dziedziny archeologii, etnografii, historii i numizmatyki. Większość z nich ofiarował założyciel muzeum - Stanisław Tkacz. Do najstarszych należą kamienne narzędzia z okresu neolitu i okresu brązu oraz gliniane naczynia z okresu średniowiecza - są to dowody istnienia osadnictwa na tych terenach sprzed kilku tysięcy lat (urna grecka i urna rzymska). Dużo miejsca poświęcone jest historii Nowego Miasta z przełomu XIX i XX wieku, kiedy to dr Jan Bieliński zorganizował pierwszy w Królestwie Polskim zakład przyrodoleczniczy. Muzeum posiada wiele cennych zabytków jak. np. pierwsza część „Biblii Marcina Lutra” z 1780 r. (druga jest w Pszczynie); „Kazania” Piotra Skargi z 1618 r., czy zapisane na cielęcej skórze fragmenty Tory z XIX w.

Centrum, Muzeum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Muzeum znajduje się na terenie XIX wiecznego zespołu podworskiego, w skład którego wchodzą: pałac Józefa Brandta, oranżeria, kaplica, oficyna, spichlerz, wozownia i stajnie. Muzeum mieści się w nowoczesnym budynku, posiada galerie: Oranżeria, Kaplica i Wozownia. Obok budynków, do celów ekspozycyjnych udostępniono teren parku dworskiego. Sale wystawowe goszczą kilkanaście prezentacji rocznie. Najważniejsze poświęcono historii rzeźby najnowszej oraz retrospektywom wybitnych rzeźbiarzy. W zbiorach są prace m.in.: Magdaleny Abakanowicz, Władysława Hasiora, Marii Jaremy, Jerzego Jarnuszkiewicza, Alfonsa Karnego, Romana Woźniaka, Augusta Zamoyskiego i wielu innych znamienitych artystów. Muzeum jest częścią Centrum Rzeźby Polskiej, które dokumentuje współczesną rzeźbę polską, jest organizatorem sympozjów, poświęconych teorii i praktyce sztuki, imprez służących międzynarodowej wymianie artystycznej, spotkań artystów, krytyków i historyków sztuki.