Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Rodzaje muzeów

Każde muzeum w serwisie jest przypisane do większej miejscowości, w okolicach której się znajduje oraz do rodzaju związanego z tematyką ekspozycji. Dla każdego rodzaju dostępna jest alfabetyczna lista muzeów oraz mapa z zaznaczonymi lokalizacjami.
 • Centra nauki

  Lokalizacje na mapie

  Centra nauki to muzea edukacyjne, promujących naukę, inspirujące zwiedzających do poznawania zasad działania współczesnego świata. Zapewniają zwiedzającym przeprowadzanie doświadczeń i badanie zjawisk dotyczących nauk przyrodniczych, społecznych i szeroko pojętej humanistyki.

 • Dwory i pałace

  Lokalizacje na mapie

  Przed II wojną światową, w granicach ówczesnej Rzeczpospolitej istniało około 15 tysięcy dworów i 4 tysiące pałaców. Po II wojnie światowej, w wyniku utraty Kresów Wschodnich i przekształceń własnościowych (dekrety PKWN) pozostało niespełna 5 tysięcy, z tego obecnie przeznaczonych jest do zwiedzania ponad 50 obiektów. Liczba odrestaurowanych obiektów z roku na rok rośnie, rośnie również liczba obiektów przeznaczonych do zwiedzania

 • Fortyfikacje

  Lokalizacje na mapie

  Fortyfikacje to umocnienia terenu i budowle, elementy inżynierii wojskowej, takie jak: twierdze, bastiony, mury obronne, obwarowania, grody warowne, cytadele, bunkry, forty i inne pozostałości architektury obronnej, przeznaczone do prowadzenia działań obronnych. Na terenie Polski zlokalizowanych jest wiele takich obiektów, większość z nich powstała na terenie obecnych ziem polskich od XVI wieku do czasów pierwszej wojny światowej.

 • Muzea archeologiczne

  Lokalizacje na mapie

  Muzea archeologiczne gromadzą ślady i pozostałości po działalności człowieka, przedmioty oraz dokumenty będące świadectwem bytności człowieka na ziemi, prowadzą badania archeologiczne i prace wykopaliskowe, zbierają informacje o obiektach nieruchomych, takich ja jaskinie, grodziska, kurhany, prowadzą działalność wystawienniczą i edukacyjną.

 • Muzea biograficzne

  Lokalizacje na mapie

  Muzea biograficzne gromadzą pamiątki i materiały dokumentujące życie, twórczość, działalność społeczną, polityczną znanych postaci. Organizują wystawy, spotkania, rocznice, odczyty związane z twórczością i działalnością upamiętnianych osób.

 • Muzea etnograficzne

  Lokalizacje na mapie

  Muzea etnograficzne zajmują się gromadzeniem informacji, przedmiotów, świadectw egzystencji kultur ludowych, społeczności, żyjących na przestrzeni wieków.

 • Muzea geologiczne

  Lokalizacje na mapie

  Muzea geologiczne zajmują się badaniem struktur i własności minerałów, ich genezą i występowaniem. Zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem okazów mineralogicznych i geologicznych.