Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Legnicy i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Legnicy i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi

Kopalnia Złota znajduje się na obrzeżach Złotoryi przy rzece Kaczawie w okolicach ul. B.Chrobrego, u podnóża Góry Świętego Mikołaja. Kopalnia została wykuta około roku 1660 w twardej diabazowej skale pochodzenia wulkanicznego. Długość chodników wynosi ok. 100 m. W 1997 r. eksploratorzy odkryli duży szyb zwany „Szybem Karola” o wysokości 28 m ukryty za sztucznym zawałem. Według podań kopalnia może mieć połączenie z podziemiami kościoła św. Mikołaja, do których wejścia jeszcze nie znaleziono. Na wąski chodnik na trafiono także pod skałami na lewo od wejścia do sztolni. Jednak pozostawiono go bez penetracji. Ślady eksploatacji widać też w ścianie skalnej nieco bliżej ogrodów działkowych. Warto zadać pytanie skąd nazwa Kopalnia Złota Aurelia? Nadano ją w latach 90-tych w ramach promocji by przyciągnąć turystów.

Muzeum Bitwy Legnickiej

Muzeum mieści się w kościele p.w. św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Budowla ta związana jest legendą z miejscem znalezienia zwłok księcia Henryka Pobożnego. Była swego czasu ośrodkiem kultywowania pamięci bitwy i jej bohaterów. Bitwa rozegrała się pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku. Starły się wówczas wojska najeźdźczych Mongołów z wojownikami dowodzonymi przez ks. Henryka. W bitwie wygranej przez azjatyckich przybyszy władca Śląska stracił życie. Na wystawie zaprezentowano teksty źródłowe z XIII i XIV w. oraz stosowne fragmenty dzieła Długosza (fotokopie). Obok umieszczona została fotograficzna panorama pola bitwy. Na ścianie umieszczone zostały w formie fryzu, fotograficzne powiększenia wybranych obrazów z późniejszej wersji legendy o św. Jadwidze, wydanej drukiem w 1504 r. we Wrocławiu. W gablocie znajduje się faksymilowa kopia średniowiecznego kodeksu zawierającego opis żywota św. Jadwigi, uzupełniony 65 ilustracjami.

Muzeum Historii Miasta w Bolesławcu

Muzeum Miejskie w Bolesławcu założono w 1908 roku. Dział Historii zgromadził imponującą kolekcję pocztówek, obejmującą ponad 850 sztuk przedstawiających głównie widoki miasta (około 750 sztuk) i ważniejsze miejscowości powiatu (około 100 sztuk). Najstarsza pocztówka pochodzi z 1895 roku. Eksponaty zgromadzone w Dziale Archeologii to m.in. naczynia (przystawki) z grobu ciałopalnego kultury łużyckiej-epoka brązu XI w p.n.e., ozdoby brązowe z grobu ciałopalnego kultury łużyckiej XI w p.n.e., naczynia codziennego użytku, ceramika beżowa, koniec XV wieku, naczynie cynowe – XV w. W zbiorach militariów znalazły się m.in. znalazły się: francuski pałasz kirasjerski, model AN XI z cesarskiej wytwórni w Klingelthal, szabla lekkiej kawalerii, francuski pistolet skałkowy, model AN XIII z cesarskiej wytwórni w St. Etienne.

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Muzeum Ceramiki posiada zbiory miejscowej kamionki liczące ponad 2000 obiektów. Najstarsze z nich pochodzą z pierwszej połowy XVIII w. Są to ręcznie toczone dzbany, o kulistych brzuścach, gładkich lub skośnie rowkowanych, pokryte brązowym szkliwem ziemnym. Cynowe przykrywy dzbanów mocowane były do ucha. Często ryte były na nich daty lub inicjały. W zbiorach Muzeum znajduje się również szereg interesujących przykładów wzornictwa Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”. Od 1974 roku projektantem jest tam Janina Bany-Kozłowska. Jej projektu są zestawy kamionki użytkowej: serwisy śniadaniowe i obiadowe o prostych funkcjonalnych kształtach, w barwach ciepłych zieleni, brązów, piaskowych żółci. Często naczynia są dwubarwne, o kontrastowo bądź harmonijnie zestawionych kolorach.

Muzeum Miedzi w Legnicy

Muzeum zostało utworzone dopiero w 1962 r. Główną siedzibą muzeum od początku jego istnienia jest zabytkowy, barokowy budynek dawnej kurii opatów z Lubiąża zlokalizowany w Legnicy przy zbiegu ulic św. Jana i Partyzantów, wzniesiony w 1728 r. (jeden z najcenniejszych zabytków architektury barokowej na Dolnym Śląsku). Muzeum gromadzi zbiory związane z wydobyciem, przeróbką i zastosowaniem miedzi (minerały miedzi z całego świata, dawny i współczesny miedzioryt, zabytki techniki z zakresu górnictwa i hutnictwa miedzi, dawne i współczesne rzeźby kameralne z brązu, wyroby artystyczne i użytkowe z miedzi i jej stopów, kolekcję sztuki art déco), polskim złotnictwem współczesnym (dzieła artystów okresu międzywojennego i lat późniejszych oraz wykonane na legnicki konkurs srebra) oraz historią Legnicy i regionu legnickiego. Łącznie przez ponad 50 lat funkcjonowania placówki zebrano ok. 30 000 eksponatów, a w muzealnej bibliotece 8200 woluminów zwartych i 1700 tomów czasopism i liczby te stale rosną.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

Muzeum założone w 1908 r., reaktywowane w r. 1959, ma swoją siedzibę w dawnym zamku Piastów już od 1933 r. Zamek postał pod koniec XIII w. Gruntownie przebudowany w latach 1546 - 1547 za panowania Fryderyka III. Po pożarach w 1762 i 1767r. zamek częściowo rozebrano. Z pierwotnego renesansowego założenia zachowało się tylko skrzydło północno-zachodnie. Zbiory zgrupowane w 4 działach: archeologii, etnografii, historii i sztuki, liczą ponad 1400 eksponatów. Muzeum posiada zbiory archeologiczne od neolitu po okres wpływów rzymskich. W dziale etnografii zgromadzone są meble i skrzynie z terenu Śląska i Łużyc, narzędzia do obróbki lnu, warsztat szewski i pełne wyposażenie kuźni. Na uwagę zasługują zabytki związane z działalnością tutejszych cechów, wyroby ślusarskie i kowalskie. Do najcenniejszych zabytków należą XVI-wieczne sgraffita przeniesione z dworu Schellendorfów w Zagrodnie. Wciągu roku udostępnianych jest też kilka wystaw czasowych ze zbiorów własnych i innych muzeów.