Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Bielsku Podlaskimi okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Bielsku podlaskim i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Muzeum posiada bogate zbiory zabytków kultury materialnej Podlasia. Stała ekspozycja Muzeum to wystawy etnograficzne poświęcone podlaskiej wsi - "Zanim chleb położono na stole". Większość muzealnych eksponatów została ofiarowana Muzeum przez miejscową ludność, są to wszelkie zabytki kultury materialnej z XIX i XXw., a wśród nich wyszywane ręczniki, stroje ludowe, warsztaty i narzędzia rzemieślnicze, kufry, żarna i inne. Muzeum to oprócz etnograficznej ekspozycji stałej, również wystawy okresowe urządzane w profesjonalnych galeriach. Większość wystaw dotyczy kultury białoruskiej. Wystawy obejmują min. twórczość lokalnych artystów, jak również artystów z Białorusi. Celem placówki jest praca na rzecz ochrony materialnej i duchowej kultury Białorusinów.

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Muzeum-skansen o charakterze etnograficzno-historycznym zostało założone w 1993 roku przez Teodozjusza Fionika w Studziwodach, dzielnicy Bielska Podlaskiego. Stałą ekspozycję muzeum stanowią wnętrza zabytkowego domu Kondratiuków z 1925 r. oraz spichrz z 1935 r. Budynek posiada cztery duże, trzy szybowe okna z okiennicami. Na węgłach są zamocowane, charakterystyczne dla Studziwód, zdobienia o charakterze geometrycznym. Dach jest kryty gontem, z przyczółkiem od strony szczytowej. Chata (świtlicia) z ceglano-glinianym trzonem kuchennym stanowi naturalną ekspozycję części mieszkalnej zagrody z okresu międzywojennego. Jej wyposażenie stanowią zabytkowe przedmioty codziennego użytku: wyroby garncarskie, bednarskie, tkackie wraz z uruchomionym warsztatem. Centralne miejsce w izbie zajmuje pokut’ z rzędem ikon oraz stół, nakryty płóciennym obrusem. Eksponaty etnograficzne: stępa (stupa), żarna, kosze, beczki, narzędzia stolarskie, kołowrotki itp. zgromadzone są również w sieniach oraz w oddzielnie stojącym spichrzu.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. S Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego

Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. S Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego jest jednym z najstarszych muzeów w polskich parkach narodowych. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Na ekspozycji stałej prezentowane są najbardziej charakterystyczne dla Puszczy zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór sosnowy, borealna świerczyna bagienna), procesy ekologiczne (np. fazy rozkładu drewna) i zjawiska przyrodnicze (np. niezwykłe bogactwo gatunków królestwa grzybów i świata zwierząt). W części kulturowej ekspozycji ukazano sposoby historycznego użytkowania Puszczy (sianokosy, bartnictwo, przerób drewna na terpentynę i węgiel drzewny, wąskotorowe kolejki leśne).

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Muzeum mieści się w Pałacu Hrabiów Starzeńskich, powstało w 1962 r., znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku, odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. W salach Pałacu znajduje się wystawa poświęcona historii Ciechanowca, a także ekspozycje nawiązujące do dziejów rolnictwa ziem północno – wschodnich. Eksponowane są m.in.: Salonik ziemiański prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948) - fragment dorobku malarskiego Ignacego Pieńkowskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Salonik mieszczańskiz przełomu XIX i XX wieku - pokój dzienny i sypialnia. Meble, obrazy, bibeloty i pamiątki rodzinne tworzą klimat zasobnego domu mieszczańskiego, w którym tradycja rodzinna splata się z teraźniejszością. Ciekawostką wystawy są obrazy olejne namalowane przez właściciela domu.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - Skansen

Decyzję o utworzeniu skansenu przy Muzeum podjęto w 1970 roku. W Skansenie zgromadzono 44 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty filialne w Drewnowie ( wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak). Ekspozycję skansenowską tworzą stare, wiejskie budynki drewniane przeniesione z pogranicza Mazowsza i Podlasia, które ilustrują różne typy architektury i techniki budowlanej, a ich wnętrza prezentują warunki życia różnych warstw społecznych wsi. Zespół został podzielony na trzy ekspozycje plenerowe. W budynkach skansenu prezentowane są zbiory etnograficzne ilustrujące życie codzienne mieszkańców wsi i dawne rzemiosło wiejskie oraz hodowane są rodzime rasy zwierząt – owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane.

Muzeum w Bielsku Podlaskim

Muzeum gromadzi zabytki dokumentujące historię Bielska Podlaskiego i okolic. Posiada ciekawą kolekcję zdjęć i pocztówek prezentujących miasto i jego mieszkańców na przestrzeni XX wieku. Jej trzon stanowią pocztówki z Bielska Podlaskiego z okresu międzywojennego, autorstwa Z. Wilka i M. Witkowskiego. Muzeum posiada w swoich zbiorach liczne pocztówki i fotografie miasta z okresu PRL-u. Interesująca jest kolekcja pocztówek świątecznych oraz fotografii portretowych oraz ślubnych z okresu międzywojennego. Wśród zgromadzonych dokumentów na szczególną uwagę zasługuje zbiór 72 dokumentów Litewskiego Konsystorza Duchownego w Wilnie z 1869 r. Muzeum gromadzi również wytwory pracy artystów ludowych z terenu ziemi bielskiej (pisanki, koszyki, tkaniny) oraz eksponaty etnograficzne obrazujące życie mieszkańców okolicznych wsi (drobne narzędzia rolnicze, naczynia, elementy strojów).