Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Olsztynie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Olsztynie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Dom Gazety Olsztyńskiej

Dom Gazety Olsztyńskiej, istnieje od 1992 r. Siedzibą muzeum jest zrekonstruowany budynek, w którym w latach 1920-1939, mieściła się redakcja i drukarnia, jedynej na Warmii polskiej gazety, ukazującej się od 1886 r. "Gazety Olsztyńskiej". Muzeum ma charakter regionalny. Gromadzone w nim zbiory, jak i prezentowane wystawy związane są głownie z historią Warmii, a przede wszystkim Olsztyna.Muzeum posiada w swoich zbiorach prawie osiem tysięcy obiektów. Jednymi z najcenniejszych są pamiątki związane z właścicielami wydawnictwa „Gazety Olsztyńskiej” – rodziną Pieniężnych, a także samym pismem. Są to zdjęcia rodzinne, zegarek z wygrawerowaną dedykacją Seweryna Pieniężnego (1890–1940), czcionki z drukarni oraz unikatowe egzemplarze „Gazety Olsztyńskiej”, w tym jedyny zachowany w oryginale numer gazety z 1915 r. Niezwykle cenny jest pamiętnik robotnika przymusowego pracującego na terenie Prus Wschodnich w latach II wojny światowej. Dużą wartość poznawczą mają zespoły zdjęć, dokumentów i pamiątek po Marii Zientarze-Malewskiej (1894–1984) – poetce, pisarce, działaczce warmińskiej; Bronisławie Chabowskim (1892–1942) – nauczycielu szkół polskich na Warmii; Alojzym Śliwie (1881–1969) – działaczu polskim.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Już z odległości kilku kilometrów, jadąc szosą Stębark – Grunwald widoczny jest pomnik i metalowe maszty usytuowane na najwyższym wzniesieniu terenu. Całe pobojowisko liczy kilka kilometrów kwadratowych. Częścią zespołu pomnikowego jest również amfiteatr. Jego arenę zajmuje owalna, prawie dwudziestometrowa, kamienna makieta, która obrazuje rozstawienie wojsk przed bitwą. Oznakowano przypuszczalne miejsca obozów wojskowych oraz miejscowości: Grunwald, Łodwigowo i Stębark. Muzeum rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w lipcu 1960 r. w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Muzeum dysponuje powierzchnią wystawienniczą 275 m². Eksponowana jest w nim wystawa stała „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim 1409-1411 r.”, której podstawową częścią są mapy, plany, rysunki, fotografie oraz duża ilość oryginalnych egzemplarzy a także kopii broni i uzbrojenia średniowiecznego. W części archeologicznej prezentowane są zabytki odkryte na Polach Grunwaldu: groty bełtów kusz, groty strzał łuków, fragmenty mieczy, ostrogi i unikalne w polskich zbiorach muzealnych fragmenty rękawicy pancernej. 

Park Etnograficzny, skansen w Olsztynku

Początki Muzeum sięgają 1909 roku. Obecnie Muzeum posiada ok. 90 ha ziemi, przy czym na 35 ha znajdują się: 1 stanowisko archeologiczne, 1 grób kurhanowy oraz 66 obiektów dużej i małej architektury, reprezentujących zróżnicowaną zabudowę wsi powstałą na przestrzeni XVIII - XX wieku na terenach Warmii, Mazur, Powiśla i Litwy. Wyposażenie budynków stanowią zebrane po 1945r. eksponaty pokazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy na wsi w XIX i XX wieku. Najstarszy, występujący w chałupach Muzeum sposób gotowania posiłków pokazano na przykładzie czarnej kuchni. Zebrane w olsztyneckim Skansenie przykłady, poszczególnych typów wiatraków, dają świadectwo myśli technicznej, której tradycje sięgają średniowiecza. Zachowane jako eksponaty muzealne, pełnią rolę dydaktyczną. Za pomocą wiatraka wykorzystywano siłę wiatru do mielenia zboża, do nawadniania i melioracji pól.

Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu

Muzeum mieści się w pałacu Dohnów z ekspozycją o patronie Muzeum oraz wystawami sztuki i rzemiosła artystycznego. W czterech niewielkich pomieszczeniach barokowego pałacu w Morągu urządzono ekspozycje o charakterze wnętrz mieszkalnych: komnatę barokową z przełomu XVII i XVIII wieku, salonik biedermeierowski z lat 1815—-185O, gabinet w typie II empire z lat 1852—l870, salonik secesyjny z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja Biograficzna Johanna Gottfrieda Herdera, najznakomitszego mieszkańca Morąga, tu urodzonego, zmarłego w Weimarze prezentowana jest w dwóch dużych salach I piętra. W Morągu spędził Herder pierwszych 18 lat swego życia. Na II piętrze prezentowane są wystawy "Sztuka Prus Książęcych XVI-XVIII wieku", "Portret dworski XVI-XIX wieku", "Grafika holenderska XVII wieku", "Malarstwo Hugo Landheera" oraz "Malarstwo pejzażowe i rodzajowe XVII-XIX wieku".

Muzeum Mazurskie w Szczytnie

Muzeum Mazurskie w Szczytnie to muzeum regionalne, wielodziałowe, gromadzące zbiory z regionu Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu Szczytno i ościennych. Do najcenniejszych należą zbiory etnograficzne, dokumentujące kulturę materialną Mazurów. Obecnie zbiory Muzeum Mazurskiego w Szczytnie obejmują 4263 pozycje inwentarzy działów archeologii, artystyczno - historycznego, etnografii, numizmatów, przyrody i pomocy naukowych. Są to więc, m. in. meble i tkaniny mazurskie, ceramika, sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia tkackie i do obróbki roślin włóknistych, sprzęt gospodarski: do uprawy roli, hodowli zwierząt, rybołówstwa, sprzęt ciesielski; ze zbiorów artystyczno - historycznych - m. in. sztuka (rzeźba, malarstwo) i rzemiosło artystyczne, dokumenty historyczne życia społecznego miasta i regionu, przedwojenne fotografie obiektów i wnętrz zabytkowych, kolekcja kart pocztowych z Mazur. Podkreślić należy, że kolekcja ludowych malowanych kafli mazurskich, około trzydzieści rzeźb sakralnych, bogate zbiory archeologiczne z epoki neolitu, kolekcja geologiczna, prezentowane na ekspozycjach w muzeum w Szczytnie - to przedmioty zabytkowe, o których wiadomo na pewno, że pochodzą z Kreisheimatmuseum in Ortelsburg.

Muzeum Młynarstwa Powietrznego

Zabytkowy wiatrak holenderski w Bęsi jest jednym z ośmiu zachowanych w regionie. Budowla na planie ośmiokąta, zdobiona półkolistym szczytem. Drewniana w części górnej, murowana w dolnej, na szczycie charakterystyczna metalowa chorągiewka. Budowla powstała w 1810 roku o czym przypomina metalowa chorągiewka umiejscowiona na jego szczycie. W latach 70 tych XX wieku stworzono tu prężnie działające centrum kultury, w tym jedyne w ówczesnej Polsce Muzeum Młynarstwa Powietrznego. W wiatraku goszczono wielu wybitnych pisarzy z regionu i spoza niego, m.in. Marię Zientarę-Malewską, Marynę Bromkową, Erwina Kruka, prof. Witolda Doroszewskiego. Tu swoje prace prezentowali olsztyńscy malarze: Julian Dadlez, Hieronim Skurpski, Maria Szymańska i wielu innych. Dużym powodzeniem cieszyły się koncerty kameralne Filharmonii Olsztyńskiej, a także recitale ówczesnych gwiazd estrady : Sławy Przybylskiej, Anny German, Jerzego Połomskiego.