Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Koninie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w koninie i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Kopalnia Soli Kłodawa

Kopalnia głębinowa, aktualnie eksploatowane poziomy wydobywcze 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Kopalnia w Kłodawie jest producentem naturalnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów. Program zwiedzania obejmuje prelekcję n/t historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s pozostawia człowiekowi niezapomniane wrażenia), przejście chodnikami do podziemnej kaplicy św. Kingi - patronki górników solnych. Obejrzenie wyeksploatowanych komór solnych. Możliwość zobaczenia maszyn używanych w podziemnym górnictwie solnym i innych osobliwości górnictwa solnego. Czas zwiedzania: około 2,5 godz.

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Obóz śmierci w Chełmnie nad Nerem był pierwszym niemieckim ośrodkiem masowej zagłady Żydów w utworzonej przez hitlerowców jednostce administracyjnej tzw. Kraju Warty. Uruchomiono go już w grudniu 1941 roku. Do zorganizowania centrum eksterminacji ludności żydowskiej w Wielkopolsce wybrano niewielką miejscowość, Chełmno nad Nerem, położoną niedaleko Koła, z dobrym połączeniem komunikacyjnym z Łodzią, największym skupiskiem Żydów w Kraju Warty. We wsi, w listopadzie 1941 r. przejęto istniejący pałac z parkiem, teren ogrodzono płotem, miejscową ludność w większości wysiedlono, a lepsze zabudowania zajęła załoga Sonderkommando. Obóz funkcjonował w dwu okresach. Eksterminacji dokonywano w przewoźnych komorach gazowych, przy użyciu gazu spalinowego. Mordowano, przełączając odpływ spalin do skrzyni ładownej, w której znajdowali się ludzie: miało to miejsce podczas postoju samochodów przy pałacu, lub na terenie cmentarzyska.

Muzeum Okręgowe w Koninie

Główną siedzibę Muzeum stanowi bezwieżowy zamek, zbudowany nad południowo-wschodnim brzegiem Jeziora Gosławickiego w latach 1418-1426. Zamek wzniesiony został na wąskiej piaszczystej łasze od zachodu zamkniętej bagniskiem, od północy wodami jeziora. W zamku znalazły miejsce wystawy stałe: Konin Poprzez Wieki - muzealna ilustracja dziejów miasta, Biżuteria i styl wystawa pokazuje, iż biżuteria, wraz z całym rzemiosłem artystycznym jest kształtowana przez styl (klasycyzm, biedermeier, romantyzm, historyzm, realizm, secesję i art déco). Pradzieje Ziemi Konińskiej - obrazuje najważniejsze etapy pradziejów regionu, Magia światła - ekspozycja pokazuje rozwój form oświetleniowych od czasów starożytnych do XX w, Judaika - zbiór kilkuset całych i fragmentarycznie zachowanych macew ze zniszczonych cmentarzy żydowskich na terenie konińskiego.

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera

Muzeum mieści się w zabytkowym ratuszu z II połowy XIX wieku. W Muzeum zorganizowano trzy wystawy stałe: "Historia tkactwa i włókiennictwa na ziemi turkowskiej" - można na niej podziwiać proporzec Zgromadzenia Tkaczy (1828), lady tkackie (1860), puchar cechowy (1866), księgi cechowe (1828 - 1927), Sztandar Zgromadzenia Tkaczy (1891), archiwalne fotografie założonej w 1908 roku przez Friedricha Műllera pierwszej fabryki włókienniczej; "Cmentarzysko łużyckie" - wystawa prezentuje dość pokaźny zbiór ceramiki okresu kultury łużyckiej, popielnice, bogaty zbiór naczyń - tzw. przystawek w postaci mis, kubków, czerpaków i dzbanków; "Zwierzęta czwartorzędu" - jedną z sal muzeum wypełnia wystawa archeologiczna, na którą składają się kości zwierząt czwartorzędowych. Eksponaty te zostały pozyskane dzięki Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów”, która podczas prac eksploatacyjnych natrafia na te znaleziska.

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

To jedyna tego typu jednostka muzealna w Polsce. Początki Muzeum sięgają okresu międzywojennego. W tym czasie Czesław Freudenreich stworzył własne archiwum wyrobów pochodzących z Fabryki Fajansu i Majoliki w Kole należącej do jego rodziny i działającej od 1842r. Oprócz wystaw dotyczących ceramiki Muzeum prezentuje też ekspozycje na temat historii miasta. Główny trzon kolskiego zbioru stanowi ceramika. W przeważającej części są to obiekty pochodzące z kolskiej Fabryki, a ich uzupełnieniem są wyroby z innych wytwórni polskich i europejskich. Najcenniejsza jest ceramika, która powstała w pierwszych latach funkcjonowania fabryki w Kole (1843-1880), kiedy fabrykę prowadził jej założyciel Józef Freudenreich. Najtrudniej było pozyskać z prywatnych zbiorów właśnie te najstarsze muzealia, dlatego dla kolskiej placówki stały się bezcenne. Bogaty jest zespół wyrobów fajansowych i majolikowych produkowanych przez Augusta, a następnie Czesława Freudenreicha. Charakteryzuje się różnorodnością formy i bogatymi technikami zdobniczymi stosowanymi na wyrobach.

 Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna

Ukryta w lesie na półwyspie jeziora Kownackiego otoczona bagnami i dodatkowo fosą wznosi się do dziś trudno dostępna "fortalicja", zwana w nomenklaturze archeologicznej "gródkiem stożkowatym". Miejscowa tradycja wiąże obiekt dopiero z czasami wojen napoleońskich - stąd nazwa "Kopiec Napoleoński", jest on jednak znacznie starszy. Obiekty tego typu są obecnie dość zgodnie interpretowane przez badaczy jako pozostałości obronnych siedzib bogatych, urzędniczych rodów, tworzących elitę materialną i społeczno - administracyjną okolicy. Pojawiły się one w drugiej połowie XIII wieku, gdy zaczął zanikać monopol władców na budowę obiektów obronnych. Pierwsze znane ze źródeł zezwolenie na budowę prywatnego zamku wydał Bolesław Wstydliwy w 1252 roku i od tego czasu obronne dwory na kopcach stają się stałym elementem krajobrazu Polski przez kilka stuleci.