Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Rzeszowie i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Rzeszowie, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Zamek w Łańcucie

Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Na tle innych magnackich rezydencji w Polsce zamek w Łańcucie wyróżnia się - mimo strat - bogactwem zbiorów i zachowanymi założeniami parkowo-pałacowymi, a więc ogrodami, budynkami mieszkalnymi i służebno-gospodarczymi. Zamkowe wnętrza zaliczane są do najpiękniejszych w Polsce. Do najstarszych szczęśliwie zachowanych należy: Wielka Sień, Sala pod Stropem oraz Sala pod Zodiakiem. Oryginalne jest ich wyposażenie, w tym znakomita kolekcja pojazdów konnych wraz z akcesoriami. Do najcenniejszych dzieł sztuki należą m.in. "Autoportret Sofonisby Anguissoli" z 1556 r. i rzeźba dłuta Antonia Canovy przedstawiająca Henryka Lubomirskiego jako Amora. W Łańcucie znajduje się obecnie również największy w Polsce i najlepiej zachowany przykład biblioteki magnackiej (liczącej 22 tys. woluminów). Na terenie zamku powstała też kolekcja sztuki cerkiewnej oraz izba pamięci 10 Pułku Strzelców Konnych. Do obiektów objętych oddziaływaniem muzeum włączono również ufundowaną przez jednego z Lubomirskich synagogę ze zbiorami judaików.

Zagroda Pogórzańska w Gwoźnicy Górnej

Muzeum znajduje się we wsi Gwoźnica Górna, na trasie wiodącej w Bieszczady. Utworzone w latach 80. w zagrodzie pogórzańskiej składającej się z chałupy z XIX wieku, stodoły, spichlerza oraz stajni będących własnością kmiecej rodziny Błądzińskich - przeniesionej i zestawionej na działce przekazanej na ten cel przez Urząd Gminy. W Zagrodzie Pogórzańskiej w 1988 roku zorganizowano muzeum biograficzne Juliana Przybosia, poety pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej. Wystawa poświecona pamięci poety, pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej i pochowanego zgodnie z wolą na miejscowym cmentarzu, urządzona jest we wnętrzu chałupy w oparciu o materiały ikonograficzne oraz kopie rękopisów utworów, pochodzące ze zbiorów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Znajduje się tam zabytkowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego z Padwy. W Gwoźnicy odbywają się mistrzostwa Polski w karambolu.

Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie

Muzeum ma siedzibę w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, w zaadaptowanych do tego celu pomieszczeniach piwnicznych. Zostało założone w 1997 przez bp Kazimierza Górnego. Zbiory to dzieła sztuki sakralnej, które wyszły z użycia, jednak ze względu na wiek diecezji (założona w latach 90.) większość eksponatów z jej terenu znajduje się w muzeach przemyskim i tarnowskim. W muzeum znajduje się ponad 600 eksponatów. Do najcenniejszych należą: włoska, wapienna kropielnica domowa (wczesne średniowiecze), Krucyfiks (XIV wiek), rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (XVI wiek), obraz "Chrystusa u słupa" (XVII wiek) - najstarszy i najcenniejszy zabytek, pochodzący z 1. połowy XVII wieku, figura Madonny (sprzed 1410 roku), srebrny relikwiarz św. Honoraty z kościoła parafialnego w Rożnowicach - rzadki przykład sztuki złotniczej epoki neoklasycyzmu, starodruk o nieustalonej proweniencji - Missale Romanum z 1745 roku, z cennymi miedziorytami wewnątrz.

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie

Muzeum zostało otwarte w 2009 roku, ze zbiorów przekazanych miastu przez Wojciecha Jamę. Znalazły się w nim oryginalne lalki grające w bajkach oraz przedmioty z wizerunkami bohaterów dobranocek. Cała kolekcja liczy ponad dwa tysiące eksponatów. Wśród zaprezentowanych przedmiotów są oryginalne figurki lalek "grające" w filmach, m.in. lalki Misia Uszatka dwa króliczki, pies Kruczek i zajączek z tej samej bajki; w innej gablocie są lalki-unikaty z filmu o Misiu Colargolu. Pokazano także folie z kadrami filmów animowanych, np. Reksia. Na wystawie znalazły się też zabawki, przytulanki, puzzle, klocki, figurki, bombki na choinkę, książeczki, kalendarze, czasopisma poświęcone ulubionym bohaterom dobranocek, takich jak "Jacek i Agatka", "Żwirek i Muchomorek", "Gąska Balbinka", "Bolek i Lolek", "Piaskowy dziadek", "Zaczarowany ołówek", "Krecik", "Kiwaczek" czy "Pszczółka Maja".

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie

Od 1990 roku, siedzibą Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli, znanego regionalisty i muzeologa, jest kamienica przy Rynku w Rzeszowie. Na wystawie "Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społecznościach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX w." prezentowane są kolorowe stroje ludowe znane i traktowane przez współczesne zespoły folklorystyczne jako kostiumy nie były typową odzieżą szerokich mas ludności wiejskiej. Ekspozycja "Ludowe instrumenty muzyczne Podkarpacia" ukazuje bogactwo ludowego instrumentarium na Rzeszowszczyźnie. Składają się na nią zarówno proste narzędzia dźwiękowe tj. kołatki, terkotki, gwizdki i piszczałki pełniące funkcję instrumentów sygnałowych czy zabawek dziecięcych, jak i bardziej zaawansowane konstrukcyjnie skrzypce i basy oraz skomplikowane w budowie cymbały, harmonia i lira. Muzeum posiada archiwum zawierające różnorodne materiały etnograficzne dotyczące przeszłości regionu, a więc teksty wywiadów z najstarszymi mieszkańcami wsi, fotografie, rysunki i nagrania magnetofonowe.

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

W czterech salach wystawowych prezentowana jest ekspozycja przybliżająca historię miasta i regionu, najważniejsze wydarzenia w jego historii oraz sylwetki najsłynniejszych rzeszowian i ludzi z Rzeszowem związanych. Pierwsza część wystawy prezentuje m.in. eksponaty związane z władzą w mieście (m.in. dokumenty, kasa miejska, dzwon ratuszowy) oraz życiem religijnym rzeszowian. Dużą grupę eksponatów stanowią tutaj przedmioty nawiązujące do władz austriackich w mieście, m.in. mundur urzędnika austriackiego, monety oraz banknoty austriackie. Ciekawą część ekspozycji stanowią przedmioty związane z osobą rzeszowskiego bohatera okresu "walk o niepodległość i granice", Leopolda Lisa-Kuli. Ekspozycja uzupełniona jest licznymi planszami przedstawiającymi m.in. fragment dokumentu lokacyjnego z 1354 roku, czy herby rodowe właścicieli miasta.