Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Kłodzku i okolicy

 Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Kłodzku i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

 Muzeum Josepha Wittiga

Muzeum zostało otwarte w maju 1997 roku. W pomieszczeniach parteru przygotowano dwie sale ekspozycyjne. W jednej z nich prezentowana jest wystawa biograficzna, w drugiej zaś na podstawie zdjęć archiwalnych odtworzono dawne wnętrze, przypominające otoczenie w jakim żył i mieszkał Joseph Wittig, nastrój i atmosferę pracy oraz wypoczynku. Wystawa biograficzna przedstawia kolejne etapy życia prof. Josepha Wittiga - wybitnego teologa, poety, piewcy Ziemi Kłodzkiej, autora Kronik Nowej Rudy i Słupca. Oryginały dokumentów prezentowanych na wystawie znajdują się w zbiorach Archiwum Uniwersyteckiego we Wrocławiu. Pamiątki po pisarzu oraz część książek przekazanych została na wystawę przez rodziny zamieszkałe w Niemczech. Część z prezentowanych eksponatów w sali II pochodzi z dawnego wyposażenia domu. Joseph Wittig urodził się w Słupcu-Dolinie koło Nowej Rudy w 1879 r., powrócił tu w 1927 roku po latach nauki i pracy. Zbudował nowy dom, w którym rozpoczął kolejny rozdział życia. Wraz z żoną i dziećmi mieszkał tu do 1946 r.

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

Do zwiedzania udostępniono 500-metrowy odcinek "Sztolni Gertruda". Część chodników można zobaczyć tylko z łodzi, gdyż zostały one zalane wodą na skutek wybudowania tamy. Gromadzona woda dostarczana była rurociągiem do złotostockich zakładów. W części sztolni udostępnionej do zwiedzania znajdziemy m.in. bogatą ekspozycje map i planów kopalni z okresu od XVIII do XX wieku. W bocznych chodnikach, pełniących dawniej funkcję magazynów materiałów wybuchowych, wyeksponowano dawne narzędzia górnicze (znalezione w kopalni) i hutnicze (m.in.: piec muflowy, w którym wytapiano złoto). W sztolni znajduje się bardzo ciekawa, choć nie związana z kopalnią kolekcja tabliczek, głównie związanych z BHP, z uwiecznionymi najróżniejszymi hasłami, instrukcjami i ostrzeżeniami. Poza trasą turystyczną istnieje również możliwość indywidualnej penetracji niektórych miejsc w zabytkowej kopalni. Atrakcję taką stanowi kuta w litej skale "Sztolnia Książęca". Jej wysokość sięga miejscami 3 metrów, podczas gdy wejście jest wyjątkowo niskie.

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Muzeum Filumenistyczne powstało w 1964 roku. Jest to jedyne w Polsce muzeum tego typu i należy do nielicznej na świecie grupy muzeów związanych z ogniem, zapałkami, i zapalniczkami. Podobne muzea znajdują się w Jonkoping w Szwecji, w Susicach w Czechach oraz w Londynie w Anglii. Muzeum posiada bogate zbiory różnych przedmiotów do niecenia ognia. Są to zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne oraz chemiczne, a także krzesiwa metalowe i skałkowe oraz starożytne lampy oliwne. Następną część kolekcji tworzą zbiory opakowań zapałek i etykiet zapałczanych, w tym z różnych krajów, nawet tak odległych jak Japonia i Chiny. Do cennych zbiorów należą też polskie etykiety zapałczane począwszy od najstarszych do współczesnych. W swoich zbiorach Muzeum posiada około pół miliona etykiet zapałczanych oraz tysiąc czterysta zapalniczek.

 Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

Muzeum stanowi centrum muzealno-wystawienniczo-szkoleniowym. W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 3 000 eksponatów. Tak imponująca kolekcja okazów muzealnych została zebrana dzięki bezinteresownej pomocy wielu osób zainteresowanych ochroną zabytków starej techniki. Imponująca jest kolekcja starych gazomierzy, gazowych urządzeń gospodarstwa domowego, palniki laboratoryjne, a także zbiór starej dokumentacji. Gazownia Wrocławska przekazała do Muzeum wiele ciekawych eksponatów, wśród nich m.in. takie zabytki techniki jak: lokomotywę, odwadniacze, zasuwy, pompy smołowe i szereg innych urządzeń techniki gazowniczej. Z Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu Muzeum otrzymało termy, kuchenki, urządzenia produkcyjne z gazowni Cieplice. Magiel gazowy jest darem sióstr zakonnych "Notre Dame" z Głubczyc. Piece grzewcze pochodzą z kościoła w Paczkowie.

Muzeum Ziemi w Kletnie

W muzeum można zobaczyć największą kolekcję skamieniałych gniazd jaj dinozaurów - cztery gniazda to w sumie aż czterdzieści jaj. Oprócz tego w muzeum znajduje się wiele okazów na skalę europejską a także takich których nie można zobaczyć nigdzie indziej w całej Polsce. W kolekcji muzeum znajdują się między innymi: tropy gadów ssakokształtnych sprzed około 250 mln lat - najlepiej zachowane ślady w Europie, ślady łap dinozaurów z gór Stołowych - jedne z pierwszych i nielicznych śladów dinozaura jakie znaleziono w Sudetach. Prezentowana jest również kolekcja skamieniałych zębów dinozaura, pra-krokodyla, mamutów, gadów i ryb, różnego rodzaju i wielkości muszle amonitów - również tzw. amonity spirytyzowane, skamieniałe pnie drzew sprzed 250 mln lat, oraz różne ślady życia flory i fauny z minionych epok Ziemi.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Muzeum zostało otwarte w 1963 roku, mieści się w barokowym budynku dawnego konwiktu jezuickiego z XVII/XVIII w. Placówka od ponad 40 lat gromadzi i pielęgnuje spuściznę kulturalną Ziemi Kłodzkiej, obszaru który zachwyca pod względem geograficzno-krajobrazowym. Do najpiękniejszych wnętrz budynku należą: biblioteka (dawny refektarz), dwukondygnacyjna sala koncertowa (była kaplica św. Alojzego), Salon Złoty, sala konferencyjna, barokowa klatka schodowa. Największe kolekcje w zbiorach Muzeum stanowią: zbiory cyny, numizmatów, zegarów śląskich z doby uprzemysłowienia na Dolnym Śląsku, szkła unikatowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów działających na Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku. Interesującym zbiorem literatury regionalnej dysponuje biblioteka naukowa (zbiór literatury regionalnej liczy ponad 9500 woluminów), przekształcana w ośrodek wiedzy i informacji o regionie.