Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 

Muzea w Grudziądzu i okolicy

Lokalizacje na mapie

Podstawowe informacje o muzeach w Grudziądzu i okolicy, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.

Muzeum Pożarnictwa Ziemi Świeckiej

Muzeum Pożarnictwa w Świeciu prowadzone jest przez OSP w Świeciu gromadzi, opracowuje i eksponuje zbiory ilustrujące dzieje straży pożarnej i miasta Świecia. W Muzeum znajdują się ekspozycje stałe. Do najciekawszych zabytków w kolekcji należy zaliczyć: Sikawki różnych typów z XIX i XX w sprzęt alarmowy w skład którego wchodziły m.in. syreny, bekadła, sygnałówki, pożarowskazy ręcznie wyszywane sztandary jednostki straży pożarnej w Świeciu sprzęt oświetleniowy, armaturę wodną: łączniki, hydranty, smoki wodne, prądownice, mundurowanie oraz hełmy strażackie (paradne i bojowe) obrazujące zarówno charakter ubioru strażackiego z końca XIX wieku używanego w strażach w Prusach, jak i XX- wieczne wzory umundurowania, uzbrojenie osobiste strażaka w tym:parciane pasy bojowe i toporki, sprzęt przeciw dymno - gazowy w tym: maski przeciwgazowe z pochłaniaczami, aparaty tlenowe plecakowe, wydawnictwa specjalistyczne, dyplomy, fotografie, plakaty przeciwpożarowe oraz odznaczenia strażackie.

Muzeum Pożarnictwa Ziemi Pomorskiej w Łasinie

Muzeum powstało w 1976 r. z inicjatywy Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP. Znajduje się w nim sprzęt pożarniczy używany na przełomie XIX i XX wieku, pochodzący z okolicznych straż pożarnych. Wśród eksponatów są sikawki strażackie na drewnianych kołach z lat 1885-1915, pierwszy sztandar łasińskiej jednostki ufundowany w 1910 r., piętnastometrowa drabina na kołach drewnianych wykonana przez łasińskiego rzemieślnika w 1897 r. na specjalne zamówienie dla łasińskiej straży, motopompy z okresu międzywojennego oraz drobne wyposażenie służące dawniej strażakom jak np. trójnik, prądownice, bekadła alarmowe, topory, bosaki, pasy skórzane, czapki rogatywki, mundury, hełmy. Muzeum posiada również wiele pamiątkowych zdjęć z okresu międzywojennego i powojennego, dokumentujących ważne wydarzenia z życia straży pożarnej. Pierwszym kustoszem muzeum został Franciszek Hinz. Jego staraniem odnowiono przekazywany sprzęt.

Muzeum w Brodnicy

Muzeum w Brodnicy zostało powołane do życia 29 marca 1973 roku. Muzeum mieści się w kompleksie trzech zabytkowych budowli zlokalizowanych w centrum miasta: w XIV-wiecznej Bramie Chełmińskiej wraz z przyległą kamienicą, w piwnicach XIV-wiecznego zamku krzyżackiego oraz w barokowym spichlerzu z 1604 r. Muzeum zgromadziło bogatą kolekcję zabytków liczącą ponad 50 tys. pozycji inwentarzowych i blisko pół miliona eksponatów z archeologii, historii, etnografii i przyrody, a obszarem działania Muzeum jest szeroko rozumiany region brodnicki. W piwnicach zamkowych znajduje się wystawa stała: "Rzeźby i detale architektoniczne z kaplicy zamkowej w Brodnicy", prezentująca odkryte w czasie prac konserwatorskich relikty wyposażenia rzeźbiarskiego zamkowego oratorium - jednego z najwspanialszych i największych konwentualnych zamków w Państwie Zakonnym. W Bramie Chełmińskiej prezentowane są dwie wystawy: "Wydarte ziemi" oraz "Trofea myśliwskie - brodniccy myśliwi zapraszają".

Muzeum w Grudziądzu

Muzeum powstało w 1883 roku, mieści się w zabudowaniach dawnego klasztoru benedyktynek przy ulicy Wodnej 3/5, w zabytkowych spichrzach przy ulicy Spichrzowej 8-17 oraz w gmachu furty klasztornej zwanej Pałacem Opatek przy ulicy Klasztornej 4. Wszystkie budynki tworzą obecnie jeden zwarty kompleks obiektów muzealnych. Muzeum posiada zbiory głównie o charakterze regionalnym, które znajdują się pod opieką merytoryczną 4 działów: historii, archeologii, sztuki, etnografii i prezentowane są na ekspozycjach stałych: Galeria Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, Pradzieje Północnej Części Ziemi Chełmińskiej, Historia Grudziądza, Późnośredniowieczny Gródek Rycerski w Plemiętach, Biżuteria Średniowieczna z Gruczna, Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, Kolebka Kawalerii II Rzeczpospolitej.

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

Muzeum powstało w 1959 roku. Muzeum gromadzi przedmioty związane z terenem miasta Chełmna i jego najbliższą okolicą. Dwie stałe wystawy: "Dzieje Chełmna" i "Dr Ludwik Rydygier - światowej sławy chirurg polski" zajmują 6 sal pierwszego piętra. W pierwszej sali ekspozycyjnej prezentowane są przedmioty codziennego użytku i biżuteria, jakich używali mieszkańcy dawnego Chełmna. Szeroko prezentowane są dzieje chełmińskiego drukarstwa i rzemiosła, jak również słynnego Gimnazjum Chełmińskiego. Okres dwudziestolecia międzywojennego ilustrują fotografie z odzyskania niepodległości z 1920 r., prasa, dyplomy, sztandary oraz zbiór pamiątek związanych z garnizonem chełmińskim. Najpiękniejszą salą wnętrz ratuszowych jest Sala Sądowa. Zdobią ją alegoryczne malowidła na płótnie autorstwa Jana Roszkowkiego z 1743 r. tematycznie związane z wymiarem sprawiedliwości.