Informator o muzeach w polsce, podstawowe informacje, lokalizacje na mapie, opinie, komentarze.
 
Muzeum Tkactwa, Kamienna Góra

Muzeum mieści się w barokowej kamienicy w rynku miasta. Kamiennogórskie muzeum posiada ok. 13 tys. eksponatów zinwentaryzowanych w działach: tkactwa, sztuki oraz numizmatyczno-historycznym. W dziale tkactwa znajduje się duża ilość warsztatów tkackich, narzędzi do obróbki lnu, tkanin zabytkowych, tkanin przemysłowych oraz elementów ludowego i mieszczańskiego stroju. Najliczniejszą kolekcję stanowi zbiór ludowych czepców śląskich. Muzeum pokazuje trzy stałe ekspozycje, tematycznie związane z historią miasta i regionu. Wystawa "Z dziejów Kamiennej Góry" pokazuje najstarsze dokumenty dotyczące miasta, zabytki kamiennogórskich cechów rzemieślniczych, grafikę, rzeźbę, malarstwo. Na towarzyszącej historycznej wystawie stałej ekspozycji pt. "Rozwój tkactwa i przemysłu włókienniczego w Kamiennej Górze" można zobaczyć maszyny włókiennicze, najstarsze narzędzia do obróbki lnu, tkaniny, fotografie kamiennogórskich zakładów włókienniczych. "Dawna wieś dolnośląska" to ekspozycja etnograficzna prezentująca narzędzia, meble, oraz elementy strojów.

Muzeum ma długą i bogatą tradycję. Pierwsze muzeum w Kamiennej Górze powstało przy ewangelickim Kościele Łaski w latach trzydziestych osiemnastego wieku jako typowy dla tego okresu „Gabinet Osobliwości”. W 1727 roku Melchior Ducius Wallenberg na zakup księgozbioru dla przykościelnej biblioteki przeznaczył kwotę 4 tysięcy guldenów, wykonawcą tego zadania był diakon Minor, gromadził on książki w czterech działach: teologicznym, historycznym, filozoficznym i filologicznym. Później do biblioteki oprócz książek zaczęły trafiać listy, dokumenty i inne „osobliwości” przywożone przez mieszkańców i gości.


Kliknij na oznaczenie miejsca, aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie, adres, współrzędne miejsca, link do opisu muzeum oraz link do map Google, w których możesz wyznaczyć trasę dojazdu.


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież